Site pictogram Tilburgers.nl

“Zet Tivoli weer terug op de kaart!”

De wijk Tivoli op de plattegrond is niet afgedrukt

Op de plattegronden van de gemeente Tilburg (o.a.de Falkplankaart en stadsplattegronden aan de toegangswegen van de stad)  is de vroegere wijknaam Tivoli letterlijk van de kaart verdwenen. Ook uit het geheugen van de bewoners lijkt deze naam gewist. En hiermee is een stukje identiteit van een ieder die er zijn woonplek heeft, verloren gegaan. Vraagt men bewoners naar de naam van de wijk waarin ze wonen, dan wordt aarzelend gekozen voor Elisabethbuurt, Armhoefse Akkers, Hoogvenne en “ik weet het eigenlijk niet”. En dat is zonde. Nog afgezien van de uitstraling, die het begrip ‘Tivoli’ in zich heeft. In een folder van een makelaar, die een huis in de Prof. Dondersstraat aanbood, kwam ik het ook tegen:  “Het pand is gelegen in de Elisabethbuurt-Hoogvenne-Armhoefse Akkers…..”

De woonbuurt waar het hier om gaat is gelegen tussen de Heuvelring, Spoorlaan, Ringbaan Oost, St.Josephstraat en (Korte) Heuvel en omsluit hiermee ook het Veemarktkwartier. Deze laatste is echter slechts een werknaam die de gemeente gebruikte om een deel van de wijk Tivoli te herontwikkelen. Hierin bevinden zich onder andere het Popcentrum 013, Tivoligarage, Villa Media en de Tivolishop. Alles min of meer gelegen aan de Tivolistraat. Het zou betekenisvol zijn om de tuin die gelegen is achter de Interpolisvestiging in de nabije toekomst de naam Tivolituin te geven. Hier lag immers vroeger een lusttuin, die Tivoli heette, en bovendien heeft hier een villa gestaan, die dezelfde naam droeg.

Binnen de gemeente leven al langer ideeën om de Interpolistuin meer bij de stad te betrekken door deze te openen naar het huidige Veemarktkwartier. Bij de afspraken die de gemeente maakte in de tijd dat de voorbereidingen voor de bouw van Interpolis aan de orde waren, is opgenomen dat de tuin openbaar gebied moest blijven. In principe is deze ook openbaar en toegankelijk voor iedereen. Fysiek echter maakt de tuin een zeer gesloten indruk. En dat is jammer! Het is meer een private dan een publieke tuin geworden.

Kaart van Historische atlas uit 1836 met daarop de Tivoli aanduiding

De Stichting Binnenstad Management Tilburg (BMT) heeft het initiatief genomen, de naam Tivoli weer op de kaart te krijgen en de bewoners van de betreffende wijk weer een eigen wijknaam te bezorgen. Zij roept onder andere de gemeente op deze naam weer in gebruik te nemen in officiële stukken, waaronder bewonersbrieven, en roept ook de pers op hierin te volgen.

Een bewonersbrief over dit thema zou voorlopig al een aardige aanzet zijn.

Uit het oogpunt van public relations is het gebruik van de naam Tivoli aan te bevelen. De uitstraling die het heeft stijgt uit boven de naam Veemarktkwartier. Deze dekt bovendien slechts een deel van gebied.

Een aardigheid is ook dat het van rechts naar links lezen van het woord Tivoli – i lov’ iT, oplevert.

Gast BlogMartin Dahlhaus

Namens het bestuur van Stichting Binnenstadmanagement Tilburg

Mobiele versie afsluiten