Site pictogram Tilburgers.nl

Zilveren Erepenning voor Marijn van Kempen

Op zondag 27 augustus 2023 ontving Marijn van Kempen uit Tilburg de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg vanwege zijn jarenlange inzet als bestuurslid van Stichting Cools en zijn vrijwillige inzet voor evenementen als ‘Boeken rond het Paleis’. Locoburgemeester Hendrickx reikte de erepenning uit ter gelegenheid van de 25ste editie van ‘Boeken rond het Paleis’ in de Oranjezaal van het Paleis-Raadhuis.

Marijn van Kempen is sinds de oprichting in 1997 bestuurslid en inmiddels voorzitter van Stichting Cools. Deze stichting stimuleert de liefde voor het boek en organiseert jaarlijks de Tilburgse boekenmarkt ‘Boeken rond het Paleis’, de grootste boekenmarkt van Zuid-Nederland.

De boekenmarkt groeide in de loop der jaren van 100, naar 200, naar zo’n 300 kramen en dat is bijzonder, omdat de handel in oude boeken in de loop der jaren ingrijpend van karakter is veranderd. Ook levert de stichting, vooral in de regio Midden-Brabant, een bijdrage aan de bevordering van de lees- en lezerscultuur, zoveel mogelijk in samenwerking met andere, gelijkgestemde organisaties.

Dat doet de stichting door:
1. Jaarlijks de boekenmarkt Boeken rond het Paleis in Tilburg te organiseren; aan deze boekenmarkt is ook telkens een literair programma verbonden. Om de twee jaar maakt de installatie van de Tilburgse stadsdichter onderdeel uit van het literair programma.
2. Jaarlijks een lezingencyclus te organiseren in samenwerking met partners (boekhandels, bibliotheken) in Tilburg en incidenteel daarbuiten, waarbij aangesloten wordt op de actualiteit.
3. Publicaties uit te geven (of mede mogelijk te maken) rond de thema’s: taal, lezen, het boek, bibliofilie.
4. Incidentele activiteiten te organiseren die bij de doelstelling passen.

Recente voorbeelden: op 14 maart 2023 een interview met en een presentatie van het literaire werk van Pieter Waterdrinker en op 23 april 2023 twee interviews met en twee lezingen door Lotte Jensen en Herman Pleij.

Marijn van Kempen is de drijvende kracht achter de stichting. Al 25 jaar lang besteedt hij jaarlijks honderden uren aan het werk van de stichting: overleg, ideeënontwikkeling, afspraken met diverse partners, planning, uitvoering en evaluatie. Hij doet dat met aanstekelijk enthousiasme en zet binnen het bestuur als voorzitter de lijnen uit.

Mobiele versie afsluiten