Site pictogram Tilburgers.nl

Wijkbewoners ‘Boomtak’ en ‘Zorgvlied’ nog tot 1 juni de tijd voor hun plan

In de middag van deze Goede Vrijdag zaten de raadscommissies ‘Economie’ en ‘Maatschappij’ in een extra vergadering bijeen om te praten over de verkoop, dan wel verhuur van de vijf wijkcentrumpanden die vanaf 1 juli aanstaande zullen sluiten. Voor twee van deze wijkcentra, de Boomtak en Zorgvlied, zijn de buurtbewoners inmiddels druk in de weer om de huur van de panden over te nemen en de functie als wijkcentrum voort te zetten.

Inmiddels, na de felle discussie van afgelopen maandag in de vergadering van de commissie Economie, neigt een meerderheid in de raad naar wat meer soepelheid voor de initiatiefnemers uit de buurt van deze wijkcentra. Voor de Boomtak werd algauw duidelijk dat de deadline van half mei erg kort was, ook omdat de bewoners eerder uit de media hadden begrepen dat hun plan voor 1 juli klaar moest zijn. Namens de SP riep raadslid Bart van de Camp de wethouder op om vooral de tijd te nemen voor deze mensen, hij zei: “Volgens wethouder Joost Möller kost het geld als een pand heel even leegstaat. Je moet mensen de tijd geven, dat verdien je straks weer terug. Dat ik dat als SP-er aan een VVD-er moet uitleggen is wel wat vreemd. Laat mensen even de tijd om dit goed uit te onderhandelen, je verdient dit ruimschoots terug.”

PvdA fractievoorzitter en woordvoerder Auke Blaauwbroek haalde het coalitie-akkoord erbij, waarin volgens hem staat vastgelegd dat initiatieven van burgers moeten worden ondersteund. Letterlijk staat er: “Overdragen wijkcentra aan bewoners met instandhouding van de activiteiten.” Dat kun je ruim uitleggen.

Inmiddels, zo laten wethouders Joost Möller (vastgoed) en Marjo Frenk (wijkcentra) weten, is met de bewonersvereniging van Zorgvlied afgesproken dat zij de eerste twee jaar dezelfde huur zullen betalen als de Twern tot 1 juli betaalt, na een proef van twee jaar zal de commerciële huur moeten worden betaald, die zo’n 10% hoger ligt. Hetzelfde geldt nu ook voor de Boomtak. Voor beide wijkverenigingen geldt wel, dat zij voor 1 juni aanstaande een goed ondernemersplan op tafel moeten leggen, of een bankgarantie ter waarde van minimaal drie maanden huur. Dat betekent dus dat de Boomtak, die al ernstig in tijdnood zat, nu twee weken extra heeft om het plan rond te krijgen.

Mobiele versie afsluiten