zondag 3 maart 2024

11 gedachten over “Weerzin tegen Participatiewet groeit, ook binnen de gemeentelijke organisatie

 1. Maandag a.s. een afspraak met de sociale raad over een meer dan schandalig gesprek wat gehouden werd met mijn cliënt. Plan van aanpak blijkt niets meer te zijn dan notulen van de plaatsgevonden gesprek. Navraag bij de desbetreffende ambtenaar gedaan: plan van aanpak is: dat cliënt bezwaar kan maken op de notulen. Deze moet hij dan op de formulier schrijven, ondertekenen en terugsturen. Tweede plan van aanpak is dat de twee aangevraagde begeleidingsuren sowieso afgewezen zullen worden. We zullen zien hoe de sociale raad dit oplost, ik heb hoop zolang het tegendeel bewezen is.

 2. Dat snap ik, maar zou die toelichting dan niet beter in het artikel gepast hebben? Nu lijkt het of het nergens vandaan komt.

 3. Dat klopt Boudewijn. Het is een bewuste keuze om in het midden te laten om hoeveel ambtenaren het gaat, en om wie. Deze mensen hebben een ambtenaarseed afgelegd. Deze houdt onder andere in dat zij niet zomaar met de pers mogen praten over hun werk. Om deze reden wil ik hen beschermen, door ervoor te zorgen dat hun uitspraken niet naar personen te herleiden zijn. Deze mensen nemen immers al een risico door hun uitspraken naar mij.

 4. Nergens in dit artikel wordt op de een of andere manier aannemelijk gemaakt dat de weerzin tegen het uitvoeren van de participatiewet groeit. Er wordt eenvoudigweg gesteld dat dat zo is. Niet bijzonder overtuigend.

 5. Natuurlijk is het niet eenvoudig voor de gemeente om alle wetswijzigingen, transities en bezuinigingen een menswaardige plaats te geven. Ook kan rustig worden aangenomen dat alles zo goed mogelijk technisch en inhoudelijk is aangepakt. Daarbij is ongetwijfeld naar eer en geweten gehandeld! Opvallend daarbij is wel dat, zoals al meerdere keren door mij aangegeven, de menselijke maat voor een belangrijk deel is ingeleverd. De haast, de kortingen, de regelzucht zowel vanuit het Rijk als de gemeente voert de boventoon en de betekenis van de wetgeving krijgt daardoor wel een zeer eenzijdige benadering. Dit in tegenstelling tot wat de plaatselijke politiek voor ogen stond! Niet alleen de gemeente wordt vanuit Den Haag geleefd, maar ook de inwoners en zeker die inwoners die even niets te makken hebben. Ergerlijk is het dan ook te moeten constateren dat de gemeente zelf aan dit Haagse ongemak toegeeft en het geleefd worden transporteert naar haar inwoners. De bedoelingen van de wetgeving zijn best acceptabel, mits de uitvoering daarmee synchroniseert. Mijn stellige indruk is dat het juist daar gaat wringen! Erger nog, dat juist daar de slachtoffers gaan vallen. De gemeente als bureaucratische scherprechter! Door de economische ellende is het “nu” belangrijk om de mensen te binden en te motiveren. Even de prioriteiten bij het volk zelf leggen en niet vluchten in bijvoorbeeld economische herstelretoriek. Natuurlijk het kost wat, maar ook hier gaan de kosten voor de baat uit. “Werken in vertrouwen” is de “oogst van de toekomst”! Dus er is bij de overheid en de gemeente in het bijzonder nog veel werk aan de winkel van o.a. de “participatiewet”!

 6. Heeft meneer Bengevoort van GroenSlinks wel begrepen dat hij hiermee onze Christelijk vader Erik de Ridder verschrikkelijk in de kaart speelt.

  Denk je nou echt dat wij openlijk ons verhaal gaan vertellen. Hierop volgen meteen sancties en boetes op onze uitkering omdat we hiermee ambtenaren waarvan we afhankelijk zijn moeten confronteren met onvermogen en willekeur.

  Daarnaast openlijk er vooruit komen dat we afhankelijk zijn van het armenhuis, voedselbank en burenhulp. Denk niet dat dat gaat lukken. Zelfs als we de schaamte voorbij zijn en dit doen weten we de consequenties.

  Het informatierondje zal dan ook beperkt blijven tot zij die durven omdat ze echt helemaal sniks te verliezen hebben.

  Toch succes gewenst Henk

 7. Nou Wethouder Erik de Ridder, “Boter bij de vis” en maak hier nou is echt serieus werk van. Los de problemen op meneer CDA. Anders ben ik bang dat ons niks anders let dan muiterij door de burgerij met kielhalen in de Piushaven en openbaar raddraaien op de Heuvel van de onmenselijke die hier voor verantwoordelijk zijn.

 8. Was er vanmorgen bij. We voelde ons gehoord en inderdaad veel gesnotter maar ook zo eerlijk en oprechte verhalen. Het raakte ons allemaal. Wat een saamhorigheid.
  Hopelijk word er iets mee gedaan voor mensen letterlijk helemaal verdrinken. Bedankt Marti de Brouwer en Claudia Dankers dat je ons serieus nam en dat er eens naar de gewone mens geluisterd werd. Goed bezig jullie twee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *