Site pictogram Tilburgers.nl

Ziekenhuizen Tilburg (ETZ) en Den Bosch verdelen taken

Links Peter van Migem, uroloog Jeroen Bosch Ziekenhuis, en rechts Anton Breeuwsma, uroloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

De urologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg/Waalwijk hebben besloten nauwer te gaan samenwerken in de zorg voor mensen met urologische kanker. Als het voor de behandeling noodzakelijk is, worden prostaatkanker operaties voortaan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch verricht en nierkanker operaties in het ETZ te Tilburg.

Het is een antwoord op de complexer wordende zorg voor mensen met kanker. Doel is de kwaliteit van deze zorg verder te optimaliseren voor de mensen in de regio’s Den Bosch en Midden-Brabant, bijvoorbeeld door specifieke, complexe operaties vaker in één ziekenhuis te doen.

Kennis en ervaring worden doorlopend gedeeld. Zo worden onder meer twee keer per week de patiënten in een multidisciplinair overleg door de urologen van beide ziekenhuizen besproken. Daarnaast worden drie keer per jaar de uitkomsten van de samenwerking geëvalueerd.

“Door de operaties te concentreren, nemen de kennis en vaardigheden van de urologen toe”, stelt ETZ-uroloog Anton Breeuwsma. “De uitkomsten voor de patiënten worden daardoor beter. In het Jeroen Bosch ziekenhuis hebben ze al veel langer ervaring met prostaatkankerchirurgie. In de afgelopen tijd heeft het ETZ expertise ontwikkeld in de nierkanker chirurgie.”

JBZ-uroloog Peter van Migem: “Wij stellen uiteraard steeds het belang van de mensen in onze regio’s voorop. Hen gaat het niet alleen om toegang tot de beste medische expertise, maar ook om bijkomende zaken als reistijd en het laag houden van het aantal contactmomenten. Ons uitgangspunt is dan ook om de zorg zoveel mogelijk dicht bij mensen thuis te organiseren.”

De uitwerking hiervan is dat de huisarts patiënten doorverwijst naar het ‘eigen’ ziekenhuis. Daar vinden diagnostiek en de eerste behandeling plaats. Voor een operatie wordt vervolgens doorverwezen naar het ziekenhuis waar de prostaat of nier wordt verwijderd. Gaat iemand daarna naar huis dan vinden de nabehandeling en de nazorg plaats in het ‘eigen’ ziekenhuis.

De samenwerking is onderdeel van het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband Embraze. Dit netwerk moedigt de partners aan om samen de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten.

Zeven ziekenhuizen in Zuidwest Nederland en twee instellingen voor radiotherapie werken samen in een oncologisch netwerk. Dit netwerk heeft de naam Embraze. De naam staat voor ‘omarmen’, maar ook voor Erasmus MC, Brabant en Zeeland. Embraze wordt gevormd door het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Amphia, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ZorgSaam en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut.

 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl.

Mobiele versie afsluiten