Spring naar inhoud

5

Snelfietspad naar Oisterwijk, in Oisterwijk. - Foto: Hans Rube.

"Eindelijk sneeuw, eindelijk winter en direct is Tilburg voor de zwakke verkeersdeelnemer een onneembare vesting. Bewoners in een rolstoel krijgen te horen dat zij zelfs na vier dagen geen prioriteit hebben bij dit stadsbestuur, als ze hun voordeur uit willen voor een boodschap." Dit schrijft PvdA Tilburg in de inleiding bij vragen die de partij heeft gesteld aan wethouder Mario Jacobs.

Gelukkig zijn er Tilburgers die gelukkig wel de trottoirs schoonmaken voor hun minder valide buren, om deze mensen hun vrijheid terug te geven. ...lees verder "PvdA stelt vragen over slecht winteronderhoud van voet- en fietspaden."

De verschillende varianten voor de Snelfietsroute naar Oosterhout Kaart: Gemeente Tilburg

De afgelopen periode is een studie uitgevoerd naar de snelfietsroute Tilburg-Dongen-Oosterhout (F629).

Het ging daarbij om de voorkeursroute van de F629 met een eerste schetsontwerp met kostenraming.
Uit deze onafhankelijke studie komt  de zuidzijde van het Wilhelminakanaal uit de bus als de voorkeurskeuze (T2 in het kaartje). Dit op basis van een onderzoek van alle (deel)tracés. De College van Wethouders en Burgemeester van Tilburg volgt dit advies. ...lees verder "Snelfietsroute F629 naar Oosterhout langs kanaal"

Wethouders van gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen en Tilburg en de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de snelfietsroute F58.

De gekozen route loopt van de Boschstraat in Breda, langs hogeschool NHTV, over de fietsstraat aan de Heusdenhoutsestraat, het dorpje Dorst, de bossen tussen Dorst en Rijen, de spoorzone in Rijen, richting Tilburg, langs de nieuwbouw in de Reeshof, door Stadsbos013 naar de Universiteit, eindigend in hartje Tilburg. Het fietsforum Tilburg heeft de alternatieven bekeken waarvan één traject langs de rijksweg en één traject langs de spoorweg.

De snelfietsroute van Breda naar Tilburg gaat de gemeente Tilburg 2,85 miljoen euro kosten. In totaal zijn de kosten voor het Tilburgse deel van dit snelfietspad 5,7 miljoen euro, maar daarvan neemt de provincie Noord Brabant de helft voor haar rekening. In 2020 moet het klaar zijn. ...lees verder "Snelfietspad F58 Tilburg Breda krijgt vorm"

De gemeente Oirschot ziet graag een snelfietspad tussen Tilburg en Eindhoven langs het Wilhelminakanaal Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Het pad moet straks ook dé  fietsverbinding tussen Eindhoven en Tilburg gaan vormen. Bij de nieuw te bouwen brug over het kanaal in Oirschot, ter hoogte van de wijk Moorland, komt een  aansluiting op de Groene Corridor, waardoor fietsers tussen de twee steden over de hele lengte van de route vrij baan hebben.

Het idee is niet nieuw. Het snelfietspad kwam ter sprake in het bereikbaarheidsakkoord waarin alle gemeenten in de regio afspraken hebben gemaakt over de infrastructuur.  ...lees verder "Plannen voor snelfietspad tussen Tilburg en Eindhoven"