Site pictogram Tilburgers.nl

Vragen over personeelsbeleid BAT van SP en TVP

Het BAT (Brabants Afval Team) telt ongeveer 200 medewerkers, inclusief uitzendkrachten, tijdelijke dienstverbanden en inleenkrachten. Het BAT draagt zorg voor het ophalen van het afval bij meer dan 80.000 huishoudens, de exploitatie van twee milieustraten en het integraal schoonhouden van openbaar gebied en BAT huurt daarvoor personeel in via de gemeente. BAT Bedrijven NV richt zich op bedrijven en instellingen in en buiten de regio. 

De BAT schrijft op haar website: “85% van de medewerkers van het BAT werkt in de uitvoering. Zij zamelen het huisvuil, bedrijfsafval en klein gevaarlijk afval in, werken op de milieustraten en bestrooien in de winter de wegen bij gladheid. Met andere woorden: zij zijn het visitekaartje van het BAT. Werken bij het BAT betekent: verrichten van fysieke arbeid onder alle weersomstandigheden gedurende 365 dagen per jaar. Er is ook sprake van onregelmatige diensten. Wij verwachten naast een uitstekende lichamelijke conditie dat werknemers integer, klantgericht, flexibel, collegiaal en goed gemotiveerd zijn.”

De gemeente is grootaandeelhouder van BAT en heeft afgelopen jaar €500.000,- dividend ontvangen. Zowel Frans van Dommelen (TVP) als Corrie Laming (SP) hebben tijdens de raadsvergadering van 4 februari vragen gesteld over het personeelsbeleid bij BAT. Beide raadsleden hebben hierover klachten gekregen van werknemers.

De SP schrijft: “We noemen enkele signalen. Zo hoorden we van het management dat leeftijd een uitdrukkelijke rol speelt bij de kans op een baan. In de inzamelbranche wordt vooral gebruik gemaakt van jonge krachten, ‘mede om de inzamelkosten beperkt te houden’. Om vaste aanstelling vanwege doorlopende tijdelijke contracten te voorkomen, worden mensen tussentijds een aantal maanden op straat gezet. Afhankelijk van het seizoen is een derde tot zelfs de helft van het personeelsbestand tijdelijk ingehuurd. Sommige chauffeurs krijgen daardoor in een week tijd met vijf of meer verschillende uitzendkrachten te maken. Uitzendkrachten komen en gaan. Medewerkers die reserve staan, moeten zich om 7.45 uur bij het BAT melden en krijgen vervolgens het merendeel van de keren aldaar te horen dat ze toch niet nodig zijn.

De TVP heeft dezelfde klachten ontvangen, en schrijft: “Het management van het BAT stelt dat er niemand meer in vaste dienst wordt aangenomen, doch alleen op contractbasis via Uitzendbureau Start, maar op de site van het BAT kan iedereen lezen in de arbeidsvoorwaarden, dat ná aflopen van de contractperiode, bij goed functioneren, een vast dienstverband wordt aangeboden. Lijkt dit niet in tegenspraak met elkaar? Het management van het BAT stelt dat de ARBO-regels hen dwingt om jeugdige, fysiek sterke arbeidskrachten aan te nemen, maar in een andere verklaring wordt vermeld, dat dit mede is om de inzamelkosten laag te houden. Wat is nu de waarheid? Oproepkrachten zouden elke dag moeten bellen of er werk is. Past dit wel in een gezond beleid? Moet de actie niet van de werkgever uitgaan? Staat een kandidaat op de reservelijst, dan moet hij elke dag zich melden bij het BAT om 07.45 uur. Wordt hij dan niet ingezet, dan maar weer voor niks naar huis. Dit kan toch geen beleid van een overheidsdienst zijn? Chauffeurs en beladers zouden niet ouder mogen zijn dan 40 jaar. In de vacaturebank van het BAT staat dit niet vermeld. Is dit geen valse voorlichting?

Wethouder Roel Lauwerier antwoordt: “Voor wat betreft de zorgen om oudere werknemers, we hebben een landelijke norm, volgens de ARBO-wet, hoe zwaar ze mogen tillen en hoeveel ze mogen lopen. Iemand die ouder is mag minder en daar moet je met inzet van personeel mee rekening houden. We houden in de gaten of we nieuwe taken kunnen bedenken om ook oudere mensen in dienst te houden, deze mensen zijn trots op hun werken en willen ook aan de gang blijven. We gaan bijvoorbeeld weer zelf glas ophalen, wat een taak is voor deze mensen. Ook de inzameling van textiel en kunststof op de Milieustraat is een voorbeeld daarvan. Het is niet het geval dat we geen jongeren meer in dienst nemen, van de week zijn er nog twee aangenomen in vaste dienst. Alle containers en kliko’s worden volgens strakke plannning opgehaald en geleegd. Het gebeurt inderdaad dat mensen op de reservelijst zelf komen vragen of er werk is, of dat we die mensen bellen. Die reservelijst is nodig, want je kunt niet zomaar containers overslaan omdat werknemers ziek zijn.”

Frans van Dommelen is hiermee nog niet helemaal tevreden: “Het beeld leeft dat de jeugd wordt ingezet om de kosten laag te houden, ik wil graag dat u daar nog eens naar gaat kijken.”

Roel Lauwerier antwoordde met een tegenvraag: “Ik wil graag alle meldingen en klachten graag zien, want ik kan er pas iets mee doen als ik ze zelf heb. Wilt u mij deze klachten toesturen?”

 

Mobiele versie afsluiten