Site pictogram Tilburgers.nl

Vrijwilligersacademie van start

002180_logo-cdt-vrijwilaca-siteMet ingang van 1 januari is de Vrijwilligersacademie Tilburg van ContourdeTwern als pilot van start gegaan. De Vrijwilligersacademie wil kennis en expertise op het gebied van vrijwilligerswerk en werken met vrijwilligers uitdragen en vergroten. Dit ter bevordering van de kwaliteit van de vrijwilliger en om organisaties te ondersteunen in het werken met vrijwilligers. Zeker in een tijd waarin de plek van de vrijwilliger en het belang van vrijwillige inzet steeds groter wordt.

De Vrijwilligersacademie is een digitaal platform, waar ContourdeTwern en de samenwerkende partners: Bibliotheek Midden-Brabant, Amarant, GGzBreburg, Sportbedrijf Tilburg, de Tilburgse Sportraad, Zorgbelang Brabant en de Wever, een deel van hun scholingsactiviteiten kenbaar maken en onder de aandacht brengen. Eén overzichtelijk punt waar geïnteresseerde vrijwilligers zich vervolgens voor een cursus, workshop, training of themabijeenkomst kunnen inschrijven. De Vrijwilligersacademie wil een bijdrage leveren aan een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor vrijwilligers en op termijn ook voor beroepskrachten. Naast het aanbieden van deskundigheidsbevordering wil de Vrijwilligersacademie ook een digitale plek zijn waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten om ervaring en kennis met elkaar te kunnen uitwisselen. Zo blijft de academie op de hoogte van de scholingsbehoeften van vrijwilligers en kan zij hierop inspelen met een aanbod dat hierop aansluit. Gon Mevis, directeur|bestuurder ContourdeTwern: ‘De Vrijwilligersacademie is een kennisnetwerk en werkt vanuit het principe van kennis delen. Door het ruilen van kennis is er meer samenwerking met en tussen partnerorganisaties. Voor vrijwilligers biedt dit meer kansen voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling’.

Voor de totstandkoming van de Vrijwilligersacademie is een projectorganisatie opgezet onder regie|coördinatie van ContourdeTwern. In de maand maart wordt door de deelnemende partijen een intentieverklaring tot samenwerking getekend. Er is inmiddels een concreet scholingsaanbod op de site van ContourdeTwern (button Vrijwilligersacademie Tilburg) te vinden van Bibliotheek Midden- Brabant, Amarant, Zorgbelang Brabant en de Wever.

Mobiele versie afsluiten