Site pictogram Tilburgers.nl

Wie hebben er voorrang in de wijk: auto’s, fietsers of voetgangers?

In Tilburg gaat maar liefst 60% van de ruimte naar de auto. Voor een leefbare stad moet dat écht anders. Zolang we zoveel ruimte geven aan vervuilend verkeer, worden onze steden steeds minder leefbaar.

Als we de klimaatdoelen willen halen, gezonde lucht willen inademen en prettig willen leven in onze steeds drukkere steden, moeten we de ruimte eerlijk gaan verdelen. Fietsers in het nauw gedreven tussen geparkeerde en rijdende auto’s? Zo willen we onze steden niet meer!

Dit schrijft Milieudefensie op haar nieuwe website mijnruimte.nu.

Op deze website kan iedereen zelf opzoeken hoeveel ruimte er zijn of haar wijk is voor wandelaars, fietsers en auto’s. Onder de vraag “Wie heeft er voorrang in jouw wijk?” hoeft alleen een postcode ingevuld te worden.

Milieudefensie roept burgers hiermee op om in actie te komen en een oproep aan de overheid te tekenen waarin wordt gevraagd te zorgen voor leefbare wijken en gezondere steden. Zodat:

Een andere mogelijkheid voor Tilburgers is, om deel te nemen aan de bijeenkomst van het MobiliteitsLab op maandag 25 september 2017 van 19.00 tot 21.30 uur in het Ontdekstation in de Spoorzone. De gemeente Tilburg en de Provincie Brabant nodigen hier alle burgers uit om met hen te bespreken hoe het verkeer en vervoer georganiseerd zou moeten worden in de stad, opdat iedereen uit de voeten kan en de stad ook nog goed bereikbaar blijft voor iedereen.

Mobiele versie afsluiten