Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Verklaring van:

  • Jack Mikkers (voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord)
  • John Jorritsma (voorzitter Veiligheidsregio Brabant Zuidoost)
  • Theo Weterings (voorzitter Veiligheidsregio Midden- West-Brabant)

Beste Brabanders,

Foto: John Geerts

Met een zwaar gemoed schrijven wij deze boodschap aan u. Wat hadden we het allemaal graag anders gezien, wat hadden wij dit jaar graag op een andere manier willen afsluiten dan het vorige. Na ruim anderhalf jaar zijn we allemaal meer dan corona moe. Maar het virus blijft ons ook nu weer voor onaangename verrassingen stellen.

Het jaar begon zo hoopvol, met het zetten van de eerste vaccinaties. Helaas moeten wij nu concluderen dat het credo ‘we prikken ons een weg uit de crisis’ niet zo werkt. Dat is een teleurstellende constatering, om het nog maar mild uit te drukken. Het proberen te leven met het virus en de beperkingen die dat met zich meebrengt, weegt steeds zwaarder op ons allen. Er wordt al lange tijd veel van ons gevraagd. De basisinfrastructuur van ons land komt steeds meer onder druk te staan. ...lees verder "Theo Weterings: “Laten wij Brabanders hierin het goede voorbeeld geven.”"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

De energietransitie; van veel praten naar steeds meer doen. In de afgelopen 200 jaar zijn we als samenleving verslaafd geraakt aan fossiele brandstoffen: steenkolen, aardgas en aardolie. Deze brandstoffen zijn in de vele eeuwen voor onze tijd ontstaan doordat plantenresten door de druk van aardlagen zijn samengeperst tot de vorm waarin wij ze opgraven en oppompen: fossiele brandstoffen.

We verbranden dus in feite de bomen en planten van lang geleden voor de energie van nu. En het raakt op één dezer jaren, want met z'n allen zijn we grootverbruikers. ...lees verder "Aardwarmte in Tilburg Zuid, met nieuwe gasleidingen in Zorgvlied"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Riet van de Camp uit Tilburg heeft op zaterdag 20 november een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Esmah Lahlah reikte de onderscheiding uit. Riet van de Camp kreeg deze onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor Stichting Leergeld. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de zilveren jubileumviering van de stichting in Theater de Flint in Amersfoort.

Eerst Tilburg
Riet van de Camp is sinds 1998 als coördinator werkzaam bij Stichting Leergeld Tilburg. Jaarlijks verstrekt deze stichting circa 10.000 financiële bijdragen, aan ongeveer 3.300 kinderen en jongeren in Tilburg. Alle kinderen en jongeren die daarvoor, gezien het inkomen van hun ouders of verzorgers, in aanmerking komen, kunnen bij deze stichting terecht voor een bijdrage voor onderwijs, sport en cultuur.

Stichting Leergeld Tilburg is voor de gemeente Tilburg één van de belangrijkste loketten voor ondersteuning van kinderen en jongeren. De stichting verricht alle werkzaamheden, van aanvraag en begeleiding tot uitbetaling. Onder leiding van Riet van de Camp is het aantal aanvragen in de loop van de jaren aanzienlijk gestegen. Zij heeft Leergeld tot een begrip gemaakt in Tilburg.

Daarna heel Nederland
Op landelijk niveau heeft Riet van de Camp voor de Vereniging Stichtingen Leergeld Nederland gedurende 12 jaar pionierswerk verricht op het gebied van netwerkontwikkeling, de oprichting van 65 lokale stichtingen Leergeld en de ontwikkeling en uitvoering van training- en begeleidingsprogramma’s. Als concept-manager realiseerde Riet van de Camp een landelijk netwerk door het vinden en samenbrengen van vrijwilligers uit verschillende sectoren. Daarnaast adviseerde zij bij de opstart van 65 nieuwe lokale stichtingen Leergeld in het hele land.

Op dit moment telt de Stichting Leergeld 112 lokale stichtingen in 74% van alle gemeenten. Leergeld ondersteunde in 2020 ruim 131.000 kinderen die in armoede opgroeien. Het huidige succes van de Vereniging stichtingen Leergeld Nederland is dus voor een belangrijk deel te danken aan het pionierswerk van mevrouw Riet van de Camp.

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Foto: John Geerts

Sociale kringloopwinkel PortAgora bestaat deze maand november 40 jaar. PortAgora is ontstaan uit de Stichting ‘Tilburg helpt Polen’. Later is het Centrum voor Europese samenwerking ontstaan na een fusie met de stichting Tilburg Tuzla.

Tilburgers zijn van oudsher betrokken, sociale mensen die graag spullen doneren om andere mensen te helpen. PortAgora kon met het inzamelen en transport van hulpgoederen decennialang humanitaire hulp verlenen aan verschillende projecten in Zuidoost Europa. In de week van 20 november is er een speciale kortingsactie om met klanten en bezoekers het jubileum te vieren. ...lees verder "Kringloopwinkel Portagora 40 jaar"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 5 minuten

Gastbijdrage van Hans Rube, journalist en burgerraadslid voor PvdA Tilburg.

Wijkevoort. - Foto: John Geerts.

Twee wethouders die lid zijn van GroenLinks en twee met een D66-achtergrond: je zou denken dat Tilburg een college heeft waarbij in meerderheid volop aandacht is voor een gezonde groene toekomst van de stad en die van de huidige en toekomstige inwoners.

Vergissen is menselijk, dat blijkt wel als we op maandag 15 november de coalitie in de gemeenteraad horen spreken over het bestemmingsplan Wijkevoort in Tilburg zuidwest.

Dat GroenLinks, D66, CDA en VVD dit groene cultuurlandschap zouden gaan verkwanselen was natuurlijk door de vier partijen onderling al veel langer geleden besloten. De vraag was alleen nog hoe ze hun historische dwaling aan de Tilburgers zouden willen verkopen. In de afgelopen jaren kwam reeds een reeks argumenten voorbij. Steeds met een iets aangepaste kijk op hun eigen werkelijkheid van nut en noodzaak. ...lees verder "Vergissen"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Beeld uit het voorlopig ontwerp met een schets van de hoogbouw op Stappegoor.

Woontorens, sportvoorzieningen, een stadspark dat - net als het Spoorpark - moet worden bedacht door bewoners , horeca en winkels. Het stadsdeel Stappegoor, dat ooit bedacht was als 'het Papendal van het Zuiden', wordt ontwikkeld tot een volwaardige wijk.

De bedoeling is dat door het mengen van verschillende woonvormen, zowel flats en appartementen als woningen met een tuin, er een levendige wijk ontstaat waar het goed toeven is. Deze woningen komen naast de sportvoorzieningen en scholen die er al zijn in Stappegoor. Geen kleinigheid om dit allemaal aan elkaar te passen. Deze eer is gegund aan tal van bedrijven: Synchroon ontwikkelaars, bpd Ontwikkeling BV, Karres Brands, Group A, Tilburgse Woningstichting Tiwos en Poort van Veghel. ...lees verder "Stappegoor: volwaardig Tilburgs stadsdeel in wording"

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
Winnaars Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2021 Links wethouder Rolph Dols, daarnaast Rietje Claassens . en Antonio Cetina helemaal rechts Fotograaf: Hans Kusters van Foto-Hans.

De Vrijwilligersprijzen 2021 van de Gemeente Tilburg zijn 12 november 2021 tijdens een feestelijke bijeenkomst in Interpolis uitgereikt. De titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ ging naar Rietje Claassens. De Tilburgse Voedselbank is uitgeroepen tot ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar’ en de ‘Jongerenvrijwilligersprijs’ ging naar Antonio Cetina.

De 85-jarige Rietje Claassens was ruim 16 jaar zo'n vijf dagen per week als vrijwilliger actief bij Stichting Appelbloesem, een dagbesteding voor mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel. ...lees verder "Rietje Claassens vrijwilliger van het jaar"