Site pictogram Tilburgers.nl

Wethouder Hendrickx weigert steun uit ‘Corona-steunpakket’ aan De Boemel

Naar aanleiding van een persbericht van PvdA Tilburg.

Theater de Boemel aan de Burgemeester Brokxlaan, met MindLabs in aanbouw erachter. – Foto: John Geerts.

De Boemel, het Volkstheater en de belangrijke kwartiermaker in de Spoorzone, is in de ogen van het Tilburgse college geen culturele basisvoorziening voor de gemeente en komt als zodanig dus ook niet in aanmerking voor structurele ondersteuning. Dat antwoordt het college namens D66-wethouder Marcelle Hendrickx aan de fractie van de PvdA, na officiële vragen van raadslid Bea Mieris en burgerraadslid Hans Rube.

In december 2021 heeft het Kabinet bijna €85 miljoen extra vrijgemaakt voor ondersteuning van de culturele sector, die door de Coronamaatregelen opnieuw hard geraakt worden.

“In ‘Cultuur raakt ons, Cultuurplan Tilburg 2021-2024’ is de basisinfrastructuur van Tilburg voor de periode 2021 – 2024 vastgesteld. Daar is De Boemel geen onderdeel van”, laat de wethouder weten in haar antwoord. Bea Mieris en Hans Rube pleiten voor een andere opstelling, gezien de professionele kwaliteit van het Volkstheater, met een lage drempel. Zij wijzen daarbij op eerdere toezeggingen. En ook de waardering die vanuit provincie en rijksoverheid wel is getoond voor de programmering.

De Boemel wordt al jaren niet structureel gesubsidieerd door de gemeente en dreigt nu door het uitblijven van steun, om te vallen door de torenhoge (huur)lasten en het uitblijven van inkomsten. De PvdA-fractie laakt de opstelling van het stadsbestuur. “De manier waarop De Boemel wordt behandeld staat in schril contrast met de wijze waarop wel permanente steun wordt gegeven aan bijvoorbeeld de NWE Vorst of Paradox”, meent de partij.

Het college is van mening dat de recente toekenning van het Fonds Podiumkunsten voor Stichting Tilburgs Hoop, de organisatie die de programmering in De Boemel verzorgt, een goede stap is voor de organisatie, maar dat maakt het nog geen basisvoorziening. “Een culturele instelling kan van belang voor de stad zijn zonder dat deze als basisinstelling benoemd is. Dan word een instelling ondersteund uit de regeling kunstenaarsinitiatieven of de regeling professionele kunsten. Op het moment dat aanvragen weer mogelijk is kan Stichting Tilburgs Hoop een aanvraag indienen”, aldus het antwoord op de vragen van de PvdA-fractie.

Gerard Korthout. – Foto: John Geerts.

Het college stelt dat een andere opstelling voor De Boemel niet aan de orde is, omdat er dan een uitzonderingspositie wordt geschapen. De fractie van de PvdA meent dat die opstelling van het college aanstuurt op het faillissement van het volkstheater.

Gerard Korthout, oprichter en leider van De Boemel zegt in een eerste reactie “stuk te zitten” na het lezen van de reactie van het college. Hij betreurt de stelselmatige minachting van zijn theater, dat niet alleen erkend is door het Fonds Podiumkunsten, maar ook is toegetreden tot het Nationaal Podium en gecertificeerd is als Openluchttheater.

“Het college gaat voorbij aan het feit dat we met ruim 200 voorstellingen per jaar heel veel mensen blij maken. En dat we met onze Makersfabriek voor 70.000 euro per jaar aan eigen producties en culturele projecten hebben uitstaan, gevoed door verscheidene fondsen in het land. Het theater voelt zich wel gewaardeerd door het publiek en door de gemeenteraad, die in tal van eerdere moties het belang en het behoud van de culturele organisatie in De Spoorzone heeft onderstreept.”

“Zoals het er nu voor staat kunnen we ons geen podiumprogramma meer permitteren en moeten onze gordijnen gesloten blijven. In het huidige huurcontract is het theater De Boemel namelijk alleen toegestaan open te mogen als er sprake is van optredens en daar is nu geen geld meer voor en dus zijn we in een impasse beland.”

Mobiele versie afsluiten