Site icon Tilburgers.nl – Nieuws uit Tilburg

Vragen over nieuwe ontsluitingsweg Kraaiven

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

De Gemeente Tilburg wil een extra weg naar het Industrieterrein Kraaiven aanleggen. De eerste plannen daarvoor dateren al van eind november 2020. De bedoeling is om het industrieterrein Kraaiven direct te verbinden met de Burgemeester Letschertweg in het noorden gelegen.

Maar dat gaat ten koste van een natuurgebied en het huidige MOB-complex, dat gebruikt wordt voor festivals. Voor de raadsleden Bas Verberk (D66), Dwayne Heuvelmans en (GroenLinks) en Bea Mieris (PvdA) was dit aanleiding tot het stellen van vragen aan het college.

Het college laat in de beantwoording weten dat het MOB complex nog steeds belangrijk is voor het houden van evenementen: "We willen het MOB-complex inzetten voor de organisatie van evenementen, mits ecologisch verantwoord."

Uit de reactie van het College blijkt dat deze derde ontsluiting van het bedrijventerrein Kraaiven deels over het MOB-complex loopt. Een strook aan de noordwestelijke rand van het MOB-terrein, waar ook de groot wildroute langs de Burgemeester Letschertweg loopt, wil het College gaan gebruiken voor deze derde afslag. "Daarom worden op dit moment ook alternatieven bekeken waarbij de functie van het MOB-complex als evenemententerrein het uitgangspunt is." De ontsluitingsweg zal het terrein niet doorsnijden, het MOB-complex blijft één aaneengesloten terrein."  Aldus het college in antwoord op de gestelde vragen.

Satelliet foto van het MOB complex. Industrieterrein Kraaiven ligt ten zuiden ervan. De nieuwe weg zou er recht doorheen gaan.

Het is nu onduidelijk wat er gaat gebeuren bij een eventuele aankoop en exploitatie van het MOB-terrein. Het is namelijk nog steeds eigendom van de provincie Brabant, en niet van de gemeente Tilburg.

Om deze weg te kunnen aanleggen zal eerst het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Op dit moment wordt de meest optimale inpassing van het tracé nog onderzocht.

Voor het organiseren van Draaimolen 2021-festival heeft de gemeente Tilburg met de provincie een akkoord gesloten tot en met eind 2022. Echter, uit een publicatie van november 2020 op de website van de gemeente Tilburg, blijkt dat zij eind 2021 al wilde beginnen met de wegwerkzaamheden. Maar aangezien de bestemmingsplan wijziging nog moet beginnen, zal dat niet meer haalbaar zijn.

De laatste jaren komen steeds meer logistieke bedrijven naar het bedrijventerrein Kraaiven, waar voorheen vooral de productiebedrijven gevestigd zaten. Onder andere PostNL, Bijenkorf, Stichd en Decathlon zijn hier inmiddels gevestigd. En ook op het terrein van voormalig Charlotte Oord wenst de gemeente meer logistieke bedrijven.

Door deze ontwikkelingen is er veel zwaar vrachtverkeer. Dit verkeer zorgt er op de kruising van de Zevenheuvelenweg met de snelfietsroute naar Waalwijk voor, dat de fietsers niet vlot genoeg kunnen doorfietsen. De IJpelareweg is door de aanleg van de snelfietsroute naar Waalwijk en door zijn constructie ongeschikt als route voor (vracht)verkeer. Het is niet mogelijk om de bestaande wegen qua capaciteit nog verder aan te passen of uit te breiden.

Mobiele versie afsluiten