Site pictogram Tilburgers.nl

Winkels Bernardusplein verhuizen naar de Reitse Hoevenstraat

Alle winkels van het Bernardusplein in de wijk Tilburg West verhuizen naar de Reitse Hoevenstraat. Er komt ruimte vrij aan de Reitse Hoevenstraat 12 omdat het Vakcollege (voorheen Lagere Technische School De Westhoeve) vanaf augustus 2017 van start gaat vanuit een nieuwe gebouw aan de Stappegoorweg in Tilburg.

De supermarkt (Aldi) die nu aan het Bernardusplein is gevestigd, wil uitbreiden met meer vierkante meters. Dat is op het plein niet mogelijk. Daardoor waren er al plannen om alleen de supermarkt op een andere locatie te vestigen.

Het college van burgemeester en wethouders wilde dit niet omdat het risico bestond dat de andere winkels aan het Bernardusplein dan minder bezoekers zouden trekken. Een mogelijk gevolg daarvan is dat winkels moeten sluiten en dat panden leeg blijven staan. De supermarkt heeft de andere winkels gevraagd of ze mee willen verhuizen naar een nieuwe plek. Ze zijn daartoe bereid.

De nieuwe winkels komen in het oostelijk deel van de vrijkomende locatie Vakcollege. In het westelijk deel van deze plek komen huurwoningen. De plannen hiervoor worden uitgewerkt. Binnenkort is duidelijk om hoeveel woningen het precies gaat. De schatting is 80 woningen. Voor deze locatie wordt samen met Tiwos een aparte planprocedure doorlopen.

De winkelstrip aan het Bernardusplein krijgt een bestemmingswijziging naar wonen. Hiervoor moet het bestemmingsplan aangepast worden.

Mobiele versie afsluiten