Site pictogram Tilburgers.nl

Zonnepanelenplan en proviandkasten winnaars Tilburg Duurzaam

zonnepanelen
zonnepanelen

De gemeente werkt aan een duurzame toekomst voor de stad Tilburg, maar kan dit niet zonder de hulp van de Tilburgers. Daarom is er eind 2013 een beroep gedaan op de inwoners van de stad om te komen met goede ideeën voor een duurzaam Tilburg. Een stad waarin schoon en duurzaam produceren en consumeren de normaalste zaak van de wereld is. Via Facebook kwamen vele creatieve en ook bruikbare ideeën binnen. Na gesprekken met indieners van interessante ideeën zijn nu de prijswinnaars van ‘Tilburg Duurzaam’ gekozen.

De winnaars zijn: Roland Samuels met zijn ideeën voor energieneutrale wijkcentra en Anne Marie Verkade-Diphoorn voor het breder inzetten van het idee van proviandkasten. Zij ontvangen binnenkort uit handen van wethouder Berend de Vries van Milieu hun prijs.

Winnaars

boomtak1
Wijkcentrum In de Boomtak krijgt zonnepanelen

Het beste idee voor een duurzaam Tilburg is dat van Roland Samuels, initiatiefnemer van Stichting Social Energy. Zijn voorstel is om zowel wijkcentrum De Back als In De Boomtak energieneutraal te maken. Er zijn een aantal maatregelen nodig om dit te bereiken. Zo stelt hij voor om zonnepanelen op het dak van de wijkcentra te plaatsen en zijn er plannen om de wijkcentra te verwarmen met behulp van biomassa. Door het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van bewoners kunnen de wijkcentra duurzaam worden verwarmd. Om een begin te maken met de uitwerking van het idee, ontvangen zowel het bestuur van wijkcentrum De Back als In De Boomtak in de persoon van Roland Samuels een prijs van 9.000 euro.

Ook de inzending van Anne Marie Verkade Diphoorn over het inzetten van proviandkasten in meer Tilburgse wijken (ProviandRuil.nl) heeft veel positieve reacties (‘likes’) opgeleverd. Door gebruik te maken van de proviandkast hoeven mensen minder voedsel weg te gooien. Zij ontvangt 1.000 euro en gaat hiermee een mobiele website ontwikkelen, zodat het ruilaanbod ook direct digitaal zichtbaar is en dus meer mensen kan bereiken.

ruilkast
Proviandruilkast

Tot slot ontvangt de 14-jarige Thijs Heesters een eervolle vermelding voor zijn ideeën. Hij krijgt de mogelijkheid om zijn plannen voor onder andere tuinkassen op daken persoonlijk toe te lichten aan wethouder Berend de Vries van Milieu. “Fijn om te merken dat het thema duurzaamheid In Tilburg bij veel mensen, zowel jong als oud, enorm leeft. De indieners laten zien dat zij samen met de gemeente concreet hun steentje willen bijdragen om Tilburg nog duurzamer te maken. Hiervoor wil ik alle inzenders bedanken”, aldus wethouder Berend de Vries van Milieu: “Nu is het aan de prijs-winnaars om met een plan van aanpak aan te tonen dat hun initiatieven ook succesvol kunnen zijn. Ik ben benieuwdnaar de resultaten!”.

Zonnepanelen en luchtkwaliteit

Bij de ideeën om te werken aan een duurzame toekomst voor de stad Tilburg werd het aanbrengen van zonnepanelen vaak genoemd. Dat is goed om te zien, omdat dit aansluit bij diverse initiatieven die al op dit gebied in Tilburg lopen, zoals ‘green deals’ en de ‘Blok voor Blok’-aanpak voor duurzamere woningen. Ook zijn er verschillende ideeën ingediend om de luchtkwaliteit te verbeteren. Helaas voldeden die niet aan de gestelde criteria.

Mobiele versie afsluiten