Site pictogram Tilburgers.nl

Voorlichtingsavond over de gemeentelijke Zorgverzekering

zorgEen goede zorgverzekering is belangrijk daarom heeft de gemeente Tilburg voor haar inwoners met een laag inkomen (130% van het sociaal minimum), een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ en VGZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. Zowel CZ als VGZ bieden 3 verschillende pakketten aan, waaronder een pakket voor mensen met hoge zorgkosten. Dat pakket kan interessant zijn als u in 2014 de CER of Wtcg ontving.

Woont u zelfstandig en krijgt u zorg van Wmo of AWBZ dan zal de inkomensafhankelijke eigen bijdrage vanaf 1 januari flink omhoog gaan. Dit is het gevolg van het verdwijnen van de Wtcg-korting. Deze bijdrage wordt betaald aan het CAK. Voor mensen met een eigen bijdragen zal het bedrag dat je betaalt met de helft toenemen. Dit betekent voor de laagste periode bijdrage (12 euro eigen bijdrage per vier weken) een forse verhoging.
Zij gaan 18 euro per 4 weken betalen.

De gemeente Tilburg heeft voor mensen met een inkomen niet hoger dan 130% van het sociaal minimum en hoge zorgkosten het pakket van de gemeentelijke Zorgverzekering aanzienlijk uitgebreid en verbeterd. De algemene informatie hierover vind u op de website Collectieve Zorgverzekering Tilburg. Het vergelijken van uw bestaande verzekering met de nieuw aangeboden pakketten van VGZ en CZ en het aanmelden voor een ander pakket kunt u doen op www.gezondverzekerd.nl.

Voor 2015 biedt de collectieve zorgverzekering verschillende zorgpolissen. Alle polissen bestaan uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De dekking en vergoedingen zijn verschillend. Heeft u een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, dan betaalt de gemeente een deel van uw premie aan de verzekeraar. Meer informatie over berekening van uw inkomsten op deze site: http://www.tilburg.nl/inwoners/laaginkomen/zorgverzekering/

tabel-Collectieve-Zorgverzekering-725px_br

Het kiezen van een juist pakket is lastig. Daarom nodigen wij u uit voor een informatieavond over de gemeentelijke zorgverzekering op:

Donderdagavond 18 december van 19.00 tot 21.00 in het gebouw van, Contourdetwern, Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg.

Het programma:

19.00 uur: ontvangst met koffie/thee
19.15 uur: welkomstwoord.
19.20 uur: Overzicht van de verschillende ziektekosten pakketten CZ en VGZ
20.00 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen.
21.00 uur: afsluiting

Parkeren kan achter het gebouw via de onderdoorgang aan de Spoorlaan.

Mobiele versie afsluiten