Site pictogram Tilburgers.nl

Wijkcentra ContourdeTwern gefaseerd open

Het wijkcentrum Het Kruispunt in het Wandelbos aan de Sinopelstraat. Foto: John Geerts

De buurthuizen en wijkcentra van ContourdeTwern gaan de komende weken gefaseerd en op beperkte schaal open. De maatregelen volgen op de herziene richtlijnen van het RIVM en het kabinet en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen vanuit het RIVM.

Open inloop, spontaan bezoek en groepsactiviteiten zijn in ieder geval tot 1 juli 2020 niet mogelijk: bezoek op afspraak wel. De openstelling en invulling van de locaties worden in nauw overleg met de partners en huurders afgestemd.

De richtlijnen gelden voor de buurthuizen en wijkcentra in alle gemeenten waarin ContourdeTwern actief is. De volgende maxima gelden per wijkcentrum of buurthuis:

Deze aantallen zijn inclusief de medewerkers van ContourdeTwern. Per locatie wordt berekend hoeveel bezoekers kunnen worden ontvangen. De aantallen gelden bovendien alleen als de ruimte groot genoeg is om anderhalve meter afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen.

Directeur Gon Mevis (ContourdeTwern): “blij met gefaseerde openstelling” Foto: John Geerts

Gon Mevis, directeur van ContourdeTwern: “We zijn heel blij met de gefaseerde openstelling van onze wijkcentra en buurthuizen: een eerste welkome stap. Maar we beseffen ook dat veel dingen nog niet kunnen. Van alle kanten krijgen we te horen dat bewoners en vaste bezoekers de activiteiten en hun uitvalsbasis in de wijk missen.”

“Dat begrijpen we heel goed. Toch willen we ze vragen nog even geduld te hebben en begrip op te brengen voor de maatregelen die we hebben genomen op basis van de richtlijnen van het RIVM. Als alles goed blijft gaan, kunnen we vanaf 1 juni en daarna vanaf 1 juli verdere versoepelingen verwachten. Daar kijken we nu al naar uit.”

Vanwege de nieuwe maatregelen heeft iedere locatie van ContourdeTwern een bijzondere coördinator die toezicht houdt op naleving van de regels en de afstemming van activiteiten. Deze coördinator zorgt er voor dat er niet te veel mensen tegelijk in het pand zijn, en dat in de ruimten die door ContourdeTwern in gebruik zijn, alleen eigen medewerkers en bewoners met een afspraak binnen zijn. Verder wordt per locatie een aanwezigheidslijst bijgehouden. Die registratie wordt gebruikt om het aantal aanwezigen goed in de gaten te kunnen houden en als verificatiemiddel voor bijvoorbeeld contactonderzoek.

ContourdeTwern kan en mag bewoners die geen afspraak hebben en spontaan naar het buurthuis of wijkcentrum komen, niet toelaten. Dat geldt ook voor bewoners die wel een afspraak hebben, maar corona-

MFA Symfonie aan de Eilenbergstraat in Tilburg Noord  Foto: John  Geerts

gerelateerde klachten hebben zoals koorts, verkoudheid of hoesten. De coördinator zal deze bewoners vragen op een ander tijdstip terug te komen of gebruik te maken van de digitale of telefonische diensten, zoals het Ad-viesPunt (013 549 86 46).

Communicatie Bewoners, bezoekers, groepen of clubs die vragen hebben over de openstelling kunnen contact opnemen met hun contactpersoon van het wijkcentrum of buurthuis, of met het AdviesPunt (013 549 86 46). Op de locaties zelf worden de richtlijnen helder gecommuniceerd via deur- en raamposters en flyers.

Mobiele versie afsluiten