Site pictogram Tilburgers.nl

Wél pop-up camping, nog geen duidelijkheid over seizoenscamping op Van Gend en Loosterrein

stadscamping013Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft op 18 maart 2014 besloten om op een gedeelte van het Van Gend en Loosterrein (VGL) een pop-up camping toe te staan. Deze pop-up camping is beschikbaar geweest voor bezoekers van buiten Tilburg tijdens Mundial en Incubate.

In 2015 mag er tijdens vier grote evenementen een pop-up-camping op het Van Gend en Loosterrein komen, en wel tijdens Roadburn Festival, Neurotic Deathfest, Festival Mundial / Wooha, de Tilburgse Kermis en Incubate Festival.

Naar aanleiding van de resultaten die volgden uit de enquête die in november 2014 is uitgezet in de buurt, heeft het college in januari dit jaar een bewonersbrief gestuurd, waarin werd medegedeeld dat er geen seizoensgebondencamping op het Van Gend en Loosterrein zal komen. Het gaat dan om een camping die het gehele zomerseizoen open blijft en niet alleen tijdens evenementen en festivals.

Wat dit betreft heeft het college voor haar beurt gesproken. Er is een regieteam in het leven geroepen dat voor de lange termijn moet bedenken hoe het Van Gend en Loosterrein moet worden ingevuld en welke activiteiten en functies er een plaats kunnen krijgen. Het regieteam heeft nog geen uitspraak gedaan over het wel of niet toelaten van een seizoenscamping.

stadscamping-van-gend-en-loosDuidelijk is al wel dat de meningen over het initiatief voor de seizoensgebonden camping verdeeld zijn: 48% van de buurtbewoners staat niet positief tegenover dit initiatief. In aanvulling op de enquête heeft de gemeente van alle bewoners van de grondgebonden woningen een petitie met 34 handtekeningen ontvangen tegen het plan van de seizoensgebonden camping. Deze woningen staan het dichtst tegen de campinglocatie aan en deze omwonenden krijgen er het meeste mee van doen.

Over toekomstige edities van de pop-up camping blijken buurtbewoners wel positief. Uit de resultaten blijkt dat 70% overwegend positief of neutraal hierover denkt.

Mobiele versie afsluiten