Site pictogram Tilburgers.nl

Voormalige brandweerkazerne St. Annahof in de verkoop

De voormalige brandweerkazerne aan de St. Annahof en het terrein daar omheen gaan in de verkoop. De openbare inschrijving loopt tot maart 2015.

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de verkoopprocedure op 16 september vastgesteld. Het gaat om een collegebesluit dat niet naar de gemeenteraad hoeft. Daarmee is het besluit definitief. De voormalige kazerne is in een slechte staat. Begin dit jaar moesten de tijdelijke bewoners het pand verlaten. Er zijn toen tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid voor de omgeving te vergroten. Het behoud van het pand is niet opgenomen als eis in de verkoopprocedure.

Plannen die uitgaan van het behoud van delen van het gebouw zijn welkom. Door de verkoop te beperken tot de kazerne en het terrein daar direct omheen, komt het college tegemoet aan de wensen van de omwonenden. Die willen in de wijk ruimte houden voor parkeren en spelen. De gemeente gaat samen met de bewoners kijken hoe de omgeving wordt ingericht.

Geïnteresseerden kunnen via een openbare inschrijving tot uiterlijk maart 2015 hun plannen voor de locatie kenbaar maken. Deze plannen moeten aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Een jury gaat ze daarna beoordelen. Zij adviseren daarna het college. In de jury zitten ook vertegenwoordigers van de bewonerswerkgroep St. Annahof. Naar verwachting neemt het college in mei 2015 een besluit. Er werd al eerder een openbare inschrijving voor de locatie gehouden. Het terrein werd toen niet verkocht.

Mobiele versie afsluiten