Site pictogram Tilburgers.nl

Willemsbuiten Stappegoor – gemeente slaat per ongeluk Rijkswaterstaat over

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Sinds 10 juli en tot 21 augustus 2017 ligt het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk Willemsbuiten in Stappegoor ter inzage, zodat een ieder zijn of haar mening erover kan geven of bezwaren en zienswijzen kan indienen. Officieel heeft dit plan de titel ‘Stappegoor 2013, 2e herziening (woningbouw)’ en het is digitaal te vinden via deze link.

De Minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat – RWS) heeft aan de gemeenteraad per brief laten weten dat hij bezwaar maakt tegen het plan. Immers, het plangebied ligt erg dicht tegen de A58 aan en in zo’n geval moet het ontwerp bestemmingsplan eerst aan de minister worden voorgelegd en met deze worden besproken.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 30 woningen met de aanleg van een parkeerterrein mogelijk op grond dat oorspronkelijk bestemd was voor sport. Bovendien is er een geluidswal voorzien om de woningen te beschermen tegen het lawaai van de snelweg. Binnen 30 meter vanaf de snelweg mogen er geen huizen worden gebouwd(de ‘Vrijwaringszone’), maar een geluidswal mag wel in deze veiligheidsstrook worden gebouwd.

Volgens de minister staat de geluidswal die op de kaart is aangegeven op 13 meter afstand van de A58, dus ruim binnen de Vrijwaringszone, zodat de gemeente eerst met de minister had moeten overleggen voordat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage werd gelegd.

Op de digitale kaart kun je zelf de afstand meten. Waar de minister op 13 meter uitkwam, meten wij een krappe 11 meter. Probeer het zelf.
Mobiele versie afsluiten