Site pictogram Tilburgers.nl

Zilveren Erepenning voor Toon de Kroon en Frank Ficheroux

Op zaterdag 17 september 2022 ontvingen Toon de Kroon en Frank Ficheroux de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg vanwege hun uitzonderlijke persoonlijke prestaties als bestuurslid van voetbalvereniging Sc ’t Zand. Burgemeester Weterings reikte de erepenningen uit tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de vereniging op Sportpark Bijstervelden,

Toon de Kroon en Frank Ficheroux vervullen respectievelijk 28 en 32 jaar bestuursfuncties bij Sc ’t Zand. Mede door hun inspanningen heeft de vereniging een flinke groei door kunnen maken en is de vereniging financieel gezond. Met hun jarenlange vrijwillige inzet voor voetbalvereniging Sc ’t Zand hebben Frank Ficheroux en Toon De Kroon zich in hoge mate verdienstelijk gemaakt voor de stad.

Frank Ficheroux is sinds 1990 penningmeester van een van de grootste amateurverenigingen van Tilburg en verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging en de Stichting Beheer Sc ’t Zand (opstallen, materialen en exploitatie clubhuis). Uit verslagen van de kascommissies blijkt dat Frank zijn functie op adequate wijze heeft uitgevoerd. Hierdoor is Sc ’t Zand een financieel gezonde organisatie en heeft ze kunnen investeren in opleidingen voor de trainers. Alle selectieteams hebben gediplomeerde trainers en spelen op een hoog niveau. Daarnaast was het door de financiële situatie mogelijk om het clubhuis te renoveren en de kleedkamers uit te breiden.

Toon de Kroon begint in 1992 als bestuurslid Technische Zaken om vervolgens in 1994 voorzitter van Sc ’t Zand te worden. Deze functie vervult hij nog steeds. In deze rol geeft hij leiding aan het bestuur en houdt hij toezicht op het verenigingsleven. De heer De Kroon is een enthousiaste verbinder en geeft het belang van de vereniging altijd prioriteit. Hij treedt op als woordvoerder van de vereniging en heeft onder andere de onderhandelingen gevoerd met gemeente Tilburg over de ontwikkeling van Sportpark Bijstervelden. Onder zijn leiding is Sc ’t Zand een belangrijke vereniging in de Reeshof en Tilburg geworden en biedt het de mogelijkheid aan jong en oud om op zowel recreatief als prestatief hoog niveau de voetbalsport te bedrijven. Door het hoge niveau van (jeugd)selectie elftallen komen tegenstanders uit het hele land naar Tilburg om competitiewedstrijden te spelen. Hierdoor is Tilburg op de kaart gezet.

Mobiele versie afsluiten