Site pictogram Tilburgers.nl

Waalwijk blijft belangrijk voor ETZ

ETZ Waalwijk. Foto: ETZ

Patiënten in Waalwijk en omgeving kunnen ook de komende jaren in locatie ETZ Waalwijk terecht voor de belangrijkste eenvoudige zorg.
De raad van bestuur van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) volgt hiermee het advies op van een interne werkgroep.

“Sluiten van locatie ETZ Waalwijk is nooit overwogen.”  benadrukt ETZ-bestuurder Gerard van Berlo.

Het advies van de werkgroep  is opgesteld vanuit het oog van patiënten, huisartsen en medisch specialisten. Door de vergrijzing en de groei van het aantal inwoners in de regio Waalwijk, is het belangrijk dat kwalitatief goede ziekenhuiszorg op korte afstand wordt aangeboden. Dit sluit aan bij de zorgvisie van het ETZ: ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’. Voor huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, enzovoort  is het belangrijk dat ze patiënten gemakkelijk naar het ziekenhuis in Waalwijk kunnen verwijzen. Want door de vergrijzing neemt de mobiliteit van ouderen af.

Gerard van Berlo, Raad van Bestuur ETZ:  “Veel patiënten gaan graag naar Waalwijk.”   Foto: ETZ

“In de medische staf is breed draagvlak en enthousiasme om op locatie ETZ Waalwijk goede zorg dichtbij de patiënt te leveren” aldus Andy van Veen, MKA-chirurg en vicevoorzitter van de medische staf. De medisch specialisten willen vanuit Waalwijk de samenwerking met de huisartsen en andere ketenpartners versterken. Want netwerkzorg is volgens de ETZ-specialisten de beste manier om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen bieden. Bij netwerkzorg draait het om de samenwerking tussen de patiënt en zorgverleners, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgorganisaties.

Gerard van Berlo bevestigt dat locatie  Waalwijk ongewijzigd belangrijk voor het ETZ is.

“Veel patiënten gaan graag naar onze vestiging in Waalwijk. Dat geldt niet alleen voor de inwoners van de regio Waalwijk, ook voor mensen die aan de noordzijde van Tilburg wonen. Zij waarderen het kleinschalige karakter van het ziekenhuis, de korte loopafstanden en de ruime, gratis parkeermogelijkheden.”

Voor het ETZ reden om verder in ETZ Waalwijk te investeren. Zo wordt onderzocht of de herplaatsing van een CT-scanner financieel haalbaar is.

Verder zijn er plannen om het bestaande gebouw flink onder handen te nemen. Van Berlo: “We overwegen zelfs om het huidige gebouw te vervangen door nieuwbouw, op dezelfde plek. De mogelijkheden worden momenteel samen met Mijzo en de gemeente Waalwijk verkend.”

Zorgaanbieder Mijzo biedt al in ETZ Waalwijk  revalidatiezorg voor ouderen aan en wil deze zorg graag hier uitbreiden, en de samenwerking in de keten verder intensiveren.

Mobiele versie afsluiten