Site pictogram Tilburgers.nl

Zilveren Legpenning voor Ronald Peeters

Ronald Peeters foto Petra Robben
Foto: Petra Robben

Ronald Peeters ontving op vrijdag 15 april de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange persoonlijke inzet voor het uitdragen van de Tilburgse (cultuur)historie in de breedste zin van het woord.

Burgemeester Noordanus reikte de onderscheiding uit tijdens het afscheid van Ronald Peeters als conservator Stadscollectie en hoofd Stadsmuseum Tilburg bij Stichting Mommerskwartier. Het afscheid vond plaats in het Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75 in Tilburg.

Ronald Peeters (63) neemt op 15 april afscheid bij de Stichting Mommerskwartier vanwege vervroegde pensionering. Sinds 2004 is hij conservator Stadscollectie Tilburg en hoofd van Stadsmuseum Tilburg, waaronder Vincents Tekenlokaal en het Peerke Donders Paviljoen. Hij heeft de basis gelegd voor een historische en culturele stadscollectie voor Tilburg. Op een vernieuwende manier heeft hij deze collectie onder de aandacht gebracht van het publiek. Waarbij hij zich ook richtte op de jeugd en op Tilburgers met een migrantenachtergrond. Sinds 1970 zet hij zich naast zijn baan belangeloos in voor de (cultuur)historie van Tilburg. Zo is hij bijna 35 jaar bestuurslid en redacteur van de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed.

Daarnaast is hij sinds tientallen jaren eindredacteur van diverse (cultuur)historische tijdschriften en websites voor Tilburg. Sinds vijf jaar is hij bestuurslid van de Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant. Ook is hij deskundige stadsgeschiedenis in de commissie Naamgeving gemeente Tilburg, secretaris van de werkgroep Open Monumentendag Tilburg en lid van het Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg e.o.

Indrukwekkend is het aantal (570) publicaties en boeken van zijn hand op lokaal-historisch, archeologisch en kunsthistorisch gebied. Hij deed (beeld)research, vormgeving en productie voor vele honderden boeken, brochures en artikelen over de geschiedenis van Tilburg en omgeving. Sinds 1979 is hij bovendien samensteller en coördinator van vele tientallen historische tentoonstellingen en erfgoedprojecten. Ronald Peeters heeft met zijn inzet een grote bijdrage geleverd aan de bewustwording dat Tilburg een bijzonder verleden heeft. In 2008 is Ronald Peeters voor zijn vele vrijwillige verdiensten onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mobiele versie afsluiten