Site pictogram Tilburgers.nl

Wethouder Mario Jacobs de Groenste Politicus 2015?

Groenste-Politicus-Link-Ad-Klein-(rechterkant)GroenLinks Tilburgse wethouder Mario Jacobs komt in aanmerking voor de titel ‘ Groenste Politicus 2015’. Hiermee is hij de enige Brabantse gemeentepoliticus van de in totaal 26 genomineerden.

Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Natuurmonumenten om aandacht te vragen voor het belang van natuur en de rol van politici hierin. Welke politicus heeft tastbare resultaten geboekt op het vlak van natuur en landschap? En wie heeft zich ingezet voor het verbinden van natuur met andere maatschappelijke belangen als gezondheid, recreatie of water? Met andere woorden: welke lokale, provinciale, landelijke of Europese politicus verdient het om daarvoor gelauwerd te worden?

Wethouder Jacobs heeft o.a. groen, natuur en landschap in zijn portefeuille, waarbij hij zich onder meer inzet voor de ontwikkeling van het Tilburge Stadsbos013 en projecten zoals in de Stadstuinderij Piushaven, waar op dit moment door HetWerkt, Stichting Social Energy en Stadsimkerij Beezzzz een grote, collectieve moestuin wordt gerealiseerd. Deze inspanningen zijn kennelijk niet onopgemerkt gebleven.

 

Mario Jacobs – GroenLinks  Foto: John Geerts

Natuur is in Tilburg geen bijzaak meer. Mario heeft in de nieuwe omgevingsvisie natuur en water als topstrategie op de kaart gezet. De erkenning dat natuur een essentieel onderdeel is van onze stad en regio. Mario is het project Stadsbos013 gestart, een groen gebied van meer dan 1100ha met nog veel onontdekte kwaliteiten die hij samen met de Tilburgers wil ontwikkelen. Samen met de waterschappen heeft hij plannen in gang gezet om het water weer de ruimte te geven. Voor de reconstructie van beken en de aanleg van waterparken buiten de stad. Daarnaast zet hij in op de ecologische verbindingszones. Hij laat poelen graven, ecologische vijvers aanleggen, boomkikkers uitzetten en werkt aan bloemrijke stapstenen voor de bijen. Verlichting is aangepast om de vleermuizen te laten floreren, nestkastjes worden opgehangen en geveltuintjes aangelegd. Nieuwe landschappelijke elementen worden aangebracht in de stadsregionale parken, zoals Moerenburg/Koningshoeven. Er wordt volop gewerkt aan groen-blauwe corridors die de vele kloostertuinen en parken in de stad met elkaar verbinden. En bij grote infrastructurele projecten wordt nu ook groen en water meegenomen. Kortom, Mario zet natuur weer op 1. Want, zoals hij het zelf zegt, natuur geeft ons een goed gevoel en maakt onze stad leefbaar.

 

Iedereen kan stemmen tot en met zondag 3 mei op www.groenstepoliticus.nl of door een e-mail te sturen naar: degroenstepoliticus@natuurmonumenten.nl . De live finale is op 10 mei en wordt uitgezonden door het radioprogramma Vroege Vogels.

Mobiele versie afsluiten