Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

De energietransitie; van veel praten naar steeds meer doen. In de afgelopen 200 jaar zijn we als samenleving verslaafd geraakt aan fossiele brandstoffen: steenkolen, aardgas en aardolie. Deze brandstoffen zijn in de vele eeuwen voor onze tijd ontstaan doordat plantenresten door de druk van aardlagen zijn samengeperst tot de vorm waarin wij ze opgraven en oppompen: fossiele brandstoffen.

We verbranden dus in feite de bomen en planten van lang geleden voor de energie van nu. En het raakt op één dezer jaren, want met z'n allen zijn we grootverbruikers. ...lees verder "Aardwarmte in Tilburg Zuid, met nieuwe gasleidingen in Zorgvlied"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 5 minuten

Gastbijdrage van Hans Rube, journalist en burgerraadslid voor PvdA Tilburg.

Wijkevoort. - Foto: John Geerts.

Twee wethouders die lid zijn van GroenLinks en twee met een D66-achtergrond: je zou denken dat Tilburg een college heeft waarbij in meerderheid volop aandacht is voor een gezonde groene toekomst van de stad en die van de huidige en toekomstige inwoners.

Vergissen is menselijk, dat blijkt wel als we op maandag 15 november de coalitie in de gemeenteraad horen spreken over het bestemmingsplan Wijkevoort in Tilburg zuidwest.

Dat GroenLinks, D66, CDA en VVD dit groene cultuurlandschap zouden gaan verkwanselen was natuurlijk door de vier partijen onderling al veel langer geleden besloten. De vraag was alleen nog hoe ze hun historische dwaling aan de Tilburgers zouden willen verkopen. In de afgelopen jaren kwam reeds een reeks argumenten voorbij. Steeds met een iets aangepaste kijk op hun eigen werkelijkheid van nut en noodzaak. ...lees verder "Vergissen"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Beeld uit het voorlopig ontwerp met een schets van de hoogbouw op Stappegoor.

Woontorens, sportvoorzieningen, een stadspark dat - net als het Spoorpark - moet worden bedacht door bewoners , horeca en winkels. Het stadsdeel Stappegoor, dat ooit bedacht was als 'het Papendal van het Zuiden', wordt ontwikkeld tot een volwaardige wijk.

De bedoeling is dat door het mengen van verschillende woonvormen, zowel flats en appartementen als woningen met een tuin, er een levendige wijk ontstaat waar het goed toeven is. Deze woningen komen naast de sportvoorzieningen en scholen die er al zijn in Stappegoor. Geen kleinigheid om dit allemaal aan elkaar te passen. Deze eer is gegund aan tal van bedrijven: Synchroon ontwikkelaars, bpd Ontwikkeling BV, Karres Brands, Group A, Tilburgse Woningstichting Tiwos en Poort van Veghel. ...lees verder "Stappegoor: volwaardig Tilburgs stadsdeel in wording"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Op bovenstaande afbeelding is de nieuwe inrichting te zien. © Architectenbureau Visser en Bouwman bv

Aan de Beneluxlaan en de Baden Powellaan komt een gloednieuw verzorgingscentrum. De Kievitshorst gaat namelijk compleet tegen de vlakte.

Het college van Tilburg heeft begin november 2021 de omgevingsvergunning, aangevraagd door Stichting de Wever, de eigenaar van de Kievitshorst, goedgekeurd.

Inmiddels is de Kievitshorst al begonnen om de bewoners tijdelijk te verhuizen naar het Boshuis aan de Bredaseweg. Het Boshuis is een geheel nieuwe locatie van De Wever, midden in de natuur. Begin 2022 moet deze verhuizing afgerond zijn. Daarna gaan eerst de sloopwerkzaamheden aan de Kievitshorst van start. De totale ontwikkeling van sloop en nieuwbouw gaat meer dan twee jaar duren. ...lees verder "Nieuwe Kievitshorst aan de Beneluxlaan"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
De Pergola van Jo Coenen op het Willemsplein  - Foto: John Geerts.

Voor wie nu al schoon genoeg heeft van de schijnbaar permanente bouwputten in en rond de Binnenstad, is er slecht nieuws: dit gaat tot zeker eind 2024 duren, maar mogelijk nog wel langer als het tegenzit. We hebben de plannen zoveel als mogelijk op een rij gezet, waarbij als vanzelfsprekend geldt: hoe verder in de toekomst hoe meer onzeker of het zal uitkomen zoals nu wordt voorzien.

November 2021
De plannen voor het eerste gedeelte, het Willemsplein zijn bijna klaar kunnen worden uitgevoerd. Inmiddels is het Stadhuisplein al ingericht en dit is pas het begin. De verbouwing van het Willemsplein kan direct na Carnaval starten, begin maart 2022. Het Willemsplein zal naar verwachting in juli van 2023 klaar zijn. ...lees verder "Bouw en inrichting van het Stadsforum"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Er zijn twee begrippen waar we de komende jaren niet meer vanaf komen: 'Van Gogh Nationaal Park' en het Kenniskwartier. Het Van Gogh Nationaal Park staat voor afspraken die de gemeente Tilburg heeft gemaakt met andere gemeenten, de provincie en de Rijksoverheid. Het is belangrijk omdat het van grote invloed is op de plannen voor Tilburg in de komende decennia. Het tweede is het Kenniskwartier, waarvoor grootse plannen in de maak zijn.

Kenniskwartier

Bron: Gebiedsvisie Kenniskwartier deel 1, gemeente Tilburg.

Het Kenniskwartier beslaat alle wijken van het centrum van Tilburg tot en met de universiteit. Dit deel van de stad is door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen als één van de plaatsen in Nederland waarvoor extra geld komt voor woningbouw. ...lees verder "Meer huizen, meer groen en zorg voor mensen in Tilburg West"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Sinds de Amerikanen, Nederlanders en andere Europese troepen Afghanistan hebben verlaten, hebben de Taliban de macht overgenomen. Dit heeft als direct gevolg dat Afghanen die de Nederlanders hebben geholpen in de afgelopen 20 jaar, nu moeten vrezen voor hun leven en halsoverkop huis en haard hebben moeten verlaten.

Het gevolg is dat de instroom van asielzoekers toeneemt. En tegelijkertijd stagneert de uitstroom van statushouders naar woningen in de gemeenten, doordat er veel te weinig betaalbare woningen gebouwd zijn in de afgelopen 10 jaar. Statushouders hebben al een asielprocedure doorlopen en hebben dus toestemming om in Nederland te blijven, waarmee ze dezelfde rechten en plichten hebben als alle andere inwoners van Nederland. ...lees verder "Willem II kazerne biedt onderdak aan statushouders."