donderdag 18 april 2024

4 gedachten over ““Financiën niet op orde en reserves bestaan niet”

 1. Toch een vraag bij deze rekenpartij:
  eigen vermogen is 838 miljoen euro. Daarvan zit in vaste activa: 760 miljoen. Blijft over, vlottende activa dus: 78 miljoen euro. Op de bank staat, liquide middelen, 5 miljoen euro. Dan moeten er nog ergens 73 miljoen euro aan vlottende activa te vinden zijn (mits er geen schulden zijn, dan ligt dit bedrag aan vlottende activa namelijk nog hoger, puur boekhoudkundig gezien (eigen vermogen = bezittingen minus schulden)).
  Waar zijn die 73 miljoen, of meer, te vinden?

 2. Reactie namens de SP-fractie:

  Met dat ‘de reserves vol zitten’ eind 2015 bedoelen we de egalisatiereserve 3D’s en de algemene reserve die beiden eind 2015 aan hun maximale limiet zaten. Het overschot dat daarna resteerde is in de RGI gestopt. Als de reserves dalen komt dat, omdat het bestemmingsreserves betreft die aan het beoogde doel worden uitgegeven. Gemeentes maken geen winst zoals je weet, maar hebben een publieke taak uit te voeren met de aan hen beschikbaar gestelde middelen.
  Ook de interpretatie van de financiële stabiliteit klopt niet. Daarvan geldt bijvoorbeeld het weerstandsvermogen als maatstaf om in geval van financiële risico’s adequaat op te kunnen treden. Het weerstandsvermogen overstijgt in Tilburg echter de gekwantificeerde risico’s ruimschoots en verkoop van onze activa is dus niet aan de orde. Niet nu en ook niet in 2018.

  Dat Gemeentes nooit liquiditeitsproblemen lijkt overigens ook duidelijk. Ze kunnen immers altijd bij BNG terecht voor dagkredieten. De liquiditeitsmiddelen van de Gemeente Tilburg aan het einde van het jaar zeggen daarbij niets over het benodigde kapitaal gedurende het jaar en ook niets over de beschikbare liquiditeit op een bepaald moment. In het jaarverslag worden hierbij ook geen negatieve opmerkingen geplaatst.

  Tot slot maakt Deloitte ook regelmatig een vergelijking tussen diverse gemeentes door middel van een financiële stresstest. Hierbij komt Tilburg ook altijd als zeer positief naar voren op alle criteria.

  Kortom: dat dit meest linkse college uit haar financiën op orde heeft is een meer dan terechte constatering.

 3. Dat deze coalitie al enige tijd aan het potverteren is is een bekend feit. Dat een begroting sluitend gemaakt moet worden via het opsoeperen van reserves is een fictie. Dat overschotten in de jaarrekening bestaan uit meevallers en onderuitputting gewoon slecht beheer. Dat de financiële verantwoording meer weg heeft van een roman volksverlakkerij. Dat er in de loop der tijd veel geld is weggelekt bij diverse projecten een vorm van slecht ondernemerschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *