Site pictogram Tilburgers.nl

Vrouwen

Gastbijdrage van Hans Rube, journalist en burgerraadslid voor PvdA Tilburg.

Vrouwen in Nederland voelen zich niet goed vertegenwoordigd in de politiek.
En dat zijn ze ook niet.

Van de 45 raadszetels in Tilburg wordt een schamel aantal van 15 bezet door vrouwen. Heel Nederland telde begin dit jaar 2.730 vrouwelijke raadsleden op een totaal van 8.619. In de Tilburgse raad vertrok een vrouw, bij D66, maar kwam er bij het CDA een bij na het vertrek van Marcel van de Hoven.
In de Tweede Kamer is het nog erger: van de 150 stoeltjes zijn er 49 naar vrouwen gegaan in 2017.

In haar vorig jaar (al) verschenen boek ’De zijkant van de macht: Waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten’, geeft Julia Wouters een aantal redenen waarom vrouwen regelmatig afknappen op de politiek.

In brede lijnen komt het er volgens de schrijfster op neer dat vooral mannen de andere sekse vaak niet als volwaardig collega aanvaarden. Kleinerende opmerkingen, betutteling en noem nog maar een paar van dit soort denigrerende zaken op, zijn aan de orde van de dag.

Voeg daarbij extreem lange vergaderingen, tot in de late uren, en de lol is er snel vanaf als je als vrouw (en vaak ook als man) vol idealen en beelden over het verbeteren van je leefomgeving de raad of de Kamer ben binnengestapt.

Over het algemeen stemmen vrouwen vaker op linkse partijen dan mannen en vaak staan bij die progressieve partijen ook meer vrouwen op de lijst dan bij rechtse. Helaas heeft zich dat bij de Kamerverkiezingen noch bij de verkiezingen voor onze gemeenteraad vertaald in meer vrouwen in de vertegenwoordigende organen.

De Tilburgse gemeenteraad en het parlement zouden als alleen vrouwen zouden mogen stemmen een compleet andere samenstelling krijgen stellen analisten vast.
Vrouwen stemmen vaker met hun hart dan mannen, blijkt uit datzelfde verkiezingsonderzoek. Ze zijn meer bezig met zorgvraagstukken, armoedebeleid, onderwijs en het milieu dan hun mannelijke collega’s.

Is dat goed nieuws voor de Tilburgse politiek, vroeg ik me afgelopen weken af.
In onze raad en ook binnen B. en W. zijn de vrouwen immers in de minderheid, maar wel hebben we in die raad op cruciale plaatsen vijf vrouwelijke fractieleiders.
De begrotingsdebatten staan weer voor de deur.

Momenteel wordt ten stadhuize, zoals dat zo mooi heet: met fiches geschoven.
In gewone taal: ambtenaren en politici bekijken op welke posten er geld bij kan komen en waar we het de komende jaren met wat minder moeten doen.
Krijgen de allerarmsten in Tilburg er wat bij, of schuiven we nog een paar miljoen euro extra naar de stenen in het centrum? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met duurzaamheid, met ons milieu, de jeugdzorg, de wmo, en de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers?
Binnenkort zullen we zien hoeveel invloed de weinige vrouwen in onze raad hebben gehad bij het vaststellen van al die plannen.

Mobiele versie afsluiten