Site pictogram Tilburgers.nl

Wethouder Marjo Frenk krijgt wind van voren in kwestie Jan Wier

Wethouder Marjo Frenk

Op 4 februari heeft de gemeenteraad met de krappe meerderheid van één stem besloten dat een afdeling voor verslavingszorg van Novadic-Kentron naar Jan Wier mag verhuizen. Dit ondanks felle tegenstand in de wijk, maar wel met harde garanties en afspraken met de wijk, waarbij burgemeester Noordanus zich ‘persoonlijk garant’ stelde voor de veiligheid. Ook werd er een beheergroep in het leven geroepen, waarin bewoners van de wijk samen met GGZ Breburg, de wijkagent en ambtenaren van de gemeente samen heel regelmatig overleggen over de leefbaarheid in de wijk.

Nadat begin maart professor, criminoloog en wijkbewoner Cyrille Fijnaut opstapte uit deze beheergroep, is nu opnieuw een wijkbewoonster, Helma Oostelbos, opgestapt omdat zij vindt dat zij niet serieus genomen wordt en omdat afspraken niet worden nagekomen. Dat laat zij middels een brief aan de raad weten. Ook vindt ze dat ze slecht wordt geïnformeerd over belangrijke kwesties die er spelen. Ze schrijft: 

“Afgelopen woensdag 8 mei zou er een bewonersbrief van de Gemeente verspreid worden. Die brief was voorbereid door de gemeente en wij hadden die als deelnemers aan het beheeroverleg mogen lezen en er aanpassingen in aan mogen brengen. 
Dinsdag 7 mei j.l., tijdens het beheeroverleg, vroeg de voorzitter ons expliciet “Is de bewonersbrief besproken en goedgekeurd?”. Dit werd door allen aanwezig bevestigd. Vervolgens ontvangen alle bewoners op woensdagmorgen een bewonersbrief in de bus en wat blijkt: Er staat een passage in over het uitstel van de verhuizing van Jan Wierhof 2 die helemaal niet besproken is in het beheeroverleg van 7 mei j.l. (die middag daarvoor). Op 26 april j.l. had het GGZ Breburg al aan de Gemeente laten weten dat er uitstel nodig was, maar de gemeente vond het niet nodig dit in het beheeroverleg te bespreken.”

De commissie Sociale Stijging voerde maandagmiddag een discussie met wethouder Marjo Frenk over deze gang van zaken, en had er geen goed woord voor over. Ook de fracties die in februari voor de verhuizing hadden gestemd, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks, waren erg boos. Burgemeester Noordanus, eveneens verantwoordelijk, was niet aanwezig.

Bart van de Camp, SP: “Waarom gaat u hier zo bekrompen mee om? Die mensen stappen er uit omdat ze het vertrouwen niet meer voelen. De wijk is het vertrouwen in ons kwijt als politiek, die buurt vertrouwt ons niet meer. Daar kijk ik de wethouder op aan.” Sjef Robben, CDA: “Sjef die baalt. Dit kan gewoon niet, ik word hier niet goed van. Dit is zo’n gevoelig dossier waar we zo zuinig op moeten zijn, dan mag dit niet voorkomen. De wethouder moet nu wel met een verschrikkelijk goed verhaal komen.” Frans van Dommelen, TVP: “Zo’n zwaar dossier met een minimale meerderheid van één stem moet zorgvuldig worden gehanteerd. De wethouder heeft geen respect en geen vertrouwen getoond aan de wijk en aan de raad. We dachten dat er keiharde beloftes waren gemaakt, ook door de burgemeester. De wethouder zou zelf het besluit nu moeten nemen om dit dossier aan een collega te geven of om op te stappen en te erkennen dat ze niet bekwaam is hiervoor.”

JanWierhof---foto-GoogleMaps
Jan Wierhof

Wethouder Marjo Frenk verdedigde zich: “Ik betreur het dat mevrouw Oostelbos haar taak heeft neergelegd, maar dat was ze toch al van plan, alleen nu heeft ze eerder dat besluit genomen. Er is op geen enkele manier anders gewerkt dan is afgesproken. Het was altijd al bekend dat niet geheel zeker was wanneer GGZ Breburg in staat zou zijn om te verhuizen, maar dat is voor de bewoners van Zorgvlied nog vervelender. Ik heb de bewoners van Zorgvlied zelf gesproken en aan alle mensen de opdracht gegeven om op een gelijk moment met iedereen communiceren. Beetje jammer dat er een dag verschil in zat met de bewonersbrief in Armhoef. Dat komt onhandig over. Als ik het had geweten, was één telefoontje genoeg geweest. Maar het gelijktijdig communiceren is wél gelukt. Ik ben me er van bewust dat we bezig zijn met een gevoelig proces dat bij het minste of geringste de emotie oplaait. Het is lastig om door te gaan met dit proces met mensen die nog bezig zijn met proberen het tegen te houden. Zij zitten nog in een andere film.”

Met deze uitleg waren de raads- en commissieleden niet erg tevreden.

Ans Bertens, Trots: “Het is te makkelijk om te stellen dat mevrouw Oostelbos toch al weg ging.” Marko van Dalen, VVD: “Het vertrouwen is niet gewoon weg, het moet nog worden ontwikkeld en ik heb niet gehoord dat u dat gaat doen. Dit is een podium dat wij u bieden om het vertrouwen te gaan winnen. Als u regie heeft, dan weet u van de verhuizing en dan weet u wanneer er beheerraad is. Toon persoonlijke betrokkenheid. Doe het echt, oprecht vanuit de mens.” Orkun Baytemir, PvdA: Er zit een deuk in het vertrouwen. Het gaat er om dat iedereen zijn werk goed doet en kan aanvoelen hoe belangrijk dit is en hoe gevoelig het ligt in de wijk. Als dat gevoel er niet is, moeten we daar aan werken. Ik wil nu wel concreter horen wat we eraan gaan doen. “Ik wist het niet” is te makkelijk, niet voldoende.”

De discussie met de wethouder ging op die manier nog een tijd door.

Marjo Frenk: “Het spijt me dat de data van het beheeroverleg niet in mijn agenda staan. Ik realiseer me dat het vertrouwen dun is, maar geen vertrouwen is niet aan de orde, ik krijg elk overleg teruggekoppeld. Sjef Robben, CDA: “U moet niet alleen het vertrouwen winnen van de bewoners maar ook van ons. U bent al een jaar bezig.” Marjo Frenk: “Ik betreur het. Het werk met de beheergroep is een proces waarvan iedereen zich bewust is dat we op eieren moeten lopen.” Marko van Dalen, VVD: “Als de beheerraad op eieren loopt is er iets niet in orde, na het vertrek van de heer Fijnaut en mevrouw Oostelbos realiseren we ons dat het vertrouwen van de beheerraad er helemaal niet is. U beweert van wel, maar we zien van niet. We willen nu actie, wat gaat u nu doen?” Marjo Frenk: “Dan komen we heel erg op detailniveau. Gebiedsverbod voor overlastveroorzakers, extra beveiliging.” Marko van Dalen onderbreekt haar: “Excuus, we kennen de maatregelen. Het gaat er om dat de beheerraad niet functioneert omdat het vertrouwen er niet is, u als gemeente pikt de problemen niet op. Wat gaat U nu doen aan de basis van het vertrouwen?”

De wethouder kwam tenslotte met een concreet voorstel: “Bij het eerstvolgende beheeroverleg ga ik erbij zitten om dezelfde ervaring te voelen die u hier nu noemt. Maar niet morgen, want dan ontvang ik 150 mensen uit de cultuursector. Ik sta open voor voorstellen uit dat beheeroverleg om dingen te verbeteren. Maar wisselen van portefeuille ben ik niet van plan.”

 

 

 

Mobiele versie afsluiten