Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
Foto via persbericht van Rob Kuipers.

Rob Kuipers, raadslid van de Gemeenteraad in Tilburg, verlaat de fractie van de VVD. Dit heeft hij laten weten via een persbericht.

Rob Kuipers: “De samenwerking in de fractie is coöperatief en plezierig, maar er is een verschil van inzicht ontstaan in Liberale communicatie met het bestuur van VVD Tilburg, waardoor ik mij niet meer gesteund voel in mijn werkzaamheden als raadslid namens de partij. Hierop heb ik besloten de fractie te verlaten, zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe invulling.” ...lees verder "Raadslid Rob Kuipers verlaat Tilburgse VVD fractie"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten

Een tekort aan woningen is niet nieuw. Het is een probleem dat al eeuwenlang met enige regelmaat de kop opsteekt. Het is een soort cyclus: woningnood volgt op schaarste, daarop volgt overheidsingrijpen, en daarop volgt weer 'de markt', liberalisering die vooral goed werkt wanneer er schaarste wordt gecreëerd; waaruit opnieuw woningnood volgt. En waar de geschiedenis zich herhaalt, zijn ook sommige oplossingen voor herhaling vatbaar.

1815 – Koning Willem I
Koning Willem I begreep al in 1815 dat wonen essentieel was voor mensen. Nederland beleefde de eerste industriële revolutie en arbeiders in de fabrieken konden niet productief zijn als zij niet konden beschikken over een deugdelijke woning. Met die wijsheid werd Artikel 22 lid 2 “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” in de Grondwet opgenomen. ...lees verder "Woningwetwoningen: terug van nooit weggeweest"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

De schaarste in woningen is inmiddels voor bijna iedereen een probleem; alleen de heel rijke mensen kunnen nog moeiteloos een woning kopen, als er één vrijkomt. Een situatie waarin het voor beleggers aantrekkelijk is om woningen op te kopen en voor een flinke winst te verhuren of door te verkopen. Deze situatie drijft de prijzen alleen maar meer op, waardoor mensen met een minder dikke portemonnee nog moeilijker een woning kunnen kopen of huren. Laat staan mensen met een laag inkomen.

De overheid - zowel de gemeente als de landelijke overheid - is verantwoordelijk voor voldoende woningen, maar bezit deze zelf niet. Daardoor kan de overheid niks doen aan de prijs. En maatregelen om mensen te helpen met de financiering van een woning heeft als gevolg dat huizen alleen maar nóg duurder worden. En de tijd dat gemeenten zelf woningen bouwden voor, en verhuurden aan burgers, ligt inmiddels ver achter ons. ...lees verder "Ook Tilburg voert de opkoopbescherming van woningen in"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Cees van Loon heeft op zondag 28 november 2021 de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg ontvangen vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Stichting Warandeloop Tilburg. Wethouder Rolph Dols reikte deze onderscheiding uit als locoburgemeester ter gelegenheid van het officiële afscheid van Cees van Loon tijdens de Warandeloop op zondag 28 november in de Oude Warande. Vanwege de huidige Coronamaatregelen vond de Warandeloop plaats zonder publiek.

Cees van Loon is nu 69 en heeft zich de afgelopen 27 jaar als voorzitter van de Stichting Warandeloop in meerdere rollen van grote waarde getoond voor de atletiek en de hardloopsport. Zowel als ambassadeur voor het sportief bewegen voor meerdere doelgroepen, als in zijn rol als acquisiteur van sponsorgelden. Door zijn inzicht en toewijding heeft hij de Warandeloop uitgebouwd tot een zeer soepel lopende organisatie. Daarnaast wist hij door zijn enthousiasme en betrokkenheid steeds vele vrijwilligers te vinden die elk jaar aan het evenement meewerken. ...lees verder "Zilveren Erepenning voor Cees van Loon, voorzitter Warandeloop"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Verklaring van:

  • Jack Mikkers (voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord)
  • John Jorritsma (voorzitter Veiligheidsregio Brabant Zuidoost)
  • Theo Weterings (voorzitter Veiligheidsregio Midden- West-Brabant)

Beste Brabanders,

Foto: John Geerts

Met een zwaar gemoed schrijven wij deze boodschap aan u. Wat hadden we het allemaal graag anders gezien, wat hadden wij dit jaar graag op een andere manier willen afsluiten dan het vorige. Na ruim anderhalf jaar zijn we allemaal meer dan corona moe. Maar het virus blijft ons ook nu weer voor onaangename verrassingen stellen.

Het jaar begon zo hoopvol, met het zetten van de eerste vaccinaties. Helaas moeten wij nu concluderen dat het credo ‘we prikken ons een weg uit de crisis’ niet zo werkt. Dat is een teleurstellende constatering, om het nog maar mild uit te drukken. Het proberen te leven met het virus en de beperkingen die dat met zich meebrengt, weegt steeds zwaarder op ons allen. Er wordt al lange tijd veel van ons gevraagd. De basisinfrastructuur van ons land komt steeds meer onder druk te staan. ...lees verder "Theo Weterings: “Laten wij Brabanders hierin het goede voorbeeld geven.”"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

De energietransitie; van veel praten naar steeds meer doen. In de afgelopen 200 jaar zijn we als samenleving verslaafd geraakt aan fossiele brandstoffen: steenkolen, aardgas en aardolie. Deze brandstoffen zijn in de vele eeuwen voor onze tijd ontstaan doordat plantenresten door de druk van aardlagen zijn samengeperst tot de vorm waarin wij ze opgraven en oppompen: fossiele brandstoffen.

We verbranden dus in feite de bomen en planten van lang geleden voor de energie van nu. En het raakt op één dezer jaren, want met z'n allen zijn we grootverbruikers. ...lees verder "Aardwarmte in Tilburg Zuid, met nieuwe gasleidingen in Zorgvlied"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Riet van de Camp uit Tilburg heeft op zaterdag 20 november een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Esmah Lahlah reikte de onderscheiding uit. Riet van de Camp kreeg deze onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor Stichting Leergeld. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de zilveren jubileumviering van de stichting in Theater de Flint in Amersfoort.

Eerst Tilburg
Riet van de Camp is sinds 1998 als coördinator werkzaam bij Stichting Leergeld Tilburg. Jaarlijks verstrekt deze stichting circa 10.000 financiële bijdragen, aan ongeveer 3.300 kinderen en jongeren in Tilburg. Alle kinderen en jongeren die daarvoor, gezien het inkomen van hun ouders of verzorgers, in aanmerking komen, kunnen bij deze stichting terecht voor een bijdrage voor onderwijs, sport en cultuur.

Stichting Leergeld Tilburg is voor de gemeente Tilburg één van de belangrijkste loketten voor ondersteuning van kinderen en jongeren. De stichting verricht alle werkzaamheden, van aanvraag en begeleiding tot uitbetaling. Onder leiding van Riet van de Camp is het aantal aanvragen in de loop van de jaren aanzienlijk gestegen. Zij heeft Leergeld tot een begrip gemaakt in Tilburg.

Daarna heel Nederland
Op landelijk niveau heeft Riet van de Camp voor de Vereniging Stichtingen Leergeld Nederland gedurende 12 jaar pionierswerk verricht op het gebied van netwerkontwikkeling, de oprichting van 65 lokale stichtingen Leergeld en de ontwikkeling en uitvoering van training- en begeleidingsprogramma’s. Als concept-manager realiseerde Riet van de Camp een landelijk netwerk door het vinden en samenbrengen van vrijwilligers uit verschillende sectoren. Daarnaast adviseerde zij bij de opstart van 65 nieuwe lokale stichtingen Leergeld in het hele land.

Op dit moment telt de Stichting Leergeld 112 lokale stichtingen in 74% van alle gemeenten. Leergeld ondersteunde in 2020 ruim 131.000 kinderen die in armoede opgroeien. Het huidige succes van de Vereniging stichtingen Leergeld Nederland is dus voor een belangrijk deel te danken aan het pionierswerk van mevrouw Riet van de Camp.