Site pictogram Tilburgers.nl

Waarom wél AvenTura Brabant alias ‘de Mall’?

Ingezonden door Frank Raymann

In het afgelopen jaar zijn de inwoners van Tilburg en andere Brabantse gemeenten bestookt met artikelen aangaande de grote shopping mall die door een projectontwikkelaar gepland is tussen Tilburg en Loon op Zand. Voor- en tegenstanders buitelden over elkaar heen om hun gelijk te krijgen. Allerlei argumenten werden aangevoerd, variërend van de doodsteek voor gevestigde winkels vanwege de concurrentie, leegloop van stadscentra door verhuizing van winkels naar de mall, verkeers- en parkeerproblemen door de grote toeloop naar de mall en last but not least alle milieuschade die wellicht zou ontstaan door de bouw van het centrum en het verkeer eromheen. Zogenaamde deskundigen werden door beide kampen naar voren geschoven om aan te tonen waarom de mall er beslist wel of juist niet moest komen. Een verdeelde Tilburgse gemeenteraad en stadsbesturen van andere Brabantse gemeenten die faliekant tegen zijn, al was het maar omdat de mall niet in hun eigen stad gepland was.

Referendum


Gelukkig komt er nu een referendum. Een simpele vraag aan de inwoners van Tilburg. Voor of tegen de komst van een shopping mall.

In alle publicaties van het afgelopen jaar is de gewone burger een beetje vergeten. Alle discussies in het afgelopen jaar werden voornamelijk gevoerd door belanghebbenden: stadsbesturen, projectontwikkelaar, ondernemersverenigingen, milieubewegingen en winkeliers. Dat de gewone burgers wellicht behoefte hebben aan een groot winkelgebied waar men op hun gemak allerlei inkopen kunnen doen wordt gemakshalve even buiten beschouwing gelaten. Tilburg heeft jammer genoeg geen groot centrum waar je gezellig kunt winkelen. Ondanks alle goedbedoelde pogingen van de afgelopen 10 jaar is Tilburg-centrum nog steeds geen gebied waar mensen gezellig gaan winkelen. Men kan hier de Heuvelstraat op en neer lopen, hier en daar een zijstraat inschieten die de eerste 30 meter nog gezellig is, maar dan houdt het ook wel op. Niet voor niets worden steden als Breda, Den Bosch en Eindhoven als veel gezelliger ervaren door het winkelend publiek.

AvenTura Brabant

Toch wil ik nog even terugkomen op de argumenten zoals die door de vele voor- en tegenstanders van avenTura Brabant, zoals de mall zou moeten gaan heten, aangedragen worden. De meeste argumenten zijn niet gebaseerd op feiten, maar op veronderstellingen en angst dat die wellicht waarheid worden. Wie zegt dat de winkels in Tilburg geen overlevingskansen hebben? Waarom zouden winkelketens hun bestaande winkels in Tilburg sluiten en verhuizen naar de mall? Wat levert meer problemen en milieuschade op: 3000 auto’s die stapvoets door het centrum van Tilburg rijden, voor parkeergarages moeten wachten, telkens stoppen en optrekken voor verkeerslichten enzovoorts, of 10.000 auto’s die via een auto(snel)weg met normale snelheid op een groot parkeerterrein aankomen en vlot kunnen parkeren?

Roermond

Een en ander doet mij heel sterk denken aan de situatie zoals die zich zo’n 10 jaar geleden voordeed in Roermond. Op een terrein net buiten het stadscentrum zou toen het Designer Outlet Centre gebouwd worden. Ruim 70 winkels van alle grote merken zouden daar hun restpartijen gaan verkopen. Heel ondernemend Midden Limburg schreeuwde moord en brand. Alle winkeliers in de wijde omtrek waren tegen, het zou een slachting veroorzaken onder de bestaande winkels, er zou geen mens meer in het centrum van Roermond komen enz. De gebruikte argumenten leken verdacht veel op de argumenten die heden ten dage gebruikt worden door de tegenstanders van avenTura. Het outletcentre is er desondanks toch gekomen. En ga nu eens kijken naar de situatie ter plaatse! Het outletcentre is in de afgelopen 2 jaar verdubbeld in grootte en aantal winkels, het aantal bezoekers is gigantisch, de gezelligheid en drukte in het centrum van Roermond is fors gegroeid, 90% van de Roermondse winkeliers is blij dat het DOC er gekomen is. Het outletcentre heeft gezorgd voor veel meer bezoekers aan de stad. Van heinde en ver komen mensen naar het centre en gaan van daaruit door naar het stadscentrum. Er is 2 jaar geleden zelfs ten noorden van Roermond nog een megagroot Retailpark geopend, met vestigingen van allerlei grote ketens, zoals Albert Heijn XL, een van de grootste Mediamarkts van Nederland, Xenos, Blokker, Intersport enz. Roermond is niet voor niets doorgedrongen tot de top10 van gezelligste stadscentra van Nederland. En dat voor een stad met nog geen 40.000 inwoners!

Natuurlijk is dat niet allemaal van een leien dakje gegaan. Natuurlijk zijn er winkels gesloten of failliet gegaan. Ongetwijfeld heeft er in bepaalde branches een soort shake-out plaatsgevonden. Maar dat hoeft niet negatief te zijn. Slecht lopende zaken waren anders waarschijnlijk vroeg of laat ook verdwenen. Het huidige winkelaanbod is gevarieerder.

Positieve gevolgen

Welke les kunnen we in Tilburg leren van de situatie in Roermond? In ieder geval dat de komst van een groot winkelcentrum helemaal niet de doodsteek voor een stad hoeft te betekenen, maar juist kan zorgen voor een toegenomen belangstelling van bezoekers voor de stad, met alle positieve gevolgen van dien. Het centrum van de stad kan juist opleven door de extra bezoekers, die niet meer naar andere Brabantse steden gaan. Wel zullen er voorzieningen getroffen moeten worden om het bezoekers makkelijk te maken om tussen de diverse winkelgebieden te reizen. Zorg er straks voor, net als in Roermond, dat er shuttlebussen rijden tussen de shopping mall en het stadscentrum. Wanneer er gratis vervoer is tussen het centrum van Tilburg en avenTura, zullen extra veel bezoekers van buiten Tilburg met de auto naar het nieuwe winkelgebied reizen, daar parkeren op grote parkeerterreinen, de shopping mall bezoeken en vervolgens naar het centrum van Tilburg reizen met de shuttlebus. Het zal het verkeer in de stad danig ontlasten, met als gevolg minder opstoppingen, minder volle parkeergarages en minder luchtverontreiniging en dus een prettiger woon- en winkelklimaat. Het centrum van Tilburg zal op deze manier op jaarbasis vele tienduizenden bezoekers extra trekken en dat kan de huidige middenstand alleen maar voordelen bieden.

Ergo: de komst van shopping mall avenTura zou best eens veel beter uit kunnen pakken voor de inwoners en ondernemers van Tilburg dan men nu beseft. Neem een voorbeeld aan Roermond, die eenzelfde soort problematiek jaren geleden heeft gekend en er alleen maar sterker uit naar voren is gekomen.

Mobiele versie afsluiten