Site pictogram Tilburgers.nl

WW-uitkering stijgt minder, groei bijstand blijft aanhouden

Het aantal mensen met een WW-uitkering stijgt minder snel dan eerder werd verwacht. Uitkeringsinstantie UWV voorspelde een half jaar geleden nog dat aan het eind van dit jaar 485.000 mensen van die uitkering gebruik zouden maken. Inmiddels hebben ze die verwachting bijgesteld naar 460.000. Echter, de groei van de bijstand blijft gestaag doorgaan.

De bijgestelde verwachting met betrekking tot de WW betekent een financiële meevaller van ruim een half miljard euro. De totale WW-kosten voor de overheid stijgen nog wel: met 600 miljoen euro naar 7,5 miljard. Vorig jaar stegen de WW-kosten nog met 1,4 miljard euro. Volgens het UWV groeit het aantal WW-gerechtigden minder snel, doordat er door de aantrekkende economie minder nieuwe werklozen bijkomen dan vorig jaar.

De Grote Verbouwing

De wording van de Participatiewet en de decentralisaties in de zorg zijn als de bouw van een grote torenflat. De eerste fase duurt eeuwig. Maar dan schiet het gebouw ineens met een rotvaart uit de grond. Het is zeker niet het droomhuis, dat we voor ogen hadden. Te veel schotten en tussenmuren. En het is zorgwekkend goedkoop uitgevoerd. Maar er staat iets.

Intussen blijft de winkel open en kampen gemeenten al meerdere jaren op rij met een stijging van hun bijstandsbestand. In 2013 was die stijging bij de gemeenten die meededen aan de Divosa Benchmark [vergelijkend onderzoek – red.] bijna 7%. En die stijging heeft onverkort doorgezet in januari en februari 2014. Ook de rest van dit jaar verwachten gemeenten een sterke groei. Het CPB raamt die op 6,6%

Bron: Divosa Monitor

Groei aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft aanhouden

In 2013 groeide het bijstandsbestand van de sociale diensten in de Divosa-benchmark met 7%. De komende tijd blijft de groei van de bijstand doorzetten. In januari en februari 2014 zette de groei van de bijstand door met respectievelijk 6% en 7%. In het Centraal Economisch Plan van maart 2014, raamt het CPB (Centraal Plan Bureau) de groei van het aantal bijstandsuitkeringen in 2014 op 6,6%. Hoewel de economie weer gaat groeien, blijft de werkloosheid stijgen en de werkgelegenheid dalen.

groei bijstandIn 2015 stijgt het aantal bijstandsuitkeringen verder, al vlakt de groei sterk af. Ondanks een aantrekkende economie, duurt het nog tot 2015 voordat de arbeidsmarkt daarin volgt. En traditiegetrouw staan de bijstandsgerechtigden dan achteraan in de rij. Met de komst van de Participatiewet zal er ook een nieuwe toestroom van bijstandsgerechtigden ontstaan; mensen die voorheen in de Wsw of de Wajong zouden zijn beland.

Aan het werk in de wijk – Participatiewet

De Participatiewet is de meest recente verbouwing van de bijstand. Het komende half jaar werken sociale diensten hard aan de invoering van de WWB-maatregelen en de Participatiewet.

Voor de invulling van de tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering en voor de activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kijken gemeenten steeds vaker naar mogelijkheden in de wijk. Deze ontwikkeling is niet nieuw, maar krijgt een nieuwe impuls met de decentralisaties van zorgtaken naar de gemeenten en de ontwikkeling van wijkteams.

Deze decentralisaties (ook wel: ’transities’) houden in, dat de uitvoering van de Jeugdzorg, de Wmo en AwbZ vanaf 1 januari 2015 door de gemeenten moeten worden uitgevoerd, maar wel met veel minder geld. Daardoor zullen veel taken, die nu nog door betaalde werknemers in de zorg worden gedaan, steeds vaker door vrijwilliger moeten worden uitgevoerd.

Gemeenten onderzoeken hoe zij beschut werk en dagbestedingsactiviteiten kunnen combineren en bekijken of vrijwilligers een meer expliciete rol kunnen spelen bij het uitbreiden en opbouwen van collectieve voorzieningen in de wijk.

Mobiele versie afsluiten