donderdag 18 juli 2024

1 gedachte over “Een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico

 1. Op de eerste plaats mijn complimenten voor de inhoud van dit artikel dat ik met waardering gelezen heb. Erg goed van dit artikel is het publiceren van een aantal voorname bronnen en meningen voor en tegen. Daarmee straalt dit artikel onafhankelijke journalistiek uit.

  Een stelsel wijziging stuit altijd op weerstand vooral door de belanghebbende van het huidige zorgstelsel. In dit geval vooral door de politieke partijen die 10 jaar geleden voor de stelselwijziging van toen waren ( van ziekenfonds naar marktwerking ) en door zorgverzekeraars en hun managers waarvan er velen oud politici en connecties daarvan zijn.

  Marktwerking in de zorg :
  De zorg is geen markt dit betreft b.v. zorgverzekeraars, thuiszorg, jeugdzorg, ziekenhuizen en alle andere branches die binnen de curatieve zorg, het sociale domein en WMO vallen.

  Voor het tijdperk van de marktwerking werd gesubsidieerd op de kostprijs.
  Het inbrengen van marktwerking heeft ervoor gezorgd dat er geconcurreerd moet worden op de kostprijs. Dat is geen eerlijke concurrentie omdat hiervan een dreiging uitgaat om beneden de kostprijs te leveren maar nog meer is dit een drempel om tot samenwerking te komen. En juist binnen de curatieve zorg en het sociale domein is samenwerking, het delen van kennis en ervaring heel belangrijk om tot kwaliteit te komen of deze te verankeren. Het huidige systeem is gebaseerd op overdreven controle dusdanig dat de zorgprofessional te weinig vertrouwen in zijn/haar kennis, inzicht en beroepsethiek ervaart. De registratielijsten en afvinklijstjes ter controle zijn belangrijker geworden dan datgene wat de zorgprofessional samen met de patiënt of cliënt zien wat nodig is. De tijd aan registratie, soms 30% van de werktijd, gaat ten koste van aandacht naar de patiënt of cliënt.

  Marktwerking is een perverse prikkel die samenwerking in de weg staat en er toe leidt dat zorgaanbieders en gemeenten wegen zoeken om mensen onder het cao-loon te laten werken of geen vaste arbeidscontracten aanbieden die noodzakelijk zijn voor de continuïteit. Denk aan alfaconstructies, flexwerkers en ZZP-ers. De marktwerking in de curatieve zorg en in de WMO leidt tot doorgeschoten overdreven controle en overdreven bureaucratie.

  Ook binnen de WMO is wat mij betreft een stelselwijziging noodzakelijk. Terug naar het oude subsidiestelsel is noodzakelijk. Het mogelijk maken van meerjarencontracten zou een goede stap in de richting zijn. Terug naar het zorgstelsel van de zorgverzekeraars. Mijn stelling is dat geld van de zorg naar de zorg moet en nergens anders aan besteed moet worden. Dat is met de huidige zorgverzekeraars niet mogelijk.

  Negen hoofdzorgverzekeraars, in totaal 64 (Zorgkaart Nederland) met een oerwoud aan polissen zorgen voor onnodige overheadkosten. Kosten van reclame en marketing gaan niet naar de zorg. En het is belachelijk dat topmanagers in de zorg een gemiddeld inkomen hebben van 3 ton. Daar is ons premiegeld niet voor bedoeld. Opmerkelijk is dat een vergelijkbaar zorgstelsel als dat van Nederland alleen in Amerika en Zwitserland bestaat. Als dat zo goed zou zijn hadden andere landen dit allang overgenomen. Bemoedigend is de laatste doorrekening van het CPB die het systeem van een publiek zorgstelsel zoals voorgesteld door het Nationaal Zorgfonds heeft vergeleken met het huidige zorgstelsel en onder aan streep op nul uitkomt. Daarbij is het voordeel van een betere samenwerking 3% en een besparing op de overheadkosten 25% niet meegenomen.

  Al met al hebben we het hier over miljarden die niet besteed worden aan de zorg.
  Dan een belangrijk argument van tegenstanders van een publiekzorgstel die een vergelijking maken met het systeem zoals dat in Engeland is. Dit is niets meer of minder dan een aanname en het staat nergens dat het systeem zoals dat in Engeland bestaat in Nederland gekopieerd gaat worden.

  Een zorgstelsel zonder eigen risico en met tandzorg, fysiotherapie en GGZ in het basispakket is mogelijk via een publiek zorgstelsel. Zelfs al zou het wat meer overheidsgeld kosten.

  Volgens mij hoort een regering vertegenwoordigd door politieke partijen te doen wat goed is voor het volk. De Zorg met al haar facetten als sluitpost op de begroting is niet goed voor het volk.

  Jack Puts, Landelijk bestuurslid FNV sector Zorg en Welzijn
  Lid comité Nationaal Zorgfonds

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *