woensdag 29 mei 2024

7 gedachten over “Gastbijdrage: “Beste Koen”

 1. Beste koen,

  We hebben elkaar vaker gesproken tijdens debatten. Daar heb ik je aangesproken op nut en noodzaak tijdens deze Corona crisis, en met de klimaat crisis om de hoek hebben we grotere uitdagingen dan het ontwikkelen van wijkevoort. Wijkevoort staat voor mij als symbool van het liberale gedachtengoed wat onze omgeving vervuild en alles behalve bij draagt aan een economische ontwikkeling. Het ondersteund slechts de buitenlandse investeringsfondsen die Tilburg zien als een tijdelijke financiële positie, die ze even makkelijk weer van de hand doen. Leg je dit graag uit in een persoonlijk gesprek en tijdens de vergadering van D66. Als jullie dan nog voor wijkevoort wille kunnen jullie dan in ieder geval niet zeggen, als we dat geweten hadden dan hadden we dit besluit niet genomen.

  Graag sluit ik me bij het gesprek aan met Stan en Marjolein

  Groet Jacko obels

 2. Beste Koen,

  Er is een verschil tussen horen en luisteren. Tijdens de inspraakavond in het Willem 2 stadion, waar ik een van de sprekers was, zat ik achter je. Tijdens de vergadering maakte je regelmatig grapjes naar je omgeving, en probeerde je met meewarig nee-schudden duidelijk te maken dat je het met hetgeen door de insprekers werd verteld niet eens was. Ik vond dit ronduit onfatsoenlijk en respectloos naar de sprekers en heb een beeld van je ontwikkeld dat helaas sindsdien nog niet verdwenen is: een kind dat met vingers in zijn oren hard “la-la-laah” roept omdat hij het niet met zijn mama eens is. Gedrag dat niet bij een politicus hoort. Je wilt niet horen, je wilt niet luisteren en van een dialoog heb je volgens mij nog nooit gehoord. Burgers hebben steeds minder vertrouwen in de politiek omdat er niet naar hen geluisterd wordt. In plaats daarvan wordt er over hen heen gesproken in plaats van mét hen. Dat is volgens mij de reden dat populistische partijen in Nederland, maar ook in de gemeenteraad steeds groter worden.

  Tjeerd Bakx
  Gilze

 3. Beste Koen,
  Jammer dat je het nog steeds niet begrijpt en je collega’s met jouw mening en gedachten hebt gevoerd. Waarom niet in alle openheid naar alle 1896 overige stemmers voor een referendum? Inwoners van de actiegroep waren nog niet bekend met de plannen voor industrie in dit gebied in de tijd dat Marjolein heeft ingesproken. Wij kenden Marjolein en Stan nog niet eens. Maar als Reeshofbewoners maakten we wel recreatief gebruik van dit gebied. En wat schrokken we toen er een stukje nieuws verscheen van Marjolein dat de gemeente deze plannen had bekokstooft zonder de bewoners op de hoogte te stellen. Wij hebben dus nooit op tijd kunnen reageren. En je laat het nu overkomen als te laat eigen schuld dikke bult. Waarom vindt je het nu ineens belangrijk om de mening van Marjolein en Stan en misschien van omwonenden mee te nemen in deze (inrichtings) plannen. Mogen we nog meepraten over welke kleur de dozen mogen hebben en of het boompje links of rechts geplaatst moet worden? Wij willen niet fietsen, wandelen tussen de dozen, wij willen gezonde lucht kunnen blijven inademen. Waarom niet kiezen voor een referendum? Dat zou geloofwaardiger en democratischer zijn. En niet aankomen met regeltjes er was wel degelijk een keuze! Of worden we als bewoners actievoerders weer vergeten.

 4. Allereerst complimenten voor de brief van Stan. In feite weinig aan toe te voegen. Na het lezen van de reactie van dhr vd Krieken moet me het volgende van het hart.
  Hoe in godsnaam is het mogelijk dat dhr vd Krieken concludeert dat inwoners goed op de hoogte waren in 2018 omdat Marjolein er iets vanaf zou weten? Dat komt omdat zij als 1 van de 50 wel een brief heeft ontvangen destijds en duizenden anderen niet. Het is volgens mij niet aan de individuele burger om zich wekelijks in te spannen om alle besluiten, gesprekken etc van de gemeente tot zich te nemen. Dus als er geen of een uiterst gebrekkige informatievoorziening is, weet ook niemand iets. Dat sluit ook aan bij mijn eigen bevindingen in 2020, 2 jaar later dus. In de wijk Koolhoven, aan de overkant dus, heeft en had bijna niemand überhaupt een idee wat de plannen voor Wijkevoort zijn. Ik heb heel veel mensen persoonlijk gesproken en het merendeel daarvan schrok zelfs van de plannen. Dat is ook zichtbaar in de duizenden “petitie-handtekeningen” en duizenden “verzoek tot referendum handtekeningen”. De mensen die iets van het bestaan wisten, kwamen daar achter bij de in 2020 uiterst selectief verspreide brief tot een omgevingsdialoog. Waarom werd die eigenlijk niet in 2018 gehouden? Of kwam dat toen niet zo goed uit? Zoals gezegd, slechts een “schilletje” van de Reeshof heeft die brief gekregen. Toch zijn er talloze kritische vragen gesteld tijdens deze “dialoog”. Zowel tijdens de live avonden als later in de vastlegging van de “antwoorden” schitterde de gemeente in ontwijk, omzeil en uitstelgedrag. Hiermee bedoel ik dat nagenoeg alle vragen tot op de dag van vandaag niet of onvolledig zijn beantwoord. U kunt dit zelf ook terugzien op de site van de gemeente. Met plaatsvervangende schaamte heb ik deze reacties tot mij genomen. Daar komt bij dat ook nu nog heel veel onbekend is. Van de concrete gevolgen in de MER rapportage (dat zou ooit nog eens ter sprake komen) tot aan een GGD advies over de gezondheidsnadelen van het plan. Over dat laatste kreeg ik van uw collega’s recent de reactie dat daar in november op wordt teruggekomen. Wederom een knap staaltje uitstelgedrag.
  Nut en noodzaak zijn tot op heden totaal niet aangetoond muv een achterhaald plan van 10 jaar geleden. Uit betrouwbare kring heb ik van diverse bedrijven op Vossenberg vernomen dat zij actief zijn benaderd om naar Wijkevoort te komen. Waarom? Omdat er helemaal geen lijst geïnteresseerden is. En heeft u wel eens een rondje gereden langs Vossenberg of Charlotte oord. Gezien hoeveel daar leeg staat? En wat als Tesla ook nog vertrekt?
  Waarom dan een heel gebied voor altijd en eeuwig vernielen terwijl een enkele partij zo kan aanschuiven bij 1 van de gedrochten (lees: industrieterreinen) die Tilburg al rijk is.
  Ik blijf het met stuitende verbazing lezen, uw opmerking dat u de betrokkenheid van omwonenden zo belangrijk vindt. Hoe duidelijk moeten we zijn. Duizenden, leest u mee, duizenden mensen hebben dit signaal al gegeven. Niemand wil dat terrein! U en uw collega’s worden mogelijk door andere partijen gedwongen, want hoeveel nadelen wilt u hebben. Tilburg wordt lelijker, heter, ongezonder en nog veel en veel drukker. Mensen worden hun huis uitgejaagd, dieren worden verdreven en natuur wordt vernield. En u gelooft zelf toch ook niet dat dat met een paar boompjes kan worden gecompenseerd? Het lukt de gemeente nu al niet om 9, jawel, 9 bomen nieuw te planten in onze straat. Ten eerste waren deze binnen een jaar dood omdat er niemand naar omkeek en ten tweede blijkt er nu geen budget voor te zijn. Ja u leest het echt goed, om je te schamen!
  Aanpassingen op het plan zullen zeker worden aangedragen, maakt u zich daar maar geen zorgen om. Daarnaast hebben we een hele rits argumenten om het plan überhaupt in zijn geheel in de prullenbak te gooien. U kunt de eer mogelijk bij uzelf houden, anders zal dat op juridische gronden gaan gebeuren.
  Wij, de wijk Koolhoven, kan zich gelukkig nog recht in de spiegel aankijken en weet dat er heel veel argumenten tegen zijn, er heel veel leugens zijn verkondigd, er heel veel onduidelijk was en is en er heel veel is aan te merken op de gebrekkige en in tijden afwezige correspondentie van de gemeente. Dat voelt goed. Wij hebben het beste voor met de stad en met Wijkevoort. U en uw coalitie collega’s maken de stad kapot. En het interesseert u en diezelfde collega’s werkelijk helemaal niks wat de omwonenden er van vinden. Die moeten maar gaan genieten van 80 hectare staal beton en asfalt. En met wat geluk zien we op een zomeravond een extra vrachtwagen voorbij komen, en anders ruiken we het. Dank voor deze vernieling!

  MvG
  Dennis
  Koolhoven

 5. De volgende reactie van Koen van de Krieken hebben we op woensdag 28 oktober om 16:00 uur ontvangen.

  Beste Stan,

  Ik waardeer je open en eerlijke reactie. Tijdens mijn inbreng in het debat namens de D66-fractie van maandagavond, en toen ik hierover werd bevraagd door collega’s, heb ik verwezen naar het inspreken van Marjolein bij de behandeling van het Masterplan in 2018. Het inspreken van een van de drijvende krachten van het verzet tegen Wijkevoort, zowel voor als achter de schermen, speelde mee in onze overweging bij de vraag in hoeverre en wanneer inwoners op de hoogte waren van de plannen voor een bedrijventerrein op Wijkevoort. En dus ook de vraag of aan de weigeringsgronden in de referendumverordening was voldaan. Daarbij hebben wij ook de inspraak van inwoners en andere belanghebbenden voorafgaand aan het vaststellen van het Masterplan nadrukkelijk meegewogen.

  Ik begrijp dat de uitkomst van het debat van 21 september jl. en maandagavond voor jou, Marjolein en anderen zeer teleurstellend is. Graag nodig ik jullie uit voor een persoonlijk gesprek zodat ik met jullie kan delen hoe onze fractie tot ons oordeel gekomen is. In het gesprek hoop ik te kunnen benadrukken dat wij de betrokkenheid van omwonenden van groot belang vinden, juist op plekken in de stad waar ontwikkelingen plaatsvinden met een grote impact op de leefomgeving. Mijn ervaring is dat dit in de meeste gevallen leidt tot aanpassingen die een plan beter maken. En daar is voor de ontwikkeling van Wijkevoort nog ruimte voor. De ontwikkelleidraad en het bestemmingsplan zijn immers nog in ontwikkeling.

  Laten we het gesprek ook benutten om de inhoudelijke punten die je noemt in je brief aan mij met elkaar te bespreken.

  Vriendelijke groet, ik hoop van je te horen,

  Koen van der Krieken
  Raadslid D66 Tilburg

 6. Geweldig complimenten voor Stan! Daar kun je op bouwen! Ik als bewoner van de Reeshof ben al zo boos en teleurgesteld. En echt, wij wisten niet over de komst van deze XXL industrie in 2018. Sterker nog toen we vorig jaar met Berend de Vries in gesprek waren en ik vroeg om deze plannen kenbaar te maken voor heel de Reeshof heeft hij gezegd dat zullen we in overweging nemen. Niet dus zelf zijn belofte om ons (actiegroep Reeshof aan zet) op de hoogte te houden was ‘vergeten’. Zoals we steeds zijn vergeten bij latere berichtgevingen. En na mijn gesprek met de wijkwethouder Oscar Dusschoten dat ik me wel heel veel zorgen maakte over de komst van deze industrie qua gezondheid en flora en fauna. Begreep en deelde hij mijn zorgen en zou hij de MER rapportage toesturen waar hij weer op terugkwam daarna grote stilte. Ook alle berichtgevingen werden bewust uit de media gehouden door de gemeente Tilburg. Behalve als het ging om hoe mooi groen ze het daar gaan maken. Duh het is al groen! Het is allemaal een grote schande en het vertrouwen in de democratie is weg! In de 2 jaar dat ik mede probeer op een eerlijke manier Wijkevoort te behouden voor onze gezondheid, flora en fauna heb ik alleen maar tegenwerking, onwaarheden, we moeten het nog uitzoeken en daar komen we op terug gehoord van GL, D66, VVD en CDA. Gelukkig is er nog wel een groep wakker gebleven en respect voor hun betoog in de raad PVDA, 50+, SP, ONS Tilburg, lokaal Tilburg en Hans Smolders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *