Site pictogram Tilburgers.nl

Wethouder Erik de Ridder wil haast maken met toekomst Diamant-groep

diamantMaandagavond 26 januari stonden de Begroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2016 – 2018 van de Diamantgroep op de agenda van de raad. Het meest opvallende hierin is, dat er nog geen duidelijke toekomstvisie lijkt te zijn voor de komende jaren.

De Diamant-groep werkt in opdracht van de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling. Hierin zitten naast Tilburg de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze-Rijen en Alphen-Chaam. Het bestuur hiervan, en ook van de Stichting La Poubelle, wordt gevormd door wethouders uit de deelnemende gemeenten.

Door de Participatie-wet, die sinds 1 januari is ingevoerd, komt er veel minder subsidie vanuit de (Rijks-)overheid naar de sociaal werkbedrijven, waar de Diamant-groep er één van is. Het idee leeft dat mensen met een arbeidsbeperking veel vaker een gewone, reguliere baan moeten gaan vinden en dat de Diamantgroep vaker opdrachten gaan aannemen van bedrijven en veel minder van overheden en maatschappelijke instellingen.

citaat begroting diamantDaarbij speelt ook mee dat de vraag naar arbeid nog niet echt toeneemt. Dit heeft onder meer te maken met het feit “dat werkgevers eerst maar even de kat uit de boom kijken: “is het economisch herstel blijvend?”” en met het overheidsbeleid waardoor de werkgelegenheid bij de overheid en in de sector zorg en welzijn steeds meer zullen afnemen. Bij uitstek de sectoren waarin sociaal werkbedrijven actief zijn.

De deelnemende gemeenten, die tot nu toe de belangrijkste opdrachtgevers zijn, hebben nog niet samen een besluit genomen over de toekomst de Diamant-groep en hoe het sociaal werkbedrijf aan voldoende werk komt om alle werknemers aan de gang t houden. productiewerk

Vanwege het ontbreken van deze toekomstvisie waren de oppositie-partijen in de gemeenteraad uiterst kritisch over de begroting, wat tot uitdrukking kwam in een motie en een amendement (wijzigingsvoorstellen). In de motie eisten VVD, LST, VoorTilburg, PvdA, TVP en OPA dat de deelnemende gemeenten samen een opdracht voor de Diamantgroep verzinnen vóór de behandeling van de Perspectiefnota 2016 (de plannen voor 2016) in mei.

VVD en PvdA wilden via een amendement zelfs nog een stap verder gaan. Deze twee oppositiepartijen wilden wel de begroting voor 2015 van de Diamant-groep goedkeuren, maar niet de meerjarenbegroting voor 2016-2018, zolang de deelnemende gemeenten nog geen duidelijke afspraken hebben gemaakt met de Diamant-groep.

Wethouder Erik de Ridder, tevens voorzitter van het bestuur van de Diamant-groep en van Stichting La Poubelle, raadde beide voorstellen af. Het voorstel om de meerjarenbegroting niet goed te keuren wees hij af, omdat volgens hem de gemeenteraad daar niet over gaat, maar het bestuur van de Diamant-groep, ofwel: de deelnemende gemeenten. De motie raadde hij echter af omdat hij deze niet ver genoeg vond gaan. Hij wil namelijk niet alleen dat de Diamant-groep een duidelijke opdracht krijgt, maar ook een heldere toekomstvisie voor de komende jaren.

Erik de Ridder
Erik de Ridder

Ten slotte vond de wethouder dat de gemeenteraad zich niet zo druk hoefde te maken over verliezen in de komende jaren, de Diamant-groep heeft immers een flinke reservepot opgebouwd, een slordige 11 miljoen euro, waaruit tegenvallers betaald kunnen worden. “We moeten elkaar niet gek maken. Ook al zijn er tekorten, dan kunnen wij die opvangen met het weerstandsvermogen en verandert er niks voor de mensen die werken in de Diamant-groep.”

De gehele coalitie, D66, CDA, SP en GroenLinks, steunde de wethouder waardoor beide voorstellen geen meerderheid behaalden in de gemeenteraad.

Mobiele versie afsluiten