Spring naar inhoud

Op 18 mei 2021 heeft het college van Tilburg besloten om 13.586 m2 grond aan de Kalverstraat te kopen voor 865.000,- van de huidige, particuliere eigenaren. De gemeenteraad gaat hiermee op 14 juni 2021 akkoord.

Deze grond ligt vlakbij de stad en grenst aan de Noorderplas, zodat er een publiekstrekkende functie gerealiseerd kan worden die goed past in de ontwikkelingen van landschapspark Pauwels.

Het college zegt daarover: "De eigenaren van de woningen + omliggende tuin, weiland en bos ten zuiden van de Noorderplas gaven in het najaar van 2020 aan mogelijk te willen verhuizen, vanwege alle ontwikkelingen in hun omgeving. Juist vanwege deze ontwikkelingen in landschapspark Pauwels, is het advies deze grond te kopen."

Document van het College van B&W:

1

In Landschapspark Pauwels is een fietsroute uitgezet: "Pauwels Onderweg"  genaamd. De route is 44 kilometer lang. Via de smartphone of de computer kunnen fietsers meer info krijgen over plekken en bezienswaardigheden langs de route.

De fietstocht gaat langs de knooppunten van het knooppuntennetwerk. Starten kan op elke plek. De route kan eventueel ingekort worden tussen de knooppunten 36 en 41. Onderweg kunnen fietsers afstappen (of digitaal klikken op een locatie) om iets te zien of lezen over de locatie. Op sommige locaties kan een excursie of rondleiding gevolgd worden (vooraf te boeken) of is het mogelijk om een streekproduct te proeven en/of te kopen.

De route is ook via internet/mobiel te volgen.

...lees verder "Nieuwe fietsroute in Landschapspark Pauwels"

Wereld van de Efteling in 2030. Een extra route tussen het park en de N261 moet op drukke dagen het verkeer helpen opvangen.

De Efteling in Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, is al vier jaar bezig met een plan voor uitbreiding van het park en de inrichting van de omgeving. Dit plan heeft de titel "Wereld van de Efteling 2030" gekregen en beschrijft hoe de Efteling tot 2025 en daarna tot 2030 wil uitbreiden, maar ook de omgeving zo inrichten dat het er prettig is voor bewoners, bezoekers, toeristen en passanten, mensen die regelmatig tussen Tilburg en Waalwijk reizen voor wonen en werken.

Onder andere op het gebied van vervoer, en wegen. De Efteling wil meewerken aan de infrastructuur, met daarin onder andere de snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg en de toepassing van nieuwe technieken om het verkeer gaande te houden. ...lees verder "Plan “Wereld van de Efteling 2030” uitstel maar geen afstel"

De gemeenteraad gaat maandag 18 februari 2019 het masterplan voor landschapspark Pauwels bespreken. In dat plan staat hoe dit gebied ten Noorden van Tilburg aantrekkelijker kan worden.

Het landschapspark Pauwels is het gebied ten zuiden van de De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg.

Het is een natuurlijke overgang tussen de stedelijke omgeving en natuurgebieden. Een gebied waar gewoond, gewerkt, gesport, gefietst en gewandeld kan worden. De gemeente Tilburg, Loon op Zand, de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, de Provincie Noord-Brabant, De Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en Midpoint House of Leisure hebben afspraken gemaakt om dit gebied verder te ontwikkelen als landschapspark. ...lees verder "Masterplan voor Landschapspark Pauwels"

1

Het Landschapspark Pauwels, ten noorden van Tilburg, krijgt met de aankoop van 23 hectare landbouwgrond een groter oppervlak dan eerder gedacht.

De gemeente Tilburg kan deze gronden kopen van Boer Botermans. De landbouwvelden zijn gelegen tussen De Brand en Huis ter Heide aan Moleneind 29. Op die plek komt ook een educatieve boerderij. Het gebied ligt ten bij de Udenhoutseweg en Houtsestraat.

De aankoop van de grond bedraagt ongeveer 1.7 miljoen Euro en sluit aan bij het masterplan voor Landschapspark Pauwels. In dit gebied ten noorden van Tilburg komen natuur, landbouw, recreatie, water, cultuurhistorie en industrie samen.

Schapenboer Bart van Ekkendonk wil er graag een educatieve boerderij beginnen en kan de boerderij van Botermans kopen. De gemeente Loon op Zand heeft hiervoor medewerking toegezegd en de gemeente Tilburg kan daardoor bijbehorende landbouwgrond goedkoper verkrijgen. Deze grond ligt gunstig om de ecologische verbindingszone tussen De Brand en Huis ter Heide. ...lees verder "Landschapspark Pauwels groter door aankoop grond"

Plannen voor het Landschapspark Pauwels (klik voor vergroting)

Het landschapspark 'Pauwels' krijgt langzaam vorm. Dit nieuwe park moet een verbindingszone vormen tussen de stad Tilburg, Nationaal Landschap het Groene Woud en Nationaal Park De Loonse- en Drunense Duinen.  In feite ligt het park tussen Tilburg Noord en Loon op Zand en heeft al een aantal bestaande natuurgebieden binnen die grenzen: Huis ter Heide, Noorderbos en de Brand. Een aantal partijen heeft nu plannen voor de inrichting van dit gebied gepresenteerd. Dat plan, het koersdocument Landschapspark Pauwels,  is hier te bekijken of te downloaden.

De gemeenten Tilburg, Loon op Zand, de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant, de Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en Vitaal Leisure Landschap hebben ideeën voor dit gebied. ...lees verder "Landschapspark Pauwels krijgt vorm met waterpark"

De gemeente Tilburg heeft nieuwe plannen gemaakt voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zwaluwenbunders, voorheen De Zuidkamer. Het plangebied ligt in de stadsrandzone van Tilburg Noord, in het buitengebied tussen de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout.

Het terrein wordt globaal begrensd door de Burgemeester Bechtweg (tangent) aan de zuidzijde, de Zwaluwsestraat aan de westzijde en de bossages Hazennest-oost aan de oostzijde. Aan de noordzijde ligt het nog te ontwikkelen Landschapspark ‘Pauwels’. Dit park moet een verbindingszone vormen tussen de stad Tilburg, Nationaal Landschap het Groene Woud en Nationaal Park De Loonse- en Drunense Duinen. Ten slotte ligt het plangebied aan de westrand van het in ontwikkeling zijnde Van Gogh National Park. ...lees verder "Start procedure MER bedrijventerrein Zwaluwenbunders"