Site pictogram Tilburgers.nl

Werkloosheid stijgt in record tempo, in sociaal akkoord ontbreken oplossingen

geen-openstaande-vacaturesDe werkloosheid stijgt in record tempo, waarbij meer dan 650.000 Nederlanders op zoek zijn naar een baan. Elke maand komen er nu 30.000 werklozen bij. Dit terwijl onze Minister-President Mark Rutte alleen roept dat wij Nederlanders zelf de oplossing kunnen zijn voor deze  voortdurende crisis, door vooral niet te somberen en meer te consumeren. “Kopen, kopen kopen” is het devies van Mark Rutte. Zodat de economie extra zal groeien en waardoor de extra bezuinigingen van €4 miljard in augustus mogelijk van tafel zijn. Die bezuinigingen zijn nodig om het door de EU opgelegde maximale begrotingstekort van 3% te halen.

Coen Teulings, scheidend directeur van het Centraal Planbureau (CPB), heeft een andere mening: “Het kabinet gaat er te makkelijk vanuit dat de economie de komende maanden weer kan aantrekken. Premier Mark Rutte verwacht een hogere groei dan de 1% die het CPB voorspelt”. Dat is volgens Teulings niet realistisch. ”Ik denk niet: ‘Als we allemaal maar wat vrolijker worden, gaat het weer goed met de economie’. De crisis is voorlopig nog niet voorbij.”

Ook de Tilburgse hoogleraar arbeidsmarktbeleid en arbeidssociologie, Ton Wilthagen is verrast door de sterke stijging van de werkloosheid in de afgelopen maanden. Wilthagen merkt op: “Ik vind vooral de steilheid van de toename, als je dit in een grafiek bekijkt, erg dramatisch en verontrustend. Nederland bevindt zich nu niet meer bij de toplanden Duitsland en Luxemburg wat betreft werkgelegenheid.  Het is nu een middenmoter zoals Malta en Roemenië met een toename van de werkloosheid die alleen nog door Griekenland wordt benaderd”.

Ton Wilthagen vindt het vorige week tot stand gekomen sociaal akkoord dan ook een echte gemiste kans. “Niet de hervorming van het ontslagrecht, want daar creëer je op korte termijn toch geen banen mee. Vooral in de laatste paragraaf van dit ‘Mondriaan akkoord’ waarin geschreven wordt dat er flink geïnvesteerd zal moeten gaan worden in werk, zitten weinig oplossingen over hoe er in Nederland ook daadwerkelijk meer betaalbare banen bij zouden kunnen komen. Door deze paragraaf, aangevuld met duidelijke perspectieven over het creëren van werk, op de eerste plaats te zetten, had je juist het vertrouwen van de Nederlander terug kunnen proberen te winnen.”

Over deze perspectieven zegt Ton Wilthagen het volgende: “Een fors plan voor de Bouw, omdat de bouw toch een van de motoren is van de economie. Het afsluiten van een direct bouwwoningakkoord, dat een prikkel geeft opdat mensen weer huizen gaan kopen en verkopen en woningcoöperaties weer gaan investeren. Hierdoor profiteren weer de bedrijven die erom heen hangen bijvoorbeeld de keukenleveranciers.” Ook het investeren in een duurzame economie zou een oplossing kunnen zijn.  “Zonnepanelen zijn op dit moment erg goedkoop, laten we massaal een offensief inzetten in het Nederlandse bedrijfsleven en huishoudens om het energieverbruik naar beneden te halen, een deel van de mensen die nu werkloos is zou bijvoorbeeld met een korte opleiding geschoold kunnen worden om zonnepanelen te installeren.”

Er is veel angst dat steeds meer goedkopere, buitenlandse werknemers, waaronder veel Polen, de banen van de Nederlanders dreigen over te nemen. Zou het werk dat nu deze buitenlandse arbeiders doen door Nederlanders gedaan kunnen worden?  Hierover is Ton Wilthagen ook duidelijk: “Dit zou zeker kunnen in de bouwsector maar in sommige sectoren zijn er condities waar uiteindelijk de buitenlandse arbeidskrachten goedkoper zijn. Voor een deel kan dit niet kloppen en dat heeft ermee te maken dat de regels anders worden gehanteerd.”

werkIn Tilburg waren in maart 8.466 werklozen ingeschreven bij het UWV. Dat is een daling van 64 mensen, oftewel een afname van 1% ten opzichte van februari 2013. Ten opzichte van maart 2012 vorig jaar bedraagt de toename van werklozen 28%. Meer dan 1.800 mensen zijn op zoek naar werk. In totaal zit nu 8.2% van de Tilburgse beroepsbevolking zonder werk. Voor heel Brabant is dat percentage 7,2% terwijl het landelijke gemiddelde 8% aangeeft.
Onder de jongeren tot 27 jaar nam de werkloosheid in maart met 17 toe, dat is een stijging van 1%. In totaal zitten nu 1.422 jongeren zonder werk. Ten opzichte van vorig jaar bedraagt de toename bijna 300 jongeren, een percentage van 27%.

Bronnen: RTL(z) en ANP via Nu.nl.

Mobiele versie afsluiten