Site pictogram Tilburgers.nl

XL-supermarkt en woonwijken op Stappegoor mogen er komen van de Raad van State

Stappegoorweg - Professor Goossenslaan
Stappegoorweg – Professor Goossenslaan

Op donderdag 7 augustus is er een zitting geweest bij de Raad van State in Den Haag over het bestemmingsplan ‘Stappegoor 2013′ dat de gemeenteraad van Tilburg heeft vastgesteld en waarin ook een XL-supermarkt is gepland. Dit bestemmingsplan werd op 3 december 2012 met een krappe meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld.

De uitspraak van de Raad van State heeft lang op zich laten wachten en is op 11 februari 2015 gepubliceerd. In het kort houdt de beslissing in, dat het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2013 over het bestemmingsplan Stappegoor 2013 bijna helemaal in stand blijft. Dit betekent dat de marktpartijen in het Consortium Stappegoor, Synchroon en BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling), nu kunnen starten met de plannen voor de eerste fase van het woongebied Willemsbuiten en de XL supermarkt. De omgevingsvergunning die op 6 januari door de gemeenteraad was goedgekeurd is wél door de rechter vernietigd omdat daarin te weinig rekening werd gehouden met onder andere de afwikkeling van het verkeer. Maar dit euvel is al verholpen doordat de raad op 7 juli 2014 een nieuw besluit heeft genomen over het verkeer op Stappegoor. Dit betekent dat de rotonde Stappegoorweg – Professor Goossenslaan om wordt gebouwd tot een kruising.

raad van stateMet de uitspraak van de Raad van State komt een eind aan een periode van onzekerheid over de gebiedsontwikkeling van Stappegoor.

De gemeente moet wel opnieuw kijken naar de mogelijkheden om op korte afstand van bestaande woningen in het deelgebied Zuiderpark appartementen te bouwen. Hierover moet de gemeenteraad zo spoedig mogelijk een nieuw besluit nemen. De plannen zijn een aanvulling op de diverse winkels, een bioscoop en onderwijs- en sportvoorzieningen, zoals de Ireen Wüst ijsbaan, een ijssportcentrum, een zwembad en sporthal T-Kwadraat, die al in het gebied Stappegoor te vinden zijn.

Het bestemmingsplan gaat over het gebied dat ligt tussen de Goirleseweg, de Ringbaan Zuid, de A58 en de Tatraweg/Abcovenseweg. Het bestemmingsplan maakt de bouw van twee woonwijken mogelijk in de buurt van de Ringbaan Zuid en de Tatraweg. Daar liggen nu nog de gemeentewerf en de voetbalaccommodatie van Ons Vios.

Ten noorden van het Olympiaplein komen winkels, waaronder een grote supermarkt met een vloeroppervlakte van 4.500 m². Het gemeentebestuur heeft ook een omgevingsvergunning verleend voor de XL-supermarkt. Tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn Ondernemers Federatie Tilburg en Stichting Ondernemend Riel en Goirle in beroep gegaan. Ook het college van burgemeester en wethouders van Goirle, het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant en een aantal bedrijven en particulieren zijn daartegen in beroep gegaan.

leegstand_winkelsZe verzetten zich vooral tegen de komst van een XL-supermarkt. Volgens hen leidt het bestemmingsplan tot een ‘duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau’ en zal het woon-, leef- en ondernemersklimaat verslechteren. Er zou geen inzicht bestaan in de gevolgen van het bestemmingsplan voor de bestaande buurt- en wijkcentra. Ook is het bestemmingsplan volgens hen in strijd met gemeentelijk beleid, omdat een supermarkt mogelijk wordt gemaakt op een locatie die bestemd is voor de ontwikkeling van sport- en ontspanningsvoorzieningen. Ze vinden dat de gemeenteraad van Tilburg beter had moeten motiveren waarom de XL-supermarkt buiten de bestaande winkelgebieden is gepland. Ook zou niet zijn gekeken naar alternatieve locaties voor de XL-supermarkt binnen de stad. De particulieren vrezen vooral dat hun woongenot wordt aangetast door de woningbouw op de voetbalaccommodatie. De uitspraak gaat ook over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft vastgesteld voor de nieuwe woningen die in het gebied worden gebouwd.  Verder zijn ze bang voor verkeersoverlast en vinden ze dat er meer groen behouden moet blijven.

Mobiele versie afsluiten