Spring naar inhoud

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten

Een tekort aan woningen is niet nieuw. Het is een probleem dat al eeuwenlang met enige regelmaat de kop opsteekt. Het is een soort cyclus: woningnood volgt op schaarste, daarop volgt overheidsingrijpen, en daarop volgt weer 'de markt', liberalisering die vooral goed werkt wanneer er schaarste wordt gecreëerd; waaruit opnieuw woningnood volgt. En waar de geschiedenis zich herhaalt, zijn ook sommige oplossingen voor herhaling vatbaar.

1815 – Koning Willem I
Koning Willem I begreep al in 1815 dat wonen essentieel was voor mensen. Nederland beleefde de eerste industriële revolutie en arbeiders in de fabrieken konden niet productief zijn als zij niet konden beschikken over een deugdelijke woning. Met die wijsheid werd Artikel 22 lid 2 “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” in de Grondwet opgenomen. ...lees verder "Woningwetwoningen: terug van nooit weggeweest"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Gemeente wil versterking van de winkelgebieden buiten het centrum Foto: John Geerts

Op dit moment heeft Tilburg een subsidiepot voor het opknappen van leegstaande winkel- en horecapanden. Met deze subsidie kunnen huurders van een winkelpand in een winkelgebied een subsidie aanvragen voor de huurkosten als zij zich vestigen in een pand dat minstens een halfjaar leegstaat.

Met deze subsidie wil de gemeente bereiken dat winkeliers die nu buiten de winkelcentra gevestigd zijn, verhuizen naar een pand in een winkelcentrum zoals Besterdplein, Korvelplein of Pater van den Elsenplein. Deze subsidieregeling wordt nu verder uitgebreid, zodat meer winkeliers er gebruik van kunnen maken. Het gaat hierbij om alle winkelcentra,  met uitzondering voor de Binnenstad en het Dwaalgebied. ...lees verder "Extra subsidiepot voor winkeliers die verhuizen"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 5 minuten

Gastbijdrage van Hans Rube, journalist en burgerraadslid voor PvdA Tilburg.

Wijkevoort. - Foto: John Geerts.

Twee wethouders die lid zijn van GroenLinks en twee met een D66-achtergrond: je zou denken dat Tilburg een college heeft waarbij in meerderheid volop aandacht is voor een gezonde groene toekomst van de stad en die van de huidige en toekomstige inwoners.

Vergissen is menselijk, dat blijkt wel als we op maandag 15 november de coalitie in de gemeenteraad horen spreken over het bestemmingsplan Wijkevoort in Tilburg zuidwest.

Dat GroenLinks, D66, CDA en VVD dit groene cultuurlandschap zouden gaan verkwanselen was natuurlijk door de vier partijen onderling al veel langer geleden besloten. De vraag was alleen nog hoe ze hun historische dwaling aan de Tilburgers zouden willen verkopen. In de afgelopen jaren kwam reeds een reeks argumenten voorbij. Steeds met een iets aangepaste kijk op hun eigen werkelijkheid van nut en noodzaak. ...lees verder "Vergissen"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Beeld uit het voorlopig ontwerp met een schets van de hoogbouw op Stappegoor.

Woontorens, sportvoorzieningen, een stadspark dat - net als het Spoorpark - moet worden bedacht door bewoners , horeca en winkels. Het stadsdeel Stappegoor, dat ooit bedacht was als 'het Papendal van het Zuiden', wordt ontwikkeld tot een volwaardige wijk.

De bedoeling is dat door het mengen van verschillende woonvormen, zowel flats en appartementen als woningen met een tuin, er een levendige wijk ontstaat waar het goed toeven is. Deze woningen komen naast de sportvoorzieningen en scholen die er al zijn in Stappegoor. Geen kleinigheid om dit allemaal aan elkaar te passen. Deze eer is gegund aan tal van bedrijven: Synchroon ontwikkelaars, bpd Ontwikkeling BV, Karres Brands, Group A, Tilburgse Woningstichting Tiwos en Poort van Veghel. ...lees verder "Stappegoor: volwaardig Tilburgs stadsdeel in wording"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

Het Tilburgse gemeentebestuur staat geheel achter het plan en stelt: "Het opwekken van bio-energie past goed binnen de gemeentelijke plannen op het gebied van duurzaamheid, innovatie, energiebeleid en klimaatbestendigheid en daarom moet de vestiging van een bio energiecentrale binnen de gemeentegrenzen worden verwelkomd."

Terrein naast de Spinder waar de bio-energie installatie moet komen. Document Gemeente Tilburg 2011.

Dit citaat komt uit een artikel dat Tilburgers.nl in augustus 2011, dus 10 jaar geleden publiceerden: "Plan voor bio-energie installatie bij de Spinder". Het Limburgse bedrijf Deponie Zuid N.V. - op dat moment eigendom van Essent - wilde toen bij de Spinder in Tilburg een installatie bouwen om biogas en kunstmest te gaan produceren en het toenmalige College was daar een warm voorstander van. Het bestuur van de Provincie Brabant in Den Bosch was en is nog steeds het bevoegd zag voor het afgeven van een vergunning. ...lees verder "Mestfabriek op de Spinder is al 10 jaar bekend bij College en raad"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
De plint aan de Stadhuisstraat Foto: John Geerts

PvdA Tilburg vraagt onmiddellijke actie van het college tegen de kostbare leegstand van de begane grond van het Stadhuis. Dit heeft de partij laten weten via een persbericht.

Nog langere leegstand van de kapitale winkelplint onder het nieuwe stadhuis is "pure kapitaalvernietiging met gemeenschapsgeld". Dat stelt de PvdA Tilburg. De partij wil dan ook dat het college onmiddellijk overgaat tot tijdelijke ter beschikking stelling van die winkelruimten. Dat kan bijvoorbeeld door tijdens de laatste maanden van dit jaar kunstenaars en artiesten of sociale werkplaatsen daar een plek te gunnen. ...lees verder "PvdA Tilburg: “Tijdelijke invulling winkelplint Stadhuis is nu beste oplossing.”"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
De Pergola van Jo Coenen op het Willemsplein  - Foto: John Geerts.

Voor wie nu al schoon genoeg heeft van de schijnbaar permanente bouwputten in en rond de Binnenstad, is er slecht nieuws: dit gaat tot zeker eind 2024 duren, maar mogelijk nog wel langer als het tegenzit. We hebben de plannen zoveel als mogelijk op een rij gezet, waarbij als vanzelfsprekend geldt: hoe verder in de toekomst hoe meer onzeker of het zal uitkomen zoals nu wordt voorzien.

November 2021
De plannen voor het eerste gedeelte, het Willemsplein zijn bijna klaar kunnen worden uitgevoerd. Inmiddels is het Stadhuisplein al ingericht en dit is pas het begin. De verbouwing van het Willemsplein kan direct na Carnaval starten, begin maart 2022. Het Willemsplein zal naar verwachting in juli van 2023 klaar zijn. ...lees verder "Bouw en inrichting van het Stadsforum"