Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
Panorama uitzicht vanaf het dak van het nieuwe stadhuis. Foto: Lambach Collectie Regionaal Archief Tilburg

Een bijzonder moment. De eerste foto vanaf het dak van het net geopende nieuwe stadhuis op 23 april 1971. We zien een panorama van Tilburg in zuid westelijke richting. Het oude stadhuis, in 1848 gebouwd naar een ontwerp van Hendrik van Tulder, is voor de helft gesloopt.

In 1849 werd het stadhuis in gebruik genomen. Aanvankelijk waren de stedelijke administratie, het politiebureau, ruimtes voor officiële plechtigheden, vergaderzalen, de Kamer van Koophandel en het Kantongerecht erin gevestigd.

Het monumentale pand moest wijken voor verbreding van de 'Cityring'. Daarnaast was het gebouw ook overbodig geworden door de opening van het nieuwe stadhuis.

Overigens voldeed het oude stadhuis al sinds begin 20e eeuw niet. In 1936 werd daarom het Paleis-Raadhuis in gebruik genomen.  Enkel de secretarie bleef over in het pand van van Tulder.

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
Foto gedateerd tussen 1955 en 1960. De Weekmarkt op het Piusplein.   Foto: Schmidlin Collectie Regionaal Archief Tilburg

De weekmarkten in Tilburg kennen een lange geschiedenis. Al sinds de 16e eeuw streden de herdgangen van de Heuvel en van de Oude Markt om de marktrechten, die van oudsher, zoals de naam al zegt, op de Oude Markt werden gehouden. De inwoners rondom de Heuvel hebben eeuwenlang geprobeerd om die weekmarkt op de Heuvel te krijgen, maar dat is nooit gelukt. Het gemeentebestuur was voorstander van de Oude Markt.

Overigens schreef de Tilburgse Journalist Pierre van Beek een lang stukje over de historie van de Tilburgse markten.

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
1963, de Nederlandsche Credietbank op de Heuvel/Heuvelring, op de hoek met de Tuinstraat Foto Schmidlin Collectie Regionaal Archief Tilburg

Vroege voorjaar 1963. Het kenmerkende gebouw van de Nederlandsche Credietbank (NCB) stond jarenlang op de hoek van Heuvel en de Tuinstraat.

Blijkbaar was het vrij parkeren toen op de Heuvel, gezien het aantal auto's die we op deze plek geparkeerd zien staan. De bank stond precies op het punt waar de Heuvelring begint.

In 2004 werd het pand gesloopt om plaats te maken voor de MustSee bioscopen, later overgenomen door Pathé.

NCB Bank was in november 1918  opgericht als Nederlandsche Landbouwbank om met financiering de export van de Nederlandse landbouw te ondersteunen. Geleidelijk aan werden de activiteiten uitgebreid en op het hoogtepunt telde de bank meer dan 100 kantoren en had zo’n 2.000 medewerkers in dienst.

Inmiddels was de naam gewijzigd in Nederlandsche Credietbank, later Nederlandse Credietbank en ten slotte NCB Bank. In 1983 kwam men met een noviteit: de Direktbank, een bank die zonder kantoren opereerde en telefonisch bancaire producten aanbood. Ondanks deze initiatieven rendeerde de NCB Bank vrij slecht en een groot deel van de winst was nodig om verliezen op leningen op te vangen.

Eind 1987 nam Crédit Lyonnais Bank Nederland de bank over.

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
De Korte Heuvel bij het gesloopte Hotel Bellevue in 1965. Foto: Krol   Collectie Regionaal Archief Tilburg

Het jaar 1965; we staan met onze rug naar de Heuvel vanuit de Korte Heuvel en kijken naar de open ruimte waar vroeger het Café Restaurant Bellevue stond en tegenwoordig het gelijknamige appartementscomplex.

Rechts draai je de Sint Josephstraat in, en links de Tivolistraat. Helemaal rechts zien we de befaamde Automatiek La Côtelette, bekend om zijn nierbroodjes en kalfskroketten. Het was één van de bekende zaken in de automatieken-wereld die Tilburg in die tijd rijk was.

Het voormalige café Bellevue was uitermate centraal gelegen op die hoek en bestond onder die naam van 1910 tot 1955. Voor 1910 was het Café bekend onder de naam 'De Pijl'. Van 1956 tot 1990 was die hoek in gebruik als parkeerterrein.

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Een foto uit 1967 van Rien Siers uit de Collectie van Regionaal Archief Tilburg

We zien hier een groepje mannen bezig het verplaatsen van een paar graven op een klein deel van het kerkhof op de hoek van Bredaseweg en Noordhoekring, vlakbij het kerkhof.  Alle aangetroffen menselijke resten worden verzameld in een kist en herbegraven. (Update red.)

Voor de aanleg van diezelfde Noordhoekring (toendertijd Lange Schijfstraat) moest een deel van het kerkhof wijken.  Oostelijk van de Noordhoekring staat nu een groot appartementencomplex met winkels. We kijken op de Bredaseweg. Op deze plek is nu een plantsoen bij het naastgelegen kerkhof.

Op de achtergrond zijn contouren zichtbaar van de imposante Sint Annakerk.

Deze was gebouwd in 1899 en ontworpen door Henri van den Aabeelen. De kerk stond aan de Capucijnenstraat vrij dicht bij het Lieve-Vrouweplein. In 1970 werd Sint Anna aan de eredienst onttrokken vanwege instabiliteit in de constructie. De sloopgolf van de 31  kerken, die Tilburg rijk was,  begon waarschijnlijk met de sloop van deze kerk in 1973. De pastorie, Capucijnenstraat 27, bleef behouden.

Naschrift Ton van Oers.
"Ik was destijds student op het Sint Odulphus lyceum, wat er vlak naast ligt en was een ooggetuige. De werkzaamheden hadden betrekking op de aanpassing van de Lange Schijfstraat wat later de Noordhoekring is gaan heten. Hiervoor was het nodig dat een stuk van het kerkhof zou worden vrijgemaakt. Tijdens die werkzaamheden werden menselijke botresten aangetroffen. Dat was meteen een consternatie want dat was niet bekend. Het stond niet geregistreerd. Al snel werd duidelijk dat het ging om een knekelkuil van geruimde graven."

"Op de foto is ook te zien dat de arbeiders de resten in een grafkist doen. De locatie is dichtbij het nog bestaande knekelhuisje. Op de plek is nu dus de Noordhoekring en staat het appartementen complex precies op gesloopte huizen van de Lange Schijfstraat."

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Een foto van Frans van Aarle uit het archief van Regionaal Archief Tilburg. De Zomerstraat in 1965. De Schouwburgring bestond nog niet, en de Bredaseweg eindigt op deze kruising waar rechts de Korvelseweg uitkomt en waar links de Schoolstraat nog zichtbaar is. We staan met onze rug naar de Bredaseweg en kijken de huidige Heuvelstraat in. Uiterst rechts zien we de schouwburg die toen vrij nieuw was, en links daarvan staat het oude stadhuis.

De vroegere Zomerstraat heet  op dit nu Heuvelstraat, maar de naam Zomerstraat  is al heel oud en komt al op de kaart van Zijnen uit 1760 (zie link)  voor, en liep van de Oude Markt tot aan het Lieve Vrouweplein.

Het was een van de eerst bestraatte wegen in Tilburg want in 1653 heeft Peter Adriaen Segers de steenweg aangelegd.  Het huis aan het einde van de weg bestaat nog steeds,  en die kruising heet in de volksmond het Radiopleintje, de Nieuwlandstraat eindigt op dat punt.

Heuvelstraat @Google Streetview

 

 

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
De overweg. Foto: Collectie Schmidlin, Regionale Archief Tilburg

Een volledig verdwenen stukje Tilburg. 1925, bijna 90 jaar geleden. We staan hier in de huidige Gasthuisring, destijds de Gasthuisstraat en kijken richting het zuiden de Noordstraat in. De overweg is nauwelijks te zien. De Noordstraat liep toendertijd tot aan het spoor. Rechts op de achtergrond zien we de toren van de Noordhoeksekerk, de grootste kerk van Tilburg.  De rails van de stoomtram Tilburg-Waalwijk ligt aan de linkerkant van de weg.

De voetgangersbrug over het spoor ligt uiterst links en deed dienst van 1894 tot 1960, toen de brug moest wijken voor de aanleg van het Hoogspoor.