Site pictogram Tilburgers.nl

Wedstrijd Kunst & Filosofie. Thema: Twee Zielen: Faust als inspiratiebron

Samen met de Tilburg University en Avans Hogeschool organiseert het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) de wedstrijd Kunst & Filosofie met als thema ‘Twee Zielen: Faust als inspiratiebron’. De wedstrijd is gekoppeld aan de Dag van de Filosofie op zaterdag 21 april in theater de NWE Vorst in Tilburg. Aan de wedstrijd kunnen álle Brabantse makers uit álle denkbare disciplines en studenten van het kunstvakonderwijs meedoen. Zowel bestaande als nieuwe kunstwerken mogen worden ingezonden. Inschrijven kan tot en met 18 maart via www.bkkc.nl/kunstenfilosofie.

Een van de grote werken uit de wereldliteratuur is Faust van de Duitse schrijver Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Tussen zijn 20e levensjaar en zijn dood werkte Goethe met tussenpozen aan dit meesterwerk, waartoe hij geïnspireerd werd door de 16e eeuwse medicus Johann Faust. Deze persoon staat nog altijd bekend als de persoon die een weddenschap sloot met de duivel. Faust wil beschikken over superieure kennis, meer dan alle wetenschappelijke kennis die hij heeft opgedaan als geleerde. Deze superieure kennis mag volgens God niet aan een mens toebedeeld worden. Faust sluit eenpact met de Duivel en heeft enkele jaren bovenmenselijke krachten. Wanneer hij zijn vrouw Helena van Troje heeft gevonden, legt de Duivel – zoals in dat pact besloten – beslag op Fausts ziel. De essentie van dit verhaal is dat iedereen die superieur aan de Schepper probeert te zijn, dit met zijn ziel moet bekopen. Voor deze wedstrijd wordt verwezen naar een passage uit dit boek. Deze passage gaat over de gespleten mens. De mens die probeert de hele wereld te beheersen en te verklaren, en het feit dat dit nooit zal lukken.

Alle inzendingen worden beoordeeld door de vakjury die bestaat uit: Jaap de Vries, Judith Schilks en Els van de Veyver. De winnaar van de wedstrijd wordt bekend gemaakt op de Dag van de Filosofie in theater de NWE Vorst. De winnaar krijgt €1000 en een bespreking van het werk door een filosoof, samengevat in een korte film (maximaal drie minuten). Deze film wordt vertoond tijdens de prijsuitreiking.

Mobiele versie afsluiten