Site pictogram Tilburgers.nl

VVD en LST reageren met verbazing op verhoging parkeertarieven

parkeren betaaldDe fractievoorzitters Roel Lauwerier (VVD) en Hans Smolders (LST) hebben met verbazing gereageerd op het plan van het college om de parkeertarieven in de Tilburgse Binnenstad te verhogen. Deze twee oppositiepartijen hebben dit via een brief aan de voorzitters van de Commissies Leefbaarheid en Vestigingsklimaat laten weten.

In deze brief schrijven de raadsleden: “Sommige tarieven gaan zelfs met 30 cent omhoog. Dat is voor de Schouwburg- en Koningsplein-parkeergarage een verhoging van bijna 20%. Het college wil de binnenstad aantrekkelijker maken. Met het zo fors verhogen van de parkeertarieven slaat het college het verkeerde pad in. Het wordt onaantrekkelijker om naar onze binnenstad te gaan. Het lijkt er op dat het college op dreef raakt met het ‘autootje pesten’.”

Om te voorkomen dat deze prijsverhoging ‘verdwijnt’ in de vele discussies over de Begroting 2015 willen de VVD en LST dit onderwerp met de wethouder bespreken in de commissievergadering van 27 oktober. De Begroting voor 2015 wordt vrijdag 10 oktober aan de media gepresenteerd en in de eerste volle week van november neemt de gemeenteraad de Begroting vastleggen.

Mobiele versie afsluiten