Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Het college van Tilburg heeft het Hasseltplein aangewezen als beschermd stadsgezicht. Aanleiding hiervoor was het voorstel (motie) dat de gemeenteraad in februari 2021 heeft aangenomen. De aanleiding was, dat de nieuwe plannen om hotel de Postelse Hoeve te verbouwen tot een studentenverblijf tot een groeiende bezorgdheid leidde onder bewoners in de buurt en elders in de stad.

Bewoners dienden een petitie in, die binnen enkele dagen door ruim 2600 mensen werd getekend. Het CDA Tilburg diende tegelijkertijd een motie in, die door de gemeenteraad van Tilburg unaniem werd aangenomen. ...lees verder "Hasseltplein nu beschermd stadsgezicht"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten
Een van de insprekers tijdens de Wijkevoort zienswijzes   Foto: John Geerts

Wijkevoort. Nadat in de zomer van 2021 het bestemmingsplan ter inzage lag, hebben een slordige 500 mensen - individuele burgers en namens organisaties - een zienswijze ingediend. Vervolgens heeft de gemeente Tilburg daarop gereageerd en werd er gelegenheid gegeven om te komen inspreken in de gemeenteraad. Daarvoor hebben 70 mensen zich opgegeven. Deze sessies worden verspreid over twee dagen gehouden op 11 en 18 oktober.

Maar voordat de burgers het woord krijgen, mag eerst het projectteam van de gemeente nog eens vertellen over de grootse plannen voor Wijkevoort. Daar zit weinig nieuws bij: het aantal inwoners neemt toe, er is werkgelegenheid nodig, er is weinig leegstand op de bestaande bedrijventerreinen en het wordt heus een groen, duurzaam en ecologisch verantwoord bedrijventerrein. ...lees verder "Burgers spreken de gemeenteraad toe over Wijkevoort"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Het Nieuwe Fietshotel aan de Spoorlaan gaat eind november 2021 open voor het publiek Foto: John Geerts

In de nieuwe 'Fietshotels'  aan beide kanten van het station komt een snel incheck systeem om de fiets te stallen. Dat heeft het college van Tilburg meegedeeld aan de gemeenteraad.

Dit nieuwe incheck-systeem, 'Bikelanes'  genaamd, is nog maar net in gebruik genomen door NS-Fiets, de exploitant van de fietsenstallingen.

Twee succesvolle proeven in Breda en Harderwijk zijn de aanleiding voor Tilburg om dit systeem ook in de Fietshotels in te voeren.

In de zuidstalling, die net als de noordstalling door NS Fiets wordt geëxploiteerd, komt dit systeem als eerst. Naar verwachting krijgt de noordstalling begin 2022 het Bikelanes systeem. ...lees verder "Inchecken met OV pas in de nieuwe Fietshotels"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Onze waterschappen: in Tilburg zijn er zelfs twee actief; De Dommel en Brabantse Delta. Maar met uitzondering van de periode dat iedereen via de stembus een nieuw Algemeen Bestuur mag kiezen, vernemen we er zelden iets van. Toch wordt ook daar politiek bedreven door volksvertegenwoordigers: mensen die - net als gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden - zijn gekozen.

En het gaat ook ergens over: water. Zonder water kan niemand en de Waterschappen zorgen ervoor dat er voldoende en schoon water is, beschermen mensen, dieren en het land tegen overstromingen, zuiveren ons afvalwater en beheren het niveau van het grondwater. Iedereen heeft dagelijks met het Waterschap te maken, maar de meesten van ons staan er alleen even bij stil als de zuiveringsheffing en watersysteemheffing moeten worden betaald. ...lees verder "Waterschap De Dommel: kwijtschelding van heffingen voor de allerarmsten"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

In augustus van dit jaar zijn er vanuit de gemeenteraad opnieuw vragen gesteld over de proefdieren, waaronder apen uit Afrika en China, die worden verhandeld via het bedrijf Hartelust in Tilburg - Noord. Hiervoor waren deze keer twee aanleidingen. Enerzijds de risico's op de overdracht van virussen, zoals met Covid-19 (Corona) is gebeurd.

Anderzijds het feit dat er sinds 1 juli 2021 een nieuwe Wet op Dierenwelzijn is ingevoerd. Deze wet verplicht de houder van dieren om te zorgen voor een huisvesting waarin dieren een zo natuurlijk mogelijk bestaan kunnen leiden. ...lees verder "Proefdieren in Tilburg-Noord, gemeente Tilburg schuift opnieuw alles naar het Rijk"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

De Gemeente Tilburg wil een extra weg naar het Industrieterrein Kraaiven aanleggen. De eerste plannen daarvoor dateren al van eind november 2020. De bedoeling is om het industrieterrein Kraaiven direct te verbinden met de Burgemeester Letschertweg in het noorden gelegen.

Maar dat gaat ten koste van een natuurgebied en het huidige MOB-complex, dat gebruikt wordt voor festivals. Voor de raadsleden Bas Verberk (D66), Dwayne Heuvelmans en (GroenLinks) en Bea Mieris (PvdA) was dit aanleiding tot het stellen van vragen aan het college.

Het college laat in de beantwoording weten dat het MOB complex nog steeds belangrijk is voor het houden van evenementen: "We willen het MOB-complex inzetten voor de organisatie van evenementen, mits ecologisch verantwoord." ...lees verder "Vragen over nieuwe ontsluitingsweg Kraaiven"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Woonwagenpark aan Kapitein Nemostraat Foto: Publieke Werken  Tilburg   Collectie Regionale Archief Tilburg

"Tilburg is een inclusieve stad, waar iedereen welkom is!" Een ronkende kreet die duidelijk moet maken dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen bevolkingsgroepen en dat eenieder gerespecteerd wordt in zijn of haar culturele achtergrond of identiteit.

In het gemeentelijke woonbeleid, onder andere bestaande uit het Convenant Wonen dat de afspraken vastlegt met de woningcorporaties en de Woonagenda, werd tot nu toe één groep (bijna) vergeten: de woonwagenbewoners. In de Woonagenda staat deze groep inwoners twee keer genoemd, in het Convenant Wonen met de 'prestatieafspraken' helemaal niet. Terwijl de woningcorporaties wel de verantwoordelijkheid hebben om standplaatsen te verhuren, als sociale huur. ...lees verder "Woonwagenbewoners hebben recht op een woonwagenstandplaats"