Site pictogram Tilburgers.nl

VVD Tilburg wil €200 miljoen ‘Essent geld’ inzetten voor duurzame energie

De energietransitie. In 2050 moet heel Nederland energieneutraal zijn. Alle energie moet dan opgewekt worden op duurzame wijze, dus zonder gebruik te maken van aardgas, aardolie, kolen of andere fossiele brandstoffen. En Tilburg wil dat doel al bereikt hebben in 2045.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Tot nu toe wordt er nog vooral gepraat. Bij voorbeeld in de ‘REKS’, dat staat voor Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant.

Energie uit duurzame bronnen in Europese landen – Bron: Eurostat

Al ruim een jaar praten gemeenten en en organisaties uit de regio met elkaar over de energietransitie. Heel concreet moet hier uit komen op welke manier elektriciteit zal worden opgewekt en hoeveel. Op welke manier alle woningen, gebouwen en bedrijven worden voorzien van duurzame warmte en elektriciteit, zonder fossiele brandstoffen en met zo min mogelijk CO2-uitstoot. En ervoor zorgen dat dit ook wordt uitgevoerd.

En dat er enige haast bij is, moge duidelijk zijn gezien de cijfers in Europa. Met slechts 6% duurzame energie bungelt Nederland helemaal onderaan, samen met België en Ierland. Armere landen zoals Griekenland en Portugal produceren zelfs vijf tot acht keer zoveel duurzame energie als Nederland.

€200 miljoen ‘Essent Reserves’

Foto: John Geerts

De VVD fractie van Tilburg heeft nu een voorstel ingediend om de reserves van de verkoop van Essent van 1 juli 2009 in te zetten voor de energietransitie. Een gewaagd plan omdat het tot nu toe steeds onfatsoenlijk werd gevonden om dat geld te gebruiken. Maar nu sinds dit jaar ook al wat van deze reserves is ingezet voor investeringen in het sociaal domein (hulp, ondersteuning, wmo en werk) lijkt het taboe verdwenen. Raadslid Yvonne Heutmekers van de VVD is de initiatiefneemster van dit voorstel.

Volgens het voorstel kan de investering in duurzame energie van deze pot van 200 miljoen op den duur worden terugverdiend, juist door dit vroegtijdig – als ‘koploper’ – te investeren in duurzame energie. Met de winst uit deze investeringen kunnen dan vervolgens ook alle woningen in de gemeente Tilburg verduurzaamd worden, inclusief de woningen van mensen met een laag inkomen.

Het resultaat zou op den duur kunnen zijn, dat Tilburg ‘net als vroeger’ haar eigen energie opwekt, maar dan 100% duurzaam.

Reactie van het college

Foto: John Geerts

Het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft alvast schriftelijk laten weten dat zij het voorstel van harte steunt en graag actief gaat onderzoeken hoe Tilburg als initiatiefnemer grootschalige energie opwek kan realiseren. Investeren in windparken op zee is voor de gemeente echter geen optie, daarvoor zijn veel grotere investeerders aan zet.

Het college geeft daarbij aan dat er inderdaad behoefte zal zijn aan financiering, ook in het samenwerkingsverband in de regio: REKS. Aanvullend schrijft het College: “Rendementen kunnen niet alleen worden ingezet voor de verdere financiering van de energietransitie, maar een deel kan ook revolverend worden ingezet op onderwerpen of projecten die nog niet ‘op groen staan’, zoals klimaatadaptatie, landschap et cetera.” Met ‘revolverend’ wordt bedoeld, dat geïnvesteerd geld terug verdiend wordt en steeds opnieuw ingezet zal worden.

Politieke discussie

Foto: John Geerts

Maandagmiddag 17 februari 2020 vond over dit voorstel een discussie plaats in de commissie van de raad.

LST is tegen de inzet van het budget voor de energietransitie en ziet meer in kernenergie en isolatie. Geen warmtepompen en niet van het aardgas af. De partij van Hans Smolders is bang dat Tilburg zich in de schulden steekt en daar niet meer uitkomt. CDA vindt het geen taak van de gemeente en dat eerst de regio (REKS) aan het werk moet.

Voorstanders – D66 en GroenLinks – zien wel de kans om als gemeente te investeren, zodat de gemeente ook zeggenschap krijgt over de energie en zodat de opbrengsten kunnen worden gebruikt voor de verduurzaming van woningen van iedereen. GroenLinks wil bovendien niet de kans laten lopen, nu een voorstel voor energietransitie van de VVD komt. Het is immers nog maar enkele jaren geleden dat de VVD in Tilburg bij monde van Joost Möller stelde dat windmolens niet op wind draaien maar op subsidie.

De SP twijfelt maar is wel positief over een onderzoek. Lokaal Tilburg twijfelt ook en vindt dat een onderzoek niet de taak van de gemeente is en wil een afwachtende houding aannemen. PvdA twijfelt ook, maar wil ook meer geld voor onderwijs.

Mobiele versie afsluiten