Site pictogram Tilburgers.nl

Zomerreces van de raad begint met €500.000 voor Stappegoor

Stappegoorweg - Professor Goossenslaan
Stappegoorweg – Professor Goossenslaan

Op de valreep voor het zomerreces raakte de gemeenteraad in een heftige discussie verwikkeld. De inzet was een voorstel van het college om 500.000 euro beschikbaar te stellen om de rotonde Stappegoorweg – Professor Goossenslaan om te bouwen tot een kruising. Dit voorstel was nog niet eerder in de commissie besproken en kwam iedereen vrij rauw op het dak.

Echter, geheel nieuw was het plan niet, want op 2 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Stappegoor vastgesteld. Hierin was al afgesproken dat deze rotonde zou worden aangepast en waarvan Consortium Stappegoor 1,2 miljoen euro betaalt en de gemeente 500.000 euro. Dit bedrag is hiervoor destijds opzij gelegd, maar de raad had nog niet officieel besloten om dit geld ook werkelijk uit te gaan geven voor deze rotonde.

De aanleiding om het voorstel nu te doen, is de aangekondigde rechtszaak bij de Raad van State over het bestemmingsplan voor de geplande XL-supermarkt. Deze rechtszaak, die is aangespannen door de Provincie Noord-Brabant, dient op 7 augustus aanstaande. Om juridisch sterker te staan wil het college, bij monde van wethouder Berend de Vries, nu besluiten om het geld voor de kruising Stappegoorweg – Professor Goossenslaan beschikbaar te stellen.

raad van stateDe discussie die volgde was fel en werd meerdere keren onderbroken door een schorsing. En opvallend: VVD en PvdA, die allebei in de vorige raadsperiode college-partij waren en voorstander van Stappegoor, met destijds Auke Blaauwbroek (PvdA) als wethouder voorop, bleken nu als oppositie-partijen tegen het (destijds eigen) voorstel te zijn.

Peter van den Hoven (LST): “Het college staat met de rug tegen de muur en vraagt gratie van de raad. We begrijpen er niks van. Dit is paniekvoetbal. Een half miljoen voor een verkeersontsluiting gaat er bij ons niet in, zo net voor het zomerreces. De wethouder gokt met gemeenschapsgeld, wordt de wethouder hiermee nog serieus genomen bij de Raad van State? Als Tilburg hiermee de bietenbrug op gaat wil de raad daar niet verantwoordelijk voor zijn. Dat moet u ook als college niet willen. Geldsmijterij willen we niet hebben.” Loes Dielissen (TVP): “Ik ben verbaasd over dit voorstel. Wilt u zich hiermee indekken tegen Raad van State? Als iets onder de rechter is, laten we geen politieke besluitvorming plaatsvinden, dat is niet netjes.” Roel Lauwerier (VVD): “Waarom nu dit voorstel, dat is niet duidelijk en is het niet zo dat u uw positie voor de Raad van State er juist mee verzwakt? Bea Mieris (PvdA): “Waarom heeft u uitspraken gedaan in het Brabants Dagblad dat u de rechtsgang hiermee wil beïnvloeden?

Wethouder Berend de Vries kon vervolgens lang niet iedereen overtuigen met zijn verdediging en raakte n een discussie verwikkeld met VVD en TVP: “Bij een bestemmingsplan is het nodig dat je de financiële uitvoerbaarheid kunt aantonen. Met dit besluit tonen we dit aan. Deze wethouder houdt niet van gokken, maar vanwege het grotere belang, en dat gaat ook over gemeenschapsgeld, willen we dit nu aan de raad voorleggen.” Roel Lauwerier: “U heeft de jaarrekening en de voorjaarsnota voorbij laten gaan en 5 minuten voor het zomerreces komt u hier ineens mee? Wanneer is de uitspraak van de rechter? Hoe ziet de planning er nu uit? U heeft juridisch advies gekregen, zegt u, maar wij hebben dat juridisch advies niet ontvangen.” Berend de Vries: “Dat advies leggen we nu niet op straat om de tegenpartij niet wijzer te maken.” Loes Dielissen: “Juridisch advies verborgen houden voor de raad, dat gaat te ver! We moeten nu een besluit nemen, dit kan zo echt niet.”

Vervolgens stelde de wethouder dat dit juridisch advies alleen vertrouwelijk aan de raad kon worden gegeven en er kwam een voorstel op tafel om dan maar de raadsvergadering vertrouwelijk te verklaren. Dit idee kreeg geen meerderheid en er werd gestemd over het voorstel om 500.000 euro beschikbaar te stellen. De gehele coalitie: D66, CDA, GroenLinks en, opvallend genoeg SP, dat altijd tegen het Stappegoorplan is geweest, stemde voor. De gehele oppositie was tegen.

Mobiele versie afsluiten