Site pictogram Tilburgers.nl

Zilveren Erepenning voor Cees van Loon, voorzitter Warandeloop

Cees van Loon heeft op zondag 28 november 2021 de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg ontvangen vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Stichting Warandeloop Tilburg. Wethouder Rolph Dols reikte deze onderscheiding uit als locoburgemeester ter gelegenheid van het officiële afscheid van Cees van Loon tijdens de Warandeloop op zondag 28 november in de Oude Warande. Vanwege de huidige Coronamaatregelen vond de Warandeloop plaats zonder publiek.

Cees van Loon is nu 69 en heeft zich de afgelopen 27 jaar als voorzitter van de Stichting Warandeloop in meerdere rollen van grote waarde getoond voor de atletiek en de hardloopsport. Zowel als ambassadeur voor het sportief bewegen voor meerdere doelgroepen, als in zijn rol als acquisiteur van sponsorgelden. Door zijn inzicht en toewijding heeft hij de Warandeloop uitgebouwd tot een zeer soepel lopende organisatie. Daarnaast wist hij door zijn enthousiasme en betrokkenheid steeds vele vrijwilligers te vinden die elk jaar aan het evenement meewerken.

Ook in regionaal, landelijk en Europees opzicht heeft de Stichting Warandeloop zich ontwikkeld en veel erkenning verworven, onder andere van de Atletiekunie Nederland, die de organisatie van de Nationale kampioenschappen Veldlopen/Cross al meerdere keren aan de stichting heeft toevertrouwd.

In 2018 mocht de stichting voor de tweede maal het Europees Kampioenschap Cross organiseren. Voor dit doel is de stichting EK Cross Tilburg 2018 opgericht, waarvan Cees van Loon tussen 2016 en 2019 ook het voorzitterschap op zich heeft genomen. Hij leidde in die hoedanigheid het organisatieteam en heeft van het evenement daadwerkelijk een succes gemaakt. Cees van Loon heeft ook gezorgd voor goede connecties met de andere verenigingen binnen de regio.

Als voorzitter had hij ook de taak van sponsorwerving, wat geleid heeft tot een grote bekendheid van het evenement en draagvlak binnen diverse Tilburgse bedrijven. Mede door de financiële ondersteuning van deze bedrijven is de Warandeloop Tilburg uitgegroeid tot een gezonde financiële organisatie, waardoor de continuïteit van het evenement is gewaarborgd. Dit heeft er ook voor gezorgd dat diverse sportieve onderdelen aan de Warandeloop konden worden toegevoegd, zoals Europese topsport, scholierenlopen en een G-Loop.

In 2011 ontving Cees van Loon een Koninklijke onderscheiding, onder andere voor zijn activiteiten voor de Stichting Warandeloop Tilburg. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mobiele versie afsluiten