Site pictogram Tilburgers.nl

Wijkcentrum de Boomtak: voorstel buurtbewoners leidt opnieuw tot verhitte discussie

Wijkcentrum de Boomtak

Sinds de gemeenteraad in november 2010 besloot om vijf wijkcentra in Tilburg te sluiten, om aan een bezuiniging van €500.000,- te komen, heeft dit besluit veel onrust veroorzaakt in de stad. De gebruikers en buurtbewoners van twee van deze wijkcentra, Zorgvlied en de Boomtak, zijn inmiddels zelf aan de slag gegaan om te proberen hun wijkcentrum te behouden.

Op maandag 18 april stond daarom wijkcentrum ‘de Boomtak’ opnieuw op de agenda, ditmaal door de fractie van Trots ingebracht bij de commissie ‘Economie’. Buurtbewoners, ditmaal vertegenwoordigd door de heren Zwaans en Strik, zijn aan de slag om een plan te bedenken waardoor het wijkcentrum open kan blijven. Door slim samen te werken met opleidingen, zoals Fontys en ROC en de Twern, willen zij zelf de huur zien op te brengen. Echter, de gevraagde huur van €45.000,- per jaar is erg hoog en daarom willen zij graag een lagere huur. Daar stellen zij tegenover dat de buurtbewoners graag zelf het onderhoud van het pand op zich wil nemen.
Dat voorstel werd door wethouder Joost Möller resoluut van de hand gewezen. Volgens hem zijn er in het verleden slechte ervaringen opgedaan met het in eigen beheer geven van onderhoud aan panden van de gemeente. Ook vreest hij dat het de marktwaarde van het pand ‘de Boomtak’ hierdoor drastisch naar beneden zal gaan. De wethouder toonde zich van een punctuele kant door alleen in te willen gaan op de verhuur en de kosten als deze verhuur, danwel verkoop van het pand vertraging zouden oplopen. Korting op de huur moest volgens hem niet van hem komen, maar van wethouder Marjo Frenk, die verantwoordelijk is voor de wijkcentra.
Daarnaast bleek er ook onduidelijkheid te bestaan over de tijd die er nog rest. De buurtbewoners van de Boomtak gingen ervan uit dat zij nog tot 1 juli, als het wijkcentrum moet sluiten, de tijd hadden om hun plan goed uit te werken. Helaas bleek dat hun plan al halverwege mei klaar moest zijn, om nog overwogen te kunnen worden door de gemeente. Echter, dit had de gemeente nog niet eerder gezegd en was dan ook onbekend voor de vertegenwoordigers van de buurt.
Wat verder volgde was een verhitte discussie tussen met name de PvdA en GroenLinks, over of dit onderwerp nou wel of niet opnieuw besproken moest worden met wethouder Frenk. De PvdA, bij monde van Orkun Baytemir leek dat eerst wel te willen, maar krabbelde al gauw terug toen raadslid Marc Vintges hem uitdaagde dat om als grootste partij, de PvdA heeft 11 zetels, dat ook daadwerkelijk op de agenda te zetten.
De discussie werd in ieder geval nog niet afgerond en zal in z’n geheel opnieuw worden besproken in de raadsvergadering van 23 mei.
Mobiele versie afsluiten