Site pictogram Tilburgers.nl

Werkgroep Sint Anna reageert op plannen Kazernehof

Naar aanleiding van de berichtgeving over de Sint Annahof en de voormalige brandweerkazerne, die opnieuw in de verkoop gaat, hebben wijkbewoners uit Sint Anna, verenigd in de Werkgroep Sint Annahof een gastbijdrage ingestuurd.

Brandweerkazerne St annahofDe werkgroep Sint Annahof heeft via de gemeente en de diverse nieuwsmedia mogen vernemen wat er allemaal speelt over de ‘nieuwe’ verkoop van de brandweerkazerne. Graag willen wij het één en ander verduidelijken.

De werkgroep heeft namens de omwonenden de afgelopen vier jaar onder andere aan tafel gezeten met de gemeente. Van onze kant proberen wij door middel van overleg te komen tot een zo goed en mooi mogelijke invulling van het binnenterrein met zijn kazerne op het Sint Annahof. Om namens de omwonenden van het hof te kunnen spreken voerden we afgelopen jaren twee maal een onderzoek uit. Uit de onderzoeken kon onderstaande geconcludeerd worden:

Omwonenden vinden het belangrijk wat er op de Sint Annahof gebeurt. Deze betrokkenheid is ook zichtbaar door de grote deelname van 74% aan het onderzoek. De top vier van het eerdere onderzoek:

  1. Rust en privacy;
  2. Groen;
  3. Parkeren;
  4. Spelen

Bij de keuzes blijkt ook dat openheid en ruimtelijkheid als belangrijke waarde wordt gezien. 80% van de omwonenden die meededen aan het onderzoek, vindt het niet wenselijk dat er op het Sint Annahof huizen gebouwd worden. Indien er toch gebouwd moet worden, dan kiest men voor huizen zonder verdiepingen en liefst zo ver mogelijk van de eigen achtertuin af. Dat een derde van de omwonenden hun handen uit de mouwen wil steken om de buurt leefbaarder te maken, is een bewijs van een goede sociale samenhang.

We hebben als werkgroep een groot draagvlak voor hetgeen we voor onze buurt doen. Wat communiceert de gemeente en wat is onze reactie hierop:

De werkgroep vreest ondergesneeuwd te worden door haar beperkte stemrecht van slechts 20%. Daarom wil de werkgroep liever dat er toch een aantal beperkte randvoorwaarden worden opgesteld waardoor het niet meer relevant is dat we geen invloed hebben op de stemming. Dit omdat er dan rekening gehouden wordt met een aantal voor de omwonenden belangrijke randvoorwaarden.

De werkgroep had bij sloop graag onderstaande randvoorwaarden opgenomen gezien:

De gemeente heeft slechts één voorwaarde overgenomen omdat ze vreest dat de andere voorwaarden ontwikkelaars elke creativiteit om met een goed voorstel te komen, ontneemt.

Helaas is dit erg kort door de bocht. De werkgroep is inderdaad verheugd dat de gemeente een deel van het terrein zelf houdt en herbestemt voor spelen, parkeren en groen. Echter dat de gemeente geen randvoorwaarden stelt aan eventuele nieuwbouw verontrust de werkgroep en de omwonenden. Zeker gezien het feit dat de gemeente stelt nu op te willen schieten met de herontwikkeling. Het loslaten van randvoorwaarden zal mogelijk tot procedures leiden, wat tot gevolg heeft dat er weer jaren niets gebeurt met het pand en het terrein.

We hebben als werkgroep vertrouwelijke gesprekken met de gemeente gevoerd en zijn als zodanig met de geleverde informatie omgegaan. Dit heeft tot gevolg dat wij als werkgroep niet alle informatie met direct omwonenden deelden. Echter, tijdens het buurtfeest dat 9 dagen voor het Collegebesluit plaats vond, hebben wij gesproken met zeer verontruste omwonenden. Dit ging onder meer over de bouwhoogte van 6 meter pal naast de randweg met direct zicht in de achtertuinen van de aanwonenden en het verdwijnen van bezonning. Ook het gegeven dat de gemeente wilt toestaan dat er nog ruim 2 meter hoger dan de huidige hoogte van de kazerne gebouwd mag worden, totaal dus 11 meter hoogte, zorgde voor ontsteltenis. Met het laten vallen van de randvoorwaarde van grondgebonden woningen, laat dit flats van 3 verdiepingen toe. Voor de meeste bewoners uit bovengenoemde straten is de rust en het huidige uitzicht achter zeer belangrijk om te leven en te ontspannen in dit hectische oude stadsdeel met zijn krappe en drukke straten aan de voorkant.

Tijdens onze zoektocht naar informatie over hetgeen er momenteel over de Sint Annahof geschreven wordt, stuitten we ook op de site van Rob Keijzer. Hij, de koper uit 2011, stelt op zijn eigen website dat “het overleg tussen de gemeente, de buurt en Honk (zijn bedrijf) stokte”. Ondanks de mooie woorden van Rob Keijzer aangaande de fraaie herontwikkeling en goede samenwerking met de buurt van het Sint Annahof, herkent de werkgroep zich hier niet in.

We hopen dat deze nieuwe procedure tot een vlotte invulling van het terrein leidt en dat vertraging door nieuwbouwplannen niet nodig blijkt te zijn.

Mobiele versie afsluiten