Site pictogram Tilburgers.nl

Zitting Raad van State inzake XL-supermarkt Stappegoor

Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt zal worden gebouwd - Foto: Google Maps
Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt is gepland – Foto: Google Maps

Op donderdag 7 augustus is er een zitting geweest bij de Raad van State in Den Haag over het bestemmingsplan ‘Stappegoor 2013’ dat de gemeenteraad van Tilburg heeft vastgesteld en waarin ook een XL-supermarkt is gepland. Dit bestemmingsplan werd op 3 december 2012 met een krappe meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van woningen mogelijk in de buurt van de Ringbaan Zuid en de Tatraweg, waar nu onder andere de gemeentewerf en de voetbalaccommodatie voor Ons Vios liggen. Ten noorden van het Olympiaplein komen winkels, waaronder een grote supermarkt met een vloeroppervlakte van 4.500 m². Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft ook een omgevingsvergunning verleend voor deze supermarkt.

Tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning komen Euroscoop Tilburg B.V., Ondernemers Federatie Tilburg en Stichting Ondernemend Riel en Goirle in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook het college van burgemeester en wethouders van Goirle, het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant en een aantal particulieren hebben beroep ingesteld.

Euroscoop Tilburg exploiteert de bioscoop die naast de beoogde supermarkt staat. Zij vreest verkeers- en parkeeroverlast en vindt dat in het bestemmingsplan de verplichting had moeten worden opgenomen om een parkeergarage te bouwen bij de supermarkt. Ook vreest Euroscoop Tilburg dat haar bioscoop minder goed bereikbaar zal zijn. Verder had de gemeenteraad volgens haar meer onderzoek moeten doen naar de regionale behoefte aan detailhandel en horeca.

raad van stateVolgens de ondernemersfederatie en de stichting is het bestemmingsplan in strijd met gemeentelijk beleid omdat detailhandel mogelijk wordt gemaakt buiten de bestaande winkelstructuur. Ook zou geen inzicht bestaan in de gevolgen van het bestemmingsplan voor de bestaande buurt- en wijkcentra. Ten slotte leidt het bestemmingsplan tot een ‘duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau’, aldus de ondernemersfederatie en de stichting.

Het provinciebestuur vindt dat de gemeenteraad van Tilburg beter had moeten motiveren waarom de supermarkt buiten de bestaande winkelgebieden is gepland. Ook zou niet zijn gekeken naar alternatieve locaties voor de supermarkt binnen de bestaand stedelijk gebied.

Het gemeentebestuur van Goirle voert aan dat het bestemmingsplan het woon-, leef- en ondernemersklimaat in de gemeente Goirle op onaanvaardbare wijze aantast. Ook zou het bestemmingsplan leiden tot leegstand en verkeersoverlast in Goirle.

De particulieren vrezen vooral dat hun woongenot wordt aangetast door de woningbouw op de voetbalaccommodatie. Verder zijn ze bang voor verkeersoverlast en vinden ze dat er meer groen behouden moet blijven.

De uitspraak van de Raad van State volgt over ongeveer zes weken.

Mobiele versie afsluiten