Site pictogram Tilburgers.nl

Zonnepanelen op 34 gemeentelijke gebouwen

Zonnepanelen Foto: John Geerts

In maart 2018 zullen vierendertig gemeentelijke gebouwen in Tilburg waaronder Recreatiebad Stappegoor, Zwembad Reeshof, Ireen Wüst ijsbaan, IJssportcentrum Tilburg , T-kwadraat, een aantal sporthallen en gymzalen, Factorium, Natuurmuseum Brabant, de Koepelhal, de LocHal, Theaters Tilburg, Popcentrum 013 en een aantal wijkcentra voorzien zijn met zonnepanelen.

In totaal wordt er met de geplaatste zonnepanelen 4 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar aan zonnestroom opgewekt. Deze opbrengst is vergelijkbaar met de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 1.200 huishoudens.

Voor de aanleg van de zonnepanelen heeft gemeente Tilburg vanaf 2015 veertig SDE+-subsidies (Stimulering Duurzame Energieproductie) toegekend gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2016 startte de gemeente Tilburg met de voorbereidingen. Binnen nu en 4 maanden zijn de werkzaamheden afgerond.

De gemeente gaat voor een schoner, gezonder en groener Tilburg en wil daarom zoveel mogelijk zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen om aan de ambitie te voldoen om in 2045 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Tilburg wil er dan voor zorgen dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen verleden tijd is. De zonnepanelen zorgen voor een vermindering van CO2-uitstoot met 14,7 procent. In 2020 moet dat 30 procent zijn.

Een andere invulling van de ambitie ‘klimaatneutraal’ wordt geleverd door het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Een van de resultaten die de gemeente Tilburg wil bereiken, is het maken van een stap van gemiddeld energielabel D naar B. Het gaat bij het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen niet alleen om energiebesparing. De gemeente wil ook ‘gezonde’ gebouwen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen (bijvoorbeeld stro als isolatiemateriaal) of door water te besparen en vindt het belangrijk om grootschalig duurzame energie op te wekken en in te zetten op zogenoemde Nul-op-de-meter woningen.

Tilburg zit daarom onder meer ook in het Europees Partnerschap Energie Transitie. Het partnerschap is een samenwerkingsverband van Europese steden. Op woensdag 6 en donderdag 7 december 2017 komt in Tilburg het partnerschap Europese Stad voor Energie Transitie bijeen om adviezen op te stellen die direct gericht worden aan de Europese Commissie. Onder het voorzitterschap van Nederland voor de raad van de Europese Unie is in 2016 de ‘agenda Europese stad’ gemaakt. Daarin staat dat de leden de Europese Unie advies kunnen geven over veranderingen in energie. In dat partnerschap werkt Tilburg nauw samen met Groningen, Utrecht, Enschede, de G32 en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).

Berend de Vries Foto: John Geerts

Wethouder Berend de Vries: “Met de selectie van Tilburg in het partnerschap Energie Transitie hebben we als stad, maar ook voor andere Nederlandse steden een directere lijn richting de Europese Commissie om adviezen te geven over de Energie Transitie. Daarbij valt te denken aan betere Europese regelgeving, verbeterde financieringsmogelijkheden en betere kennisdeling tussen steden. Deelname aan dit partnerschap levert ons naast een verbreed Europees netwerk indirect ook meer kans op Europese middelen om tastbare doelstellingen voor de steden mogelijk te maken, zoals het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed als sporthallen en musea.”

Tilburg is nauw betrokken geweest bij het vormgevingsproces, onder andere door wethouder Marcelle Hendrickx als spreker op het Comité van de Regio’s forum over de Europese Agenda Stad in mei 2016.

Mobiele versie afsluiten