Site pictogram Tilburgers.nl

VVD vindt éénmalig teruggeven van OZB géén symboolpolitiek

Vanmorgen in de vergadering van de raadscommissie ‘Modern Bestuur’ presenteerde wethouder Erik de Ridder van financiën het ‘Eindejaarsbericht’ van 2010. In dit Eindejaarsbericht wordt verslag gegeven van de begroting van het afgelopen jaar en de werkelijke uitgaven, en de verschillen daartussen. Met name dat laatste heeft de aandacht, want de gemeente Tilburg blijkt €6,1 miljoen minder te hebben uitgegeven dan van tevoren was begroot. Ook kwam de wethouder met een voorstel over de bestemming van het geld; hij wil €750.000,- in de pot van de schuldhulpverlening stoppen, omdat daar een tekort van €240.000,- per jaar wordt verwacht. Ook wil hij €1.750.000,- voor ‘flankerend beleid’, oftewel: een sociaal plan voor ambtenaren die tijdens de komende reorganisatie door de gemeente ontslagen moeten worden. De rest, bijna €3,6 miljoen wil hij in de ‘Algemene Reserve’ ofwel in de grote, algemene spaarpot van de gemeente stoppen voor later gebruik.

VVD raadslid Oscar Dusschooten had daar echter een heel ander idee bij. Volgens hem moet een éénmalige meevaller, zoals dit,  aan de Tilburgers worden teruggegeven via de OZB, dus aan de mensen die een eigen huis bezitten en daarover gemeentelijke belasting betalen. Dit voorstel was aanleiding voor een kort maar heftig debat. Loes Dielissen namens de TVP wilde weten of Dusschooten wil breken met het coalitie-akkoord, waarin de VVD meedoet en waarin is afgesproken dat de OZB elk jaar verhoogd wordt. Sjef Robben namens het CDA gaf aan er niet veel verstand van te hebben, en stelde: “Het staat wel goed in de krant zo’n voorstel, maar is niet te begrijpen. Als je afspreekt dat meevallers naar de Algemene Reserve toegaan, dat je daarvan wil afwijken. Het getuigt van gezond verstand om rekening te houden met uitgaven, waarvan je weet dat die er gaan komen, zoals ‘flankerend beleid’ en ‘schuldhulpverlening’.” Marc Vintges van GroenLinks vond het niet passend om nu over OZB teruggave te beginnen terwijl over een week, op 11 april, het grote debat over de bezuiniging 50 miljoen gehouden gaat worden. “Flauw om hiermee te willen scoren. Kom bij de bezuinigen volgende week maar met een alternatief voorstel.” zo daagde hij de VVD uit.

Oscar Dusschoten raakte toch enigszins geïrriteerd doordat, zo vond hij, de indruk werd gegeven dat de VVD aan ‘symboolpolitiek’ en ‘populisme’ zou doen. “Aan symboolpolitiek, daar hebben wij een hekel aan”, zo stelde hij. Van Eric Logister, namens D66, kreeg hij vervolgens de vraag om een definitie te geven van ‘symboolpolitiek’. “Zaken roepen, voorstellen doen waarvan je van te voren weet dat ze niet uitvoerbaar zijn”, luidde Oscars definitie, waarop de andere raadsleden met hilariteit reageerden, aangezien het voorstel van de VVD niet uitvoerbaar is. Het is immers zo afgesproken in het coalitie-akkoord.

De discussie wordt in de raadsvergadering van 11 april verder gevoerd waarna er een beslissing wordt genomen.

Mobiele versie afsluiten