Site pictogram Tilburgers.nl

Wethouder Erik de Ridder reageert op vragen ‘Dagbesteding is duurder dan beschut werk’

Het kost een gemeente meer geld om iemand met een zware arbeidshandicap in een ‘participatievoorziening’ zoals dagbesteding of vrijwilligerswerk te hebben dan om deze persoon op een beschutte werkplek te laten werken. Dat concludeert brancheorganisatie in de Sociale werkvoorziening Cedris in een opsomming van feiten (factsheet).

Met de komst van de Participatiewet, volgend jaar, denken gemeenten na over het inrichten van voorzieningen voor de allerzwaksten. Volgens het regeer- en sociaalakkoord moeten gemeenten beschut werk inrichten, maar niet alle gemeenten doen dat. Beschut werk zou een dure voorziening zijn en door het geld op een andere manier in te zetten zouden gemeenten meer mensen kunnen laten participeren, zo is de gedachte in bijvoorbeeld Tilburg, Drechtsteden en Utrecht.

Met dit factsheet wil Cedris dit beeld nuanceren. Daarom zijn de kosten op een rij gezet van iemand met een loonwaarde van 35 procent in drie verschillende situaties:  thuis met een uitkering, een uitkering en gaat een aantal dagdelen in dagbesteding en vier dagen in de week op een beschutte werkplek. Cedris concludeert dat in geval 1 de persoon ruim 15 duizend euro per jaar kost (uitkering + uitvoeringskosten). De tweede mogelijkheid kost per jaar zo’n 25 duizend euro. Een beschutte werkplek kost aan loon en begeleiding jaarlijks zo’n 20 duizend euro. Het grote verschil zit ‘m daarbij in het feit dat er bij beschut werk sprake is van opbrengsten.

Volgens Cedris zijn de kosten voor begeleiding van iemand die vier dagdelen per week naar een dagbesteding gaat hoger dan de kosten van begeleiding van iemand die vier dagen per week beschut werk doet. Terwijl de persoon in kwestie in het laatste geval veel meer ‘bezig’ is. De kosten voor dagbesteding zijn berekend op 30 euro per dagdeel, volgens Cedris het laagste gehanteerde tarief. De kosten voor begeleiding op een beschutte werkplek zijn op jaarbasis 8500 euro. Maar daar kunnen de opbrengsten van afgetrokken worden. Die zijn bij een loonwaarde van 35 procent (een gemiddelde volgens Cedris) op jaarbasis zo’n 7 duizend euro. Blijft een kostenpost van 1500 euro over.

‘Het beeld dat beschut werk een dure voorziening is, is verouderd. De laatste jaren vindt instroom vrijwel altijd plaats op of rond het niveau van het Wettelijke Minimumloon (WML)’, schrijft Cedris in de factsheet. Weliswaar is iemand thuis zit zonder werk of zonder dagbesteding nóg goedkoper, maar Cedris wijst erop dat bij mensen die thuis zitten vaak andere maatschappelijke kosten om de hoek komen kijken. Zo hebben mensen vaker schulden, zorgkosten of veroorzaken ze overlast. Werk biedt bovendien ‘zelfstandigheid, ontwikkelingsmogelijkheden, een positief effect op iemands zelfrespect en ‘echte’ participatie in de samenleving.’facebook Tine de Weyer

De Tilburgse Wethouder Erik de Ridder reageerde hierop via Facebook:

erikderidder-poster

Volgens Erik de Ridder: In de cijfers van Cedris valt een aantal zaken op waardoor de berekening anders uit valt.

– Men rekent voor een beschutte werkplek aan loon en begeleiding jaarlijks €20.000,-. Dat bedrag is alleen realistisch bij een beschutte werkplek van 32 uur per week, waarbij de werknemer dus een inkomen uit arbeid heeft dat nét voldoende is om uit de bijstand te zijn. Bij een fulltime dienstverband ligt de loonsom inclusief werkgeverslasten dus hoger. Wij gaan uit van volledige dienstverbanden zodat de werknemer ook een financieel voordeel ontleent aan het feit dat hij of zij werkt in plaats van een uitkering ontvangt.

– Cedris gaat uit van een loonwaarde van 35% = € 7.000. Dit komt niet overeen met de loonwaarde waarmee het Rijk rekent (30%). Cedris geeft niet aan waarop deze hogere loonwaarde is gebaseerd. Overigens is het beeld dat Diamant ons doorgeeft minder optimistisch, namelijk een gemiddelde loonwaarde voor de doelgroep beschut nieuw van ca € 4.000,-.

– De kosten die Cedris hanteert voor dagbesteding (30,- per dagdeel) zijn reëel. Echter, in Tilburg zijn we dus bezig om samen met onze zorgaanbieders de dagbesteding een meer arbeidsmatig karakter te geven. Daarbij ontstaat ook toegevoegde waarde (opbrengsten). Hieruit volgt een verwachte kostprijs (uitkering + begeleiding) van circa 20.000 en niet de 25.000 die Cedris hanteert.

Meest belangrijke reden waarom het bericht van Cedris onvolledig is, is echter het verschil tussen een structurele inzet Participatiebudget voor dezelfde persoon (beschut regeling) versus de reëel te verwachten winst van tijdelijke investering in ondersteuning naar werk van meerdere personen (re-integratie)

Die reactie hierboven dus Tine Van de Weyer

Mobiele versie afsluiten